sk

Postregistračná kontrola kvality

Archív - Oznamy o stiahnutí liekov

TL INŠP 095 Informácia o dovoze humánneho lieku v inom ako štátnom jazyku

MP 141-2021 - Výnimky z uvádzania údajov na vonkajšom aj vnútornom obale liekov alebo z uvádzania údajov v štátnom jazyku na obale alebo v PIL

MP 110/2020 Hlásenia o nedostatkoch v kvalite liekov pre držiteľa rozhodnutia o registrácii lieku

TL INŠP 092 Hlásenie sťažnosti/ reklamácie

MP 136-2020 Oznamovanie sťažností alebo reklamácií na nedostatok v kvalite lieku

MP 112-2019 - Požiadavky na preznačovanie času použiteľnosti - verzia č.4

Informácie o falšovaných liekoch

Stanoviská o nezhodách so správnou veľkodistribučnou praxou

Vývoz humánneho lieku

Hlásenie o dovoze liekov

Hlásenie dovozu neregistrovaných liekov na základe povolenia MZ SR

Štvrťročné hlásenie držiteľa povolenia na výrobu liekov

Štvrťročné hlásenie distribútora o množstve a druhu humánnych liekov dodaných na domáci alebo na zahraničný trh

Uvedenia, prerušenia a zrušenia dodávok liekov v SR

Korekčný plán pre odlišnosti v balení a v PIL

Oznamy o stiahnutí liekov

Mimoriadne oznamy - archív

Správy o kvalite liečiv - archív

Formuláre

Kontakt

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png