sk

Informácie z PRAC

PRAC je vedecký výbor Európskej liekovej agentúry, ktorý sa komplexne zaoberá posudzovaním prínosov a rizík liekov a navrhuje opatrenia na ich minimalizáciu. Prijíma vedecké odporučenia, ktoré sa  po ich akceptovaní Výborom pre lieky (CHMP) alebo Koordinačnou pracovnou skupinou pre vzájomné uznávanie a decentralizované procedúry (CMDh) predkladajú Európskej komisii na prijatie záväzného rozhodnutia.

Závery zo stretnutia Výboru pre hodnotenie rizík liekov (PRAC) 1. - 4.10.2018

Závery zo stretnutia Výboru pre hodnotenie rizík liekov (PRAC) 3. - 6.9.2018

Závery zo stretnutia Výboru pre hodnotenie rizík liekov (PRAC) 9. - 12. júl 2018

Závery zo stretnutia Výboru pre hodnotenie rizík liekov (PRAC) 11.-14. jún 2018

Závery zo stretnutia Výboru pre hodnotenie rizík liekov (PRAC) 14.-17. máj 2018

Závery zo stretnutia Výboru pre hodnotenie rizík liekov (PRAC) 9.-12. apríl 2018

Závery zo stretnutia Výboru pre hodnotenie rizík liekov (PRAC) 5.-8. marec 2018

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png