sk

Závery zo stretnutia Výboru pre hodnotenie rizík liekov (PRAC) 12.-15.3.2019

PRAC začal prehodnocovanie skríningu pacientov pred začatím liečby fluorouacilom, kapecitabínom, tegafurom a flucytozínom s cieľom znížiť riziko nežiaducich účinkov

Výbor pre hodnotenie rizík liekov (PRAC) začal hodnotenie liekov s obsahom fluorouracilu (tiež známy ako 5-fluorouracil alebo 5-FU) a príbuzných liečiv kapecitabínu, tegafuru a flucytozínu, ktoré sa v tele konvertujú na fluorouracil.

Injekčne podávaný fluorouracil, kapecibatín a tegafur sú liečivá určené na liečbu nádorových ochorení, zatiaľ čo topicky podávaný fluorouracil je určený na liečbu rôznych ochorení kože; flucytozín sa používa na liečbu závažných mykotických infekcií.

Týmto hodnotením sa preskúma význam existujúcich metód skríningu pri identifikácii pacientov s nízkymi hladinami alebo s úplnou absenciou enzýmu dihydropyrimidíndehydrogenáza (DPD), ktorý je nevyhnutný na degradáciu fluorouracilu, keďže u týchto pacientov existuje vyššie riziko závažných nežiaducich účinkov.

Viac informácií (v angličtine) tu.

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png