sk

Linky

European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare (EDQM)

Websitehttps://www.edqm.eu

Facebook: https://www.facebook.com/EDQMCouncilofEurope/

Twitter: https://twitter.com/edqm_news

http://www.ema.europa.eu - Európska lieková agentúra

http://www.picscheme.org - PIC/S

www.eudra.org - európska databáza certifikátov SVP

http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/eudralex/ - európska legislatíva

http://euteleproj.eudra.org/eudragmp/doc/Initial Data Load/Mia_initial_load_summary_prod.xls - zoznam kompetentných národných autorít vydávajúcich povolenia na výrobu liečiv

http://www.who.int/en/ - WHO

http://www.gku.sk/gku/o-ustave/register-ponukaneho-majetku-statu/ - register ponúkaného majetku

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png