sk

Základné informácie o reklame liekov

Pokyny pre žiadateľov o súhlasné stanovisko k žiadosti o povolenie očkovacej kampane

Všeobecné požiadavky na reklamu liekov

Reklama liekov zameraná na laickú verejnosť

Reklama liekov zameraná na odbornú verejnosť

Príklady z praxe - rozhodnutia ŠÚKL

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png