sk

Hlásenie podozrení na nežiaduce účinky liekov

Štátny ústav pre kontrolu liečiv prijíma hlásenia podozrení na nežiaduce účinky liekov (vrátane očkovacích látok) od zdravotníckych pracovníkov a pacientov na Slovensku. Jednotlivé hlásenia spracováva, vyhodnocuje ich súvislosť s liečbou a následne zasiela do Európskej databázy hlásení podozrení na nežiaduce účinky liekov – EudraVigilance.

Od zdravotníckych pracovníkov sa v súlade so Zákonom č. 362/2011 Z. z. vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce účinky. Pacienti môžu takisto prispieť tým, že nahlásia akékoľvek podozrenie na nežiaduci účinok, ak sa u nich vyskytol.

Hlásiť podozrenia na nežiaduce účinky môžete jedným z nasledujúcich spôsobov:

 1. Vyplniť elektronický webový formulár (univerzálny pre všetky lieky, vrátane očkovacích látok)
 2. Vyplniť tlačivo a zaslať e-mailom na adresu neziaduce.ucinky@sukl.sk
 3. Vyplniť tlačivo (v bode 2.) a zaslať poštou na adresu Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná 11, 825 08 Bratislava
 4. Telefonicky na +421 2 507 01 206 alebo +421 902 489 044

Hlásenie je postačujúce poslať len jedným z uvedených spôsobov. Elektronický webový formulár je dostupný aj priamo cez hlavnú stránku štátneho ústavu, v časti Portál.

Pokyny k vyplneniu:

 • TLAČIVA hlásenia podozrenia na nežiaduce účinky liekov nájdete tu
 • TLAČIVA hlásenia podozrenia na nežiaduce účinky v súvislosti s očkovaním nájdete tu
 • ELEKTRONICKÉHO WEBOVÉHO FORMULÁRU nájdete tu

Dôležité informácie:

Pri hlásení podozrení na nežiaduce/vedľajšie účinky je potrebné uviesť informácie týkajúce sa:

 1. pacienta: iniciály, pohlavie, dátum narodenia alebo vek,
 2. lieku: podávaného podozrivého lieku: názov lieku, dávka (sila lieku), dávkovanie, časové ohraničenie užívania, indikácia, alebo podanej očkovacej látky (vakcíny): názov očkovacej látky, číslo šarže, dátum očkovania, dávka (sila lieku),
 3. vzniknutej nežiaducej reakcie: popis nežiaducej reakcie, závažnosť, kedy reakcia vznikla/odznela alebo či pretrváva,
 4. identifikácie oznamovateľa hlásenia: kvalifikácia, meno a kontakt (e-mail/telefón) v prípade potreby doplnenia bližších informácií.

Pri nahlasovaní podozrení na nežiaduce účinky je vhodné uviesť, pokiaľ je to možné, aj bližšie informácie o anamnéze pacienta, súbežne užívaných liekoch a doplňujúce informácie, aby hlásenie bolo, čo najpresnejšie a obsahovalo, čo najpodrobnejšie informácie.

ŠÚKL spracováva a uchováva osobné údaje (meno a kontakt) na základe povinnosti uvedenej v Zákone č. 362/2011 Z. z. a nie sú poskytované iným subjektom.

Viac informácii nájdete nižšie:

Čo je nežiaduci účinok alebo vedľajší účinok lieku?

Vedeli ste, že môžete sami nahlásiť vedľajšie účinky?

Význam hlásenia nežiaducich účinkov liekov

Informácia o postupoch po prijatí hlásenia podozrenia na nežiaduci účinok

Čo znamená označenie obráteného čierneho trojuholníka?

Európska databáza hlásení o podozreniach na nežiaduce účinky liekov

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png