sk

Kontakty

Telefónne čísla
Riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu:
PharmDr. Peter Potúček, PhD., MSc.
Vedúca oddelenia riaditeľa pre komunikáciu a zahraničné vzťahy:
Ing. Diana Padychová
Sekretariát riaditeľa:
Mgr. Zuzana Bořutová
Špecialista pre styk s verejnosťou:
Mgr. art. Lucia Balážiková, MBA
Poskytovanie informácií:
Osobný úrad:
Mgr. Jana Čamborová
Oddelenie právne:
Mgr. Dušan Vajaš
Dozor nad reklamou liekov:
Mgr. Daniela Ujhelyová
GDPR:
JUDr. Zuzana Žeňuchová
Výrobné a distribučné povolenia:
PharmDr. Bc. Kornélia Radová
Drogové prekurzory:
Ing. Katarína Glatz Kudlová
Sekcia ekonomiky a vnútorných záležitostí:
Ing. Andrej Kubán
Oddelenie informačných technológií:
Ing. Eduard Petrovský
Oddelenie prevádzky a správy majetku:
Ing. Vladimír Kubík
Oddelenie rozpočtu a financovania:
Mgr. Štefánia Urbaničová
Oddelenie manažérstva kvality:
PharmDr. Gabriela Bezáková, CSc.
Sekcia registrácie liekov:
PharmDr. Ivana Pankuchová
Oddelenie príjmu a administratívnej podpory:
Mgr. Danka Rochovská
Oddelenie koordináce nových registrácií liekov:
PharmDr. Miroslava Horváth Petriková
Oddelenie koordinácie postregistračných procesov:
Mgr. Petra Gubová
Oddelenie predklinického a klinického posudzovania:
PharmDr. Jana Klimasová, PhD., MPH
Oddelenie posudzovania kvality liekov:
PharmDr. Dorota Distlerová
Sekcia inšpekcie:
Ing. Renáta Baďurová, PhD.
Oddelenie distribúcie a lekárenstva:
PharmDr. Zuzana Janov Bartáková
Oddelenie distribúcie a lekárenstva Topoľčany:
Mgr. Dana Mokošová
Oddelenie distribúcie a lekárenstva Žilina:
RNDr. Terézia Kočišková
Oddelenie distribúcie a lekárenstva Košice:
Mgr. Beáta Hlavatá
Oddelenie distribúcie a lekárenstva Zvolen:
Ing. Bronislava Majerová
Oddelenie liekopisné:
PharmDr. Ellen Wiesner, MSc.
Oddelenie výroby a transfuziológie:
Ing. Zuzana Baráthová
Sekcia laboratórnej kontroly:
RNDr. Janka Janošková
vedúca oddelenia fyzikálno - chemických metód:
RNDr. Denisa Partelová, PhD.
vedúca oddelenia biologických metód:
Ing. Ivana Trgiňová
Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie:
MUDr. Soňa Fundárková
Oddelenie farmakovigilancie:
PharmDr. Miroslava Gočová
Oddelenie klinického skúšania liekov:
PharmDr. Lukáš Slovák, PhD.
Oddelenie dohľadu nad farmakovigilančnou a klinickou praxou:
PharmDr. Monika Čičová
Sekcia zdravotníckych pomôcok:
Ing. Ivan Bernát
Oddelenie trhového dohľadu a vigilancie:
Ing. Boris Zajac
Oddelenie príjmu a dokumentácie:
Ing. Beáta Drevková
Centrálny e-mail a poskytovanie informácií: info@sukl.sk
Informácie pre médiá: media@sukl.sk
Systém rýchlej výstrahy / Rapid Alert: 00421/903 25 19 79
Nežiaduce účinky liekov: neziaduce.ucinky@sukl.sk
Zdravotnícke pomôcky: pomocky@sukl.sk 
eu-flag.png sk-flag.png