sk

Kontakty

Telefónne čísla
Riaditeľka a generálna tajomníčka:
PharmDr. Zuzana Baťová, PhD.
Sekretariát riaditeľa:
Mgr. Zuzana Bořutová
Sekretariát riaditeľa:
Jana Noskovičová
Hovorkyňa:
Mgr. Magdaléna Jurkemíková
Špecialista pre styk s verejnosťou:
Mgr. art. Lucia Balážiková
Poskytovanie informácií:
Osobný úrad:
Mgr. Jana Čamborová
Sekcia ekonomiky a vnútorných záležitostí:
Ing. Eleonóra Janíková, MSc.
Oddelenie právne:
Mgr. Dušan Vajaš
Dozor nad reklamou liekov:
Mgr. Daniela Ujhelyová
Oddelenie informačných technológií:
Ing. Andrej Kubán
Oddelenie prevádzky a správy majetku:
Ing. Vladimír Kubík
Oddelenie rozpočtu a financovania:
Mgr. Rozália Boušková
Oddelenie manažérstva kvality:
PharmDr. Gabriela Bezáková, CSc.
Sekcia registrácie liekov:
PharmDr. Ivana Pankuchová
Oddelenie príjmu a administratívnej podpory:
Mgr. Danka Rochovská
Oddelenie koordináce nových registrácií liekov:
PharmDr. Miroslava Petríková
Oddelenie koordinácie postregistračných procesov:
Mgr. Petra Dočolomanská
Oddelenie predklinického a klinického posudzovania:
PharmDr. Jana Klimasová, PhD., MPH
Oddelenie posudzovania kvality liekov:
PharmDr. Veronika Mihalcová
Sekcia inšpekcie:
Mgr. Roman Dorčík
Oddelenie kontroly výroby liekov a kontroly kvality liekov na trhu:
Mgr. Roman Dorčík
Oddelenie kontroly distribúcie liekov a lekárenstva:
Ing. Renáta Baďurová, PhD.
Referát - Topoľčany:
Mgr. Dana Mokošová
Referát - Zvolen:
Mgr. Lucia Ležovičová
Referát - Žilina:
PharmDr. Vilma Šulavíková
Referát - Košice:
Mgr. Beáta Hlavatá
Oddelenie liekopisné:
PharmDr. Ellen Wiesner, MSc.
Sekcia laboratórnej kontroly:
RNDr. Janka Janošková
vedúca oddelenia fyzikálno - chemických metód:
RNDr. Denisa Partelová, PhD.
vedúca oddelenia biologických metód:
Ing. Ivana Trgiňová
Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie:
MUDr. Soňa Fundárková
Oddelenie farmakovigilancie:
PharmDr. Miroslava Gočová
Oddelenie klinického skúšania liekov:
PharmDr. Lukáš Slovák, PhD.
Oddelenie dohľadu nad farmakovigilančnou a klinickou praxou:
Mgr. Monika Čičová
Sekcia zdravotníckych pomôcok:
Ing. Ivan Bernát
Oddelenie trhového dohľadu a vigilancie:
Ing. Boris Zajac
Centrálny e-mail a poskytovanie informácií: info@sukl.sk
Informácie pre médiá: media@sukl.sk
Systém rýchlej výstrahy / Rapid Alert: 00421/903 25 19 79
Nežiaduce účinky liekov: neziaduce.ucinky@sukl.sk
Zdravotnícke pomôcky: pomocky@sukl.sk 
eu-flag.png sk-flag.png