sk

Hlavní predstavitelia

 

PharmDr. Peter Potúček, PhD., MSc.

Riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu

Vyštudoval Farmaceutickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, kde neskôr ukončil aj dizertačné štúdium. Absolvoval tiež rigorózne štúdium na Univerzite Tor Vergata v Taliansku. V Štátnom ústave pre kontrolu liečiv pôsobil v rokoch 2005 až 2010 na pozícii vedúceho EÚ registrácií. Následne zastával viaceré vedúce funkcie vo farmaceutickej spoločnosti Novartis. Na post riaditeľa ústavu pre kontrolu liečiv bol vymenovaný vo februári 2022. Je tiež členom správnej rady Európskej agentúry pre lieky (EMA).

PharmDr. Ivana Pankuchová

Vedúca sekcie registrácie

Vyštudovala Farmaceutickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po niekoľkoročnej praxi v lekárenskej starostlivosti nastúpila na štátny ústav pre kontrolu liečiv, kde pracuje už 11 rokov. Postupne získavala skúsenosti na pozícii koordinátora, vedeckého posudzovateľa a neskôr aj vedúceho oddelenia. Súčasný post vedúcej sekcie registrácie zastáva od roku 2017. Je tiež podpredsedníčkou kategorizačnej komisie Ministerstva zdravotníctva SR.

Ing. Renáta Baďurová, PhD.

Vedúca sekcie inšpekcie

Vyštudovala Fakultu chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava v odbore biochémia a mikrobiológia. Dizertačné štúdium absolvovala na rovnakej univerzite v odbore biomedicínske inžinierstvo. V štátnom ústave pre kontrolu liečiv pôsobí od roku 2007 a zastávala viaceré pozície vrátane vedúcej oddelenia správnej výrobnej praxe a prípravy transfúznych liekov a neskôr aj vedúcej oddelenia správnej veľkodistribučnej a lekárenskej praxe. Od roku 2022 zastáva pozíciu vedúcej sekcie inšpekcie. Zastupuje tiež ŠÚKL na úrovni PIC/S Committee.

MUDr. Soňa Fundárková

Vedúca sekcie klinických skúšaní liekov a farmakovigilancie

Vyštudovala Fakultu všeobecného lekárstva Karlovej Univerzity v Prahe. Pred nástupom na štátny ústav pôsobila niekoľko rokov ako epidemiologička na Úrade verejného zdravotníctva SR. V ŠÚKLi pracuje už 16 rokov a zastávala viaceré pozície vrátane vedúcej oddelenia farmakovigilancie. V súčasnosti zastáva pozíciu vedúcej sekcie klinických skúšaní liekov a farmakovigilancie.

Ing. Ivan Bernát

Vedúci sekcie zdravotníckych pomôcok

Vyštudoval chemicko-technologickú fakultu na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Po ukončení vysokoškolského štúdia pracoval v laboratóriu klinickej biochémie vo Výskumnom ústave reumatických chorôb v Piešťanoch. Neskôr sa venoval obchodnej činnosti v rámci Slovenska a zastával aj pozíciu výkonného riaditeľa v slovenskej  spoločnosti , ktorá zastupuje viacero svetových výrobcov. Od roku 2020 pracuje v Štátnom ústave pre kontrolu liečiv ako vedúci sekcie zdravotníckych pomôcok.

RNDr. Janka Janošková

Vedúca sekcie laboratórnej kontroly

Vyštudovala Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave v odbore chémia so špecializáciou analytická chémia. Na štátnom ústave pracuje od roku 2007. Od roku 2012 zastáva pozíciu vedúcej sekcie laboratórnej kontroly. ŠÚKL reprezentuje ako stáleho člena na úrovni sieti európskych kontrolných laboratórií OMCL.

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png