sk

Hlavní predstavitelia

 

PharmDr. Peter Potúček, PhD., MSc.

Riaditeľ a generálny tajomník
služobného úradu

PharmDr. Ivana Pankuchová

Vedúca sekcie registrácie

Ing. Renáta Baďurová, PhD.

Vedúca sekcie inšpekcie

MUDr. Soňa Fundárková

Vedúca sekcie klinických skúšaní liekov
a farmakovigilancie

RNDr. Janka Janošková

Vedúca sekcie laboratórnej kontroly

Ing. Ivan Bernát

Vedúci sekcie zdravotníckych pomôcok

Ing. Andrej Kubán 

Vedúci sekcie ekonomiky
a vnútorných záležitostí

Mgr. Jana Čamborová

Vedúca osobného úradu

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png