sk

Kontakty

Telefónne čísla
Vedúci sekcie ZP, NPZ ZP, hraničné výrobky, klinické skúšanie / klinické hodnotenie ZP: MUDr. Marek Slávik
Registrácia / oznámenie ZP – kontrola dokumentácie, konzultácie, registrácia SK výrobcu a splnomocnenca: Mgr. Jana Vacvalová
Registrácia / oznámenie ZP – kontrola dokumentácie, konzultácie, hraničné výrobky: Mgr. Mária Šimočková
Prideľovanie kódov, správa databázy ZP: Ing. Gabriela Buzáková
Poskytovanie informácií, centrálna registratúra, korešpondencia, správa databázy ZP, prideľovanie kódov: Marta Laura Hrapková
Vedúci oddelenia trhového dohľadu a vigilancie, trhový dohľad, inšpekcie, klinické skúšanie / klinické hodnotenie ZP: Ing. Boris Zajac
Trhový dohľad, inšpekcie, dodržiavanie a presadzovanie práva: Mgr. Jan Huravik
Vigilancia ZP – nehody, poruchy a zlyhania ZP: Ing. Darina Kaminská
Centrálny e-mail: sukl@sukl.sk
Poskytovanie informácii: informacie@sukl.sk
Informácie pre médiá: media@sukl.sk
Systém rýchlej výstrahy / Rapid Alert: 00421/903 25 19 79
Nežiadúce účinky liekov: neziaduce.ucinky@sukl.sk
eu-flag.png sk-flag.png