sk

Kontakty

Telefónne čísla
Vedúci sekcie ZP:
Ing. Ivan Bernát
Registrácia SK výrobcov/ oznámenie ZP – kontrola dokumentácie, konzultácie:
Ing. Erika Strečanská
Registrácia / oznámenie ZP – kontrola dokumentácie, konzultácie:
Ing. Beáta Drevková
Registrácia / oznámenie ZP – kontrola dokumentácie, konzultácie:
Mgr.Klaudia Kačmaríková
Prideľovanie kódov, správa databázy ZP:
Ing. Gabriela Buzáková
Poskytovanie informácií, centrálna registratúra, korešpondencia, správa databázy ZP, prideľovanie kódov:
Marta Laura Hrapková
Vedúci oddelenia trhového dohľadu a vigilancie, trhový dohľad, inšpekcie, klinické skúšanie / klinické hodnotenie ZP:
Ing. Boris Zajac
Trhový dohľad, inšpekcie, dodržiavanie a presadzovanie práva:
Mgr. Jan Huravik
Vigilancia ZP – nehody, poruchy a zlyhania ZP:
Ing. Darina Kaminská
Centrálny e-mail: sukl@sukl.sk
Poskytovanie informácií: informacie@sukl.sk
Informácie pre médiá: media@sukl.sk
Systém rýchlej výstrahy / Rapid Alert: 00421/903 25 19 79
Nežiaduce účinky liekov: neziaduce.ucinky@sukl.sk
Zdravotnícke pomôcky: pomocky@sukl.sk 
e-mailová adresa všeobecne: meno.priezvisko@sukl.sk
eu-flag.png sk-flag.png