sk

Kontakty

Telefónne čísla
Vedúci sekcie ZP:
Ing. Ivan Bernát
Vedúca oddelenia príjmu a dokumentácie Registrácia/oznámenie ZP – kontrola dokumentácie, konzultácie::
Ing. Beáta Drevková
Registrácia SK výrobcov/oznámenie ZP – kontrola dokumentácie, konzultácie:
Ing. Erika Strečanská
Registrácia SK výrobcov/oznámenie ZP – kontrola dokumentácie, konzultácie:
Mgr. Veronika Majáková, PhD
Registrácia/oznámenie ZP – kontrola dokumentácie, konzultácie:
Mgr. Kristína Farkašová
Registrácia/oznámenie ZP – kontrola dokumentácie, konzultácie:
Mgr. Veronika Hasprová
Prideľovanie kódov, správa databázy ZP:
Mgr. Iveta Balažovjechová
Poskytovanie informácií, centrálna registratúra, korešpondencia, správa databázy ZP, prideľovanie kódov:
Marta Laura Hrapková
Vedúci oddelenia trhového dohľadu a vigilancie, trhový dohľad, inšpekcie, klinické skúšanie/klinické hodnotenie ZP:
Ing. Boris Zajac
Trhový dohľad, inšpekcie, dodržiavanie a presadzovanie práva:
Mgr. Jan Huravik
Trhový dohľad, inšpekcie, klinické skúšanie/klinické hodnotenie ZP:
Mgr. Jana Vacvalová
Vigilancia ZP – nehody, poruchy a zlyhania ZP:
Ing. Darina Kaminská
Centrálny e-mail a poskytovanie informácií: info@sukl.sk
Informácie pre médiá: media@sukl.sk
Systém rýchlej výstrahy / Rapid Alert: 00421/903 25 19 79
Nežiaduce účinky liekov: neziaduce.ucinky@sukl.sk
Zdravotnícke pomôcky: pomocky@sukl.sk 
eu-flag.png sk-flag.png