sk

Kontakty

Telefónne čísla
Vedúci sekcie ZP:
Ing. Ivan Bernát
Vedúca oddelenia príjmu a dokumentácie Registrácia/oznámenie ZP – kontrola dokumentácie, konzultácie::
Ing. Beáta Drevková
Registrácia SK výrobcov/oznámenie ZP – kontrola dokumentácie, konzultácie:
Ing. Erika Strečanská
Registrácia SK výrobcov/oznámenie ZP – kontrola dokumentácie, konzultácie:
Mgr. Veronika Majáková, PhD
Registrácia/oznámenie ZP – kontrola dokumentácie, konzultácie:
Mgr. Veronika Hasprová
Prideľovanie kódov, správa databázy ZP:
Mgr. Iveta Balažovjechová
Poskytovanie informácií, centrálna registratúra, korešpondencia, správa databázy ZP, prideľovanie kódov:
Marta Laura Hrapková
Vedúci oddelenia trhového dohľadu a vigilancie, trhový dohľad, inšpekcie, klinické skúšanie/klinické hodnotenie ZP:
Ing. Boris Zajac
Trhový dohľad, inšpekcie, dodržiavanie a presadzovanie práva:
Mgr. Jan Huravik
Trhový dohľad, inšpekcie, klinické skúšanie/klinické hodnotenie ZP:
Mgr. Jana Vacvalová
Vigilancia ZP – nehody, poruchy a zlyhania ZP:
Ing. Darina Kaminská

Ústredňa: 00421/2/50 70 11 11
Fax: 00421/2/55 56 41 27
Informácie pre médiá: media@sukl.sk
Poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.: 211@sukl.sk
Všeobecné informácie: info@sukl.sk
Systém rýchlej výstrahy - Rapid Alert: 
00421/903 25 19 79alert@sukl.sk
Nežiaduce účinky liekov: 
neziaduce.ucinky@sukl.sk
Bezpečnosť/vigilancia zdravotníckych pomôcok: vigilanciazp@sukl.sk 
Registrácia humánnych liekov: registracia@sukl.sk
Prepúšťanie vakcín/liekov vyrobených z krvi: ocabr@sukl.sk
Faktúry: faktury@sukl.sk

eu-flag.png sk-flag.png