sk

Pokyny

Usmernenie ku konaniu (referral procedure) EMEA/H/A-31/1454 pre valproany a podobné účinné látky

Aktualizácia pokynov týkajúcich sa zasielania hlásení podozrení na nežiaduce účinky liekov

Informácia o povinnosti MAH predkladať všetky PSUR do centrálneho PSUR repozitáta od 13.6.2016

Definície základných pojmov farmakovigilancie

Oznámenie kontaktnej osoby pre farmakovigilanciu na Slovensku

Nová legislatíva Európskej únie zameraná na farmakovigilanciu

Predloženie informácií o liekoch registrovaných v EÚ v elektronickej forme - Výzva pre držiteľov rozhodnutí o registrácii liekov

Zmeny v SmPC a PIL odsúhlasené PhV WP a CMDh na implementáciu

Držitelom (QPPV) pravidelne sledované webové stránky

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png