sk

Pokyny

Aktualizácia pokynov týkajúcich sa zasielania hlásení podozrení na nežiaduce účinky liekov

Plán riadenia rizík (RMP)

Správna farmakovigilačná prax v podmienkach Slovenskej republiky

Inšpekcie Správnej farmakovigilančnej praxe

Informácia o povinnosti MAH predkladať všetky PSUR do centrálneho PSUR repozitáta od 13.6.2016

Definície základných pojmov farmakovigilancie

Nové alebo zmenené procedúry súvisiace s aplikáciou novej farmakovigilančnej legislatívy v prechodnom období

Oznámenie kontaktnej osoby pre farmakovigilanciu na Slovensku

Právne predpisy pre farmakovigilanciu a správna farmakovigilačná prax v prechodnom období

Nová legislatíva Európskej únie zameraná na farmakovigilanciu

Predloženie informácií o liekoch registrovaných v EÚ v elektronickej forme - Výzva pre držiteľov rozhodnutí o registrácii liekov

Zmeny v SmPC a PIL odsúhlasené PhV WP a CMDh na implementáciu

Držitelom (QPPV) pravidelne sledované webové stránky

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png