sk

Pokyny

Metodické pokyny

Usmernenie ku konaniu (referral procedure) EMEA/H/A-31/1454 pre valproany a podobné účinné látky

Aktualizácia pokynov týkajúcich sa zasielania hlásení podozrení na nežiaduce účinky liekov

Informácia o povinnosti MAH predkladať všetky PSUR do centrálneho PSUR repozitáta od 13.6.2016

Definície základných pojmov farmakovigilancie

Nová legislatíva Európskej únie zameraná na farmakovigilanciu

Predloženie informácií o liekoch registrovaných v EÚ v elektronickej forme - Výzva pre držiteľov rozhodnutí o registrácii liekov

Zmeny v SmPC a PIL odsúhlasené PhV WP a CMDh na implementáciu

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png