sk

Metodické pokyny

18/10/2023

MP 144/2023 Predkladanie edukačných materiálov verzia č. 2

10/10/2023

MP 146 - 2023 - Predkladanie priamej komunikácie zdravotníckym pracovníkom

01/02/2023

MP 139-2023 Oznámenie menovania QPPV alebo kontaktnej osoby a ich zmien

01/02/2023

TL-SKSLF-118 Oznámenie o kontaktnej osobe pre dohľad nad bezpečnosťou humánnych liekov v Slovenskej republike

01/02/2023

TL-SKSLF-025 Oznámenie o vymenovaní QPPV držiteľa s PSMF v Slovenskej republike

19/12/2022

MP 144/2022 Predkladanie edukačných materiálov

27/04/2021

Najčastejšie otázky k metodickému pokynu MP 139-2023: Oznámenie o vymenovaní QPPV alebo kontaktnej osoby a ich zmien

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png