sk

Základné dokumenty

Dodatok č. 2 ku Kontraktu uzatvorenom medzi MZSR a ŠÚKL na rok 2022

Misia, vízia a strategické ciele

Kontrakt medzi MZ SR a ŠÚKL na rok 2022

Dodatok č. 2 ku Kontraktu uzatvorenom medzi MZSR a ŠÚKL na rok 2021

Vyhodnotenie Kontraktu za rok 2021 medzi MZ SR a ŠÚKL

Dodatok č. 1 ku Kontraktu uzatvorenom medzi MZSR a ŠÚKL na rok 2021

Kontrakt medzi MZ SR a ŠÚKL na rok 2021

Vyhodnotenie Kontraktu za rok 2020 medzi MZ SR a ŠÚKL

Dodatok č. 3 ku Kontraktu uzatvorenom medzi MZSR a ŠÚKL na rok 2020

Dodatok č. 2 ku Kontraktu uzatvorenom medzi MZSR a ŠÚKL na rok 2020

Kontrakt medzi MZ SR a ŠÚKL na rok 2020

Kontrakt medzi MZ SR a ŠÚKL na rok 2019

Vyhodnotenie Kontraktu za rok 2018 medzi MZ SR a ŠÚKL

Organizačný poriadok

Organizačná štruktúra

Kontrakt medzi MZ SR a ŠÚKL na rok 2018

Plán rozvoja ŠÚKL na roky 2016-2021

Dodatok č. 1 ku Kontraktu medzi MZ SR a ŠÚKL na rok 2016

Kontrakt medzi MZ SR a ŠÚKL na rok 2017

Kontrakt medzi ŠÚKL a MZ SR 2016

Zriaďovacia listina/štatút

Výročné správy

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png