sk

Distribúcia

Doklady potrebné pre vykonanie vstupnej inšpekcie

Opatrenie MZ SR týkajúce sa lieku Plaquenil

Zoznam vydaných osvedčení o dodržiavaní správnej veľkodistribučnej praxe

Sprostredkovanie

Súbežný dovoz

Usmernenia z 5. novembra 2013 k správnej distribučnej praxi liekov na humánne použitie

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png