sk

Majetok štátu

Štátny ústav pre kontrolu liečiv pri správe majetku štátu postupuje podľa zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. V tejto súvislosti zverejňuje v Registri ponúkaného majetku štátu, informačnom systéme verejnej správy, ktorý spravuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky informácie v nasledovných prípadoch:

 - (trvalo) prebytočný nehnuteľný majetok štátu určený na prevod správy iným správcom majetku štátu, predaj v rámci osobitného ponukového konania alebo elektronickej aukcie

 - dočasne prebytočný nehnuteľný majetok štátu určený do nájmu

 

www.ropk.sk  - Register ponúkaného majetku štátu.

www.majetokstatu.sk - Centrálna evidencia majetku, informačný systém vytvorený na základe zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona č. 324/2014 Z. z. ako verejne dostupná evidencia nehnuteľného majetku.

 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png