sk

Kontakty

Telefónne čísla
Vedúca sekcie registrácie liekov:
PharmDr. Ivana Pankuchová
asistent:
Viera Náhliková
Vedúca oddelenia príjmu a administratívnej podpory:
Mgr. Danka Rochovská
príjem žiadostí a registračnej dokumentácie:
Lucia Škaláková
príjem žiadostí a registračnej dokumentácie:
Tatiana Teklitsová
príjem žiadostí a registračnej dokumentácie:
Irena Chorvatovičová
príjem žiadostí a registračnej dokumentácie:
Katarína Szalayová
odovzdávanie rozhodnutí/potvrdení o prijatí oznámenia; správoplatňovanie rozhodnutí:
Lucia Liptáková
prideľovanie ŠÚKL kódov, správa databázy liekov:
Mgr. Katarína Hečková
validácia/posudzovanie kompletnosti prijatej dokumentácie:
Mgr. Petra Grešková
validácia/posudzovanie kompletnosti prijatej dokumentácie:
MVDr. Eva Sulejová
správa portálu CESP a eCTD databázy:
Ing. Katarína Flašková
Vedúca oddelenia koordinácie nových registrácií (OKNR):
PharmDr. Kristína Ráczová
koordinátor:
Ing. Hana Drgoňová
koordinátor:
PharmDr. Martina Hudecová
koordinátor:
PharmDr. Iveta Mózes
koordinátor:
Mgr. Kamila Marušová
koordinátor:
PharmDr. Marta Udvardyová
koordinátor:
PharmDr. Veronika Hugyivár Mudrochová
Vedúca oddelenia koordinácie postregistračných procesoví (OKPP):
Mgr. Petra Gubová
koordinátor:
PharmDr. Zuzana Molnárová
koordinátor:
Mgr. Adriana Kytková
koordinátor:
RNDr. Jana Stratinská
koordinátor:
Mgr. Lucia Ševčeková
koordinátor:
MVDr. Judita Skladaná
koordinátor:
PharmDr. Janka Repiščáková
koordinátor:
RNDr. Monika Valovičová
koordinátor:
PharmDr. Marianna Kuziaková
koordinátor:
Mgr. Jaroslava Kubáčková
koordinátor:
Ing. Daniela Malychová
koordinátor:
Mgr. Andrea Krajčí, MPH.
koordinátor:
Mgr. Ľubomíra Zuzkáčová
koordinátor:
MUDr. Zuzana Klenovská
asistent:
Dagmar Vargová
asistent:
Stanislava Vajcíková
asistent:
Mariana Kunertová
Vedúca oddelenia predklinického a klinického posudzovania (OPKP):
PharmDr. Jana Klimasová, PhD. MPH
Vedúca oddelenia posudzovania kvality liekov (OPKL):
PharmDr. Dorota Distlerová
Hodiny pre styk so žiadateľmi, držiteľmi a verejnosťou:
Platené konzultácie podľa dohodnutého termínu
Pondelok - Piatok:
Príjem registračnej dokumentácie Národné procedúry
Pondelok - Piatok:
Príjem registračnej dokumentácie EÚ procedúry
Pondelok - Piatok:
Odovzdávanie rozhodnutí/potvrdení prijatia oznámenia o zmene
Pondelok - Piatok:
Vyznačenie právoplatnosti rozhodnutí

Ústredňa: 00421/2/50 70 11 11
Fax: 00421/2/55 56 41 27
Informácie pre médiá: media@sukl.sk
Poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.: 211@sukl.sk
Všeobecné informácie: info@sukl.sk
Systém rýchlej výstrahy - Rapid Alert: 
00421/903 25 19 79alert@sukl.sk
Nežiaduce účinky liekov: 
neziaduce.ucinky@sukl.sk
Bezpečnosť/vigilancia zdravotníckych pomôcok: vigilanciazp@sukl.sk 
Registrácia humánnych liekov: registracia@sukl.sk
Prepúšťanie vakcín/liekov vyrobených z krvi: ocabr@sukl.sk
Faktúry: faktury@sukl.sk

eu-flag.png sk-flag.png