sk

Kontakty

Telefónne čísla
Vedúca sekcie registrácie liekov:
PharmDr. Ivana Pankuchová
asistent:
Viera Náhliková
Vedúca oddelenia príjmu a administratívnej podpory:
Mgr. Danka Rochovská
správa portálu CESP a eCTD databázy:
Ing. Katarína Flašková
príjem žiadostí a registračnej dokumentácie:
Lucia Škaláková
príjem žiadostí a registračnej dokumentácie:
Tatiana Teklitsová
príjem žiadostí a registračnej dokumentácie:
Irena Chorvatovičová
klapka: 371
príjem žiadostí a registračnej dokumentácie:
Mgr. Petra Grešková
odovzdávanie rozhodnutí/potvrdení o prijatí oznámenia; správoplatňovanie rozhodnutí:
Lucia Liptáková
nahrávanie a archivácia doplňujúcej registračnej dokumentácie:
Pavol Kalmár
prideľovanie ŠÚKL kódov, správa databázy liekov registrovaných CP:
Mgr. Katarína Hečková
prideľovanie ŠÚKL kódov, správa databázy liekov registrovaných NAR, DCP, MRP:
Katarína Szalayová
Vedúca oddelenia koordinácie nových registrácií (OKNR):
PharmDr. Miroslava Horváth Petriková
koordinátor:
Ing. Hana Drgoňová
koordinátor:
PharmDr. Martina Hudecová
koordinátor:
Mgr. Lacková Beáta
koordinátor:
Mgr. Kamila Bezeková
koordinátor:
PharmDr. Marta Udvardyová
koordinátor:
PharmDr. Veronika Hugyivár Mudrochová
klapka:
Vedúca oddelenia koordinácie postregistračných procesoví (OKPP):
Mgr. Petra Gubová
koordinátor:
PharmDr. Zuzana Molnárová
koordinátor:
Mgr. Adriana Kytková
koordinátor:
Mgr. Martin Čalovka
koordinátor:
RNDr. Jana Stratinská
koordinátor:
Mgr. Lucia Ševčeková
koordinátor:
MVDr. Judita Skladaná
koordinátor:
PharmDr. Janka Repiščáková
koordinátor:
RNDr. Monika Valovičová
koordinátor:
PharmDr. Marianna Kuziaková
koordinátor:
Mgr. Jaroslava Kubáčková
koordinátor:
Ing. Daniela Malychová
koordinátor:
Mgr. Andrea Krajčí, MPH.
koordinátor:
Mgr. Ľubomíra Zuzkáčová
koordinátor:
PharmDr. Kristína Ráczová
asistent:
Dagmar Vargová
asistent:
Stanislava Vajcíková
asistent:
Mariana Kunertová
Vedúca oddelenia predklinického a klinického posudzovania (OPKP):
PharmDr. Jana Klimasová, PhD. MPH
Vedúca oddelenia posudzovania kvality liekov (OPKL):
PharmDr. Dorota Distlerová
Hodiny pre styk so žiadateľmi, držiteľmi a verejnosťou:
Platené konzultácie podľa dohodnutého termínu
Pondelok - Piatok:
Príjem registračnej dokumentácie Národné procedúry
Pondelok - Piatok:
Príjem registračnej dokumentácie EÚ procedúry
Pondelok - Piatok:
Odovzdávanie rozhodnutí/potvrdení prijatia oznámenia o zmene
Pondelok - Piatok:
Vyznačenie právoplatnosti rozhodnutí
Centrálny e-mail a poskytovanie informácií: info@sukl.sk
Informácie pre médiá: media@sukl.sk
Systém rýchlej výstrahy / Rapid Alert: 00421/903 25 19 79
Nežiaduce účinky liekov: neziaduce.ucinky@sukl.sk
Zdravotnícke pomôcky: pomocky@sukl.sk 
eu-flag.png sk-flag.png