sk

Kontakty

Telefónne čísla
Vedúca sekcie registrácie liekov:
PharmDr. Ivana Pankuchová
klapka: 317
asistent:
Viera Náhliková
klapka: 202
asistent:
Mariana Kunertová
klapka: 332
Vedúca oddelenia príjmu a administratívnej podpory:
Mgr. Danka Rochovská
klapka: 143
príjem registračnej dokumentácie (NP):
Helena Ščasná
klapka: 241
príjem registračnej dokumentácie:
Elena Lintnerová
klapka: 231
príjem registračnej dokumentácie:
Ing. Katarína Flašková
klapka: 178
príjem registračnej dokumentácie:
Lucia Škaláková
klapka: 310
príjem registračnej dokumentácie:
Tatiana Teklitsová
klapka: 140
príjem registračnej dokumentácie:
Irena Chorvatovičová
klapka: 144
klapka: 371
príjem registračnej dokumentácie:
Mgr. Petra Grešková
klapka: 178
odovzdávanie rozhodnutí/potvrdení o prijatí oznámenia; správoplatňovanie rozhodnutí:
Lucia Liptáková
klapka: 240
archív dokumentácie:
Pavol Kalmár
klapka: 122
identifikačné listy (CP):
Mgr. Katarína Hečková
klapka: 231
identifikačné listy (NAR/MRP/DCP):
Ing. Katarína Glatz Kudlová
klapka: 171
Vedúca oddelenia koordinácie nových registrácií (OKNR):
Ing. Mária Škodová
klapka: 331
koordinátor:
Ing. Hana Drgoňová
klapka: 315
koordinátor:
PharmDr. Martina Hudecová
klapka: 319
koordinátor:
Mgr. Lacková Beáta
klapka: 309
koordinátor:
PharmDr. Miroslava Petríková
klapka: 203
koordinátor:
PharmDr. Kristína Ráczová
klapka: 184
koordinátor:
Mgr. Kamila Bezeková
klapka: 318
Vedúca oddelenia koordinácie postregistračných procesoví (OKPP):
Mgr. Petra Dočolomanská
klapka: 103
koordinátor:
Ing. Monika Bolebruchová
klapka: 236
koordinátor:
PharmDr. Marianna Forgáčová
klapka: 312
koordinátor:
PharmDr. Zuzana Molnárová
klapka: 225
koordinátor:
PharmDr. Zuzana Grančaiová
klapka: 179
koordinátor:
Mgr. Adriana Kytková
klapka: 316
koordinátor:
RNDr. Elena Matisová
klapka: 157
koordinátor:
PharmDr. Miroslava Slahúčková
klapka: 312
koordinátor:
RNDr. Jana Stratinská
klapka: 170
koordinátor:
Mgr. Lucia Ševčeková
klapka: 142
koordinátor:
MVDr. Judita Skladaná
klapka: 238
koordinátor:
PharmDr. Janka Repiščáková
klapka: 226
koordinátor:
Mgr. Milota Uhnáková
klapka: 256
koordinátor:
RNDr. Monika Valovičová
klapka: 205
koordinátor:
PharmDr. Marianna Kuziaková
klapka: 104
koordinátor:
Mgr. Patrícia Medvecká
klapka: 344
asistent:
Dagmar Vargová
klapka: 179
asistent:
Mgr. Jaroslava Kubáčková
klapka: 305
Vedúca oddelenia predklinického a klinického posudzovania (OPKP):
PharmDr. Jana Klimasová, PhD. MPH
klapka: 268
posudzovateľ:
PharmDr. František Dráfi, PhD.
klapka: 382
posudzovateľ:
PharmDr. Eva Malíková, PhD.
klapka: 381
posudzovateľ:
Mgr. Peter Šišovský
klapka:
posudzovateľ:
PharmDr. Anna Kubandová
klapka: 387
posudzovateľ:
PharmDr. Jana Schweigertová, PhD.
klapka: 387
Vedúca oddelenia posudzovania kvality liekov (OPKL):
PharmDr. Veronika Mihalcová
klapka: 150
sekretariát oddelenia:
Dagmar Némethová
klapka: 188
posudzovateľ kvality:
RNDr. Laura Potúčková
klapka: 251
posudzovateľ kvality:
Mgr. Ivana Golábová
klapka: 127
posudzovateľ kvality:
Ing. Elena Malcherová
klapka: 158
posudzovateľ kvality:
Ing. Alžbeta Cisáriková, PhD.
klapka: 135
posudzovateľ kvality:
Mgr. Barbora Bisová
klapka: 154
posudzovateľ kvality:
PharmDr. Dorota Distlerová
klapka: 154
posudzovateľ kvality:
Mgr. Martina Madarásová
klapka: 155
posudzovateľ kvality:
Ing. Tatiana Balašková
klapka: 155
posudzovateľ kvality:
Mgr. Alena Smolárová
klapka: 135
Hodiny pre styk so žiadateľmi, držiteľmi a verejnosťou:
Platené konzultácie podľa dohodnutého termínu
Pondelok - Piatok:
Príjem registračnej dokumentácie Národné procedúry
Pondelok - Piatok:
Príjem registračnej dokumentácie EÚ procedúry
Pondelok - Piatok:
Odovzdávanie rozhodnutí/potvrdení prijatia oznámenia o zmene
Pondelok - Piatok:
Vyznačenie právoplatnosti rozhodnutí
Centrálny e-mail: sukl@sukl.sk
Poskytovanie informácií: informacie@sukl.sk
Informácie pre médiá: media@sukl.sk
Systém rýchlej výstrahy / Rapid Alert: 00421/903 25 19 79
Nežiadúce účinky liekov: neziaduce.ucinky@sukl.sk
eu-flag.png sk-flag.png