sk

Kontakty

Telefónne čísla
Vedúca sekcie registrácie liekov:
PharmDr. Ivana Pankuchová
asistent:
Viera Náhliková
asistent:
Mariana Kunertová
Vedúca oddelenia príjmu a administratívnej podpory:
Mgr. Danka Rochovská
príjem registračnej dokumentácie (NP):
Alexandra Pavlovská
príjem registračnej dokumentácie:
Ing. Katarína Flašková
príjem registračnej dokumentácie:
Lucia Škaláková
príjem registračnej dokumentácie:
Tatiana Teklitsová
príjem registračnej dokumentácie:
Irena Chorvatovičová
klapka: 371
príjem registračnej dokumentácie:
Mgr. Petra Grešková
odovzdávanie rozhodnutí/potvrdení o prijatí oznámenia; správoplatňovanie rozhodnutí:
Lucia Liptáková
archív dokumentácie:
Pavol Kalmár
identifikačné listy (CP):
Mgr. Katarína Hečková
identifikačné listy (NAR/MRP/DCP):
Ing. Monika Bolebruchová
Vedúca oddelenia koordinácie nových registrácií (OKNR):
Ing. Mária Škodová
koordinátor:
Ing. Hana Drgoňová
koordinátor:
PharmDr. Martina Hudecová
koordinátor:
Mgr. Lacková Beáta
koordinátor:
PharmDr. Miroslava Petríková
koordinátor:
PharmDr. Kristína Ráczová
koordinátor:
Mgr. Kamila Bezeková
Vedúca oddelenia koordinácie postregistračných procesoví (OKPP):
Mgr. Petra Dočolomanská
koordinátor:
PharmDr. Zuzana Molnárová
koordinátor:
PharmDr. Zuzana Grančaiová
koordinátor:
Mgr. Adriana Kytková
koordinátor:
PharmDr. Miroslava Slahúčková
koordinátor:
RNDr. Jana Stratinská
koordinátor:
Mgr. Lucia Ševčeková
koordinátor:
MVDr. Judita Skladaná
koordinátor:
PharmDr. Janka Repiščáková
koordinátor:
Mgr. Milota Luláková
koordinátor:
RNDr. Monika Valovičová
koordinátor:
PharmDr. Marianna Kuziaková
koordinátor:
Mgr. Jaroslava Kubáčková
koordinátor:
Ing. Daniela Malychová
koordinátor:
Mgr. Andrea Krajčí, MPH.
asistent:
Dagmar Vargová
asistent:
Katarína Szalayová
Vedúca oddelenia predklinického a klinického posudzovania (OPKP):
PharmDr. Jana Klimasová, PhD. MPH
posudzovateľ:
PharmDr. František Dráfi, PhD.
posudzovateľ:
PharmDr. Eva Malíková, PhD.
posudzovateľ:
Mgr. Peter Šišovský
posudzovateľ:
PharmDr. Anna Kubandová
posudzovateľ:
PharmDr. Jana Schweigertová, PhD.
Vedúca oddelenia posudzovania kvality liekov (OPKL):
PharmDr. Veronika Mihalcová
sekretariát oddelenia:
Dagmar Némethová
posudzovateľ kvality:
RNDr. Laura Potúčková
posudzovateľ kvality:
Mgr. Ivana Golábová
posudzovateľ kvality:
Ing. Elena Malcherová
posudzovateľ kvality:
Ing. Alžbeta Cisáriková, PhD.
posudzovateľ kvality:
Mgr. Barbora Bisová
posudzovateľ kvality:
PharmDr. Dorota Distlerová
posudzovateľ kvality:
Mgr. Martina Madarásová
posudzovateľ kvality:
Ing. Tatiana Balašková
posudzovateľ kvality:
PharmDr. Alena Pods
posudzovateľ kvality:
PharmDt. Šmidová Katarína
Hodiny pre styk so žiadateľmi, držiteľmi a verejnosťou:
Platené konzultácie podľa dohodnutého termínu
Pondelok - Piatok:
Príjem registračnej dokumentácie Národné procedúry
Pondelok - Piatok:
Príjem registračnej dokumentácie EÚ procedúry
Pondelok - Piatok:
Odovzdávanie rozhodnutí/potvrdení prijatia oznámenia o zmene
Pondelok - Piatok:
Vyznačenie právoplatnosti rozhodnutí
Centrálny e-mail a poskytovanie informácií: info@sukl.sk
Informácie pre médiá: media@sukl.sk
Systém rýchlej výstrahy / Rapid Alert: 00421/903 25 19 79
Nežiaduce účinky liekov: neziaduce.ucinky@sukl.sk
Zdravotnícke pomôcky: pomocky@sukl.sk 
eu-flag.png sk-flag.png