sk

Kontakty

Telefónne čísla
Vedúca sekcie registrácie liekov: PharmDr. Ivana Pankuchová
klapka: 317
asistent: Viera Náhliková
klapka: 202
asistent: Mariana Kunertová
klapka: 332
Vedúca oddelenia príjmu a administratívnej podpory: Mgr. Danka Rochovská
klapka: 143
príjem registračnej dokumentácie (NP): Helena Ščasná
klapka: 241
príjem registračnej dokumentácie: Elena Lintnerová
klapka: 178
príjem registračnej dokumentácie: Ing. Katarína Flašková
klapka: 178
príjem registračnej dokumentácie: Lucia Škaláková
klapka: 178
príjem registračnej dokumentácie: Tatiana Teklitsová
klapka: 140
príjem registračnej dokumentácie: Irena Chorvatovičová
klapka: 144
klapka: 240
príjem registračnej dokumentácie: Margita Libantová
klapka: 310
odovzdávanie rozhodnutí/potvrdení o prijatí oznámenia; správoplatňovanie rozhodnutí: Lucia Liptáková
klapka: 240
archív dokumentácie: Pavol Kalmár
klapka: 122
identifikačné listy (CP): Mgr. Katarína Hečková
klapka: 231
identifikačné listy (NAR/MRP/DCP): Ing. Katarína Glatz Kudlová
klapka: 171
Vedúca oddelenia koordinácie nových registrácií (OKNR): Ing. Mária Polláková
klapka: 331
koordinátor: Ing. Hana Drgoňová
klapka: 315
koordinátor: PharmDr. Martina Hudecová
klapka: 319
koordinátor: Mgr. Lacková Beáta
klapka: 309
koordinátor: Mgr. Miroslava Petríková
klapka: 203
koordinátor: PharmDr. Kristína Ráczová
klapka: 184
koordinátor: Mgr. Kamila Bezeková
klapka: 318
Vedúca oddelenia koordinácie postregistračných procesoví (OKPP): Mgr. Petra Dočolomanská
klapka: 103
koordinátor: Ing. Monika Bolebruchová
klapka: 236
koordinátor: Mgr. Marianna Forgáčová
klapka: 312
koordinátor: PharmDr. Zuzana Molnárová
klapka: 225
koordinátor: PharmDr. Zuzana Grančaiová
klapka: 179
koordinátor: Mgr. Adriana Kytková
klapka: 316
koordinátor: RNDr. Elena Matisová
klapka: 157
koordinátor: Mgr. Miroslava Slahúčková
klapka: 312
koordinátor: RNDr. Jana Stratinská
klapka: 170
koordinátor: Mgr. Lucia Ševčeková
klapka: 142
koordinátor: MVDr. Judita Skladaná
klapka: 238
koordinátor: PharmDr. Janka Repiščáková
klapka: 226
koordinátor: Mgr. Milota Uhnáková
klapka: 256
koordinátor: RNDr. Monika Valovičová
klapka: 205
koordinátor: PharmDr. Marianna Kuziaková
klapka: 104
koordinátor: Mgr. Patrícia Medvecká
klapka: 256
asistent: Stanislava Vajcíková
klapka: 157
asistent: Dagmar Vargová
klapka: 179
asistent: Jaroslava Kubáčková
klapka: 305
Vedúca oddelenia predklinického a klinického posudzovania (OPKP): PharmDr. Jana Klimasová, PhD. MPH
klapka: 268
posudzovateľ: PharmDr. František Dráfi, PhD.
klapka: 153
posudzovateľ: PharmDr. Eva Malíková, PhD.
klapka: 314
posudzovateľ: Mgr. Peter Šišovský
klapka: 239
Vedúca oddelenia posudzovania kvality liekov (OPKL): PharmDr. Veronika Tomková
klapka: 150
sekretariát oddelenia: Dagmar Némethová
klapka: 188
posudzovateľ kvality: RNDr. Laura Potúčková
klapka: 251
posudzovateľ kvality: Mgr. Ivana Golábová
klapka: 127
posudzovateľ kvality: Ing. Elena Malcherová
klapka: 158
posudzovateľ kvality: Ing. Alžbeta Cisáriková, PhD.
klapka: 135
posudzovateľ kvality: PharmDr. Katarína Vozárová
klapka: 155
posudzovateľ kvality: PharmDr. Dorota Distlerová
klapka: 154
posudzovateľ kvality: Mgr. Martina Madarásová
klapka: 155
posudzovateľ kvality: PharmDr. Lukáš Slovák, PhD.
klapka: 154
posudzovateľ kvality: Ing. Alena Smolárová
klapka: 135
Hodiny pre styk so žiadateľmi, držiteľmi a verejnosťou: Platené konzultácie podľa dohodnutého termínu
Pondelok - Piatok: Príjem registračnej dokumentácie Národné procedúry
Pondelok - Piatok: Príjem registračnej dokumentácie EÚ procedúry
Pondelok - Piatok: Odovzdávanie rozhodnutí/potvrdení prijatia oznámenia o zmene
Pondelok - Piatok: Vyznačenie právoplatnosti rozhodnutí
Centrálny e-mail: sukl@sukl.sk
Poskytovanie informácii: informacie@sukl.sk
Informácie pre médiá: media@sukl.sk
Systém rýchlej výstrahy / Rapid Alert: 00421/903 25 19 79
Nežiadúce účinky liekov: neziaduce.ucinky@sukl.sk
eu-flag.png sk-flag.png