sk

Kontakty

Telefónne čísla
Informácie týkajúce sa inšpekcií Správnej klinickej praxe:
Kontakt na oddelenie klinického skúšania liekov:
Podávanie žiadostí o klinické skúšanie:
Centrálna podateľňa
Vedúci sekcie klinického skúšania liekov a farmakovigilancie:
MUDr. Soňa Fundárková
Asistent:
Táňa Baloghová
Vedúci oddelenia klinického skúšania liekov:
PharmDr. Lukáš Slovák, PhD.
Koordinátor klinického skúšania liekov:
Mgr. Adriána Sventek
Koordinátor administratívnych činností:
Mgr. Lenka Igazová
Koordinátor administratívnych činností:
Bc. Denisa Požgaiová

Ústredňa: 00421/2/50 70 11 11
Fax: 00421/2/55 56 41 27
Informácie pre médiá: media@sukl.sk
Poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.: 211@sukl.sk
Všeobecné informácie: info@sukl.sk
Systém rýchlej výstrahy - Rapid Alert: 
00421/903 25 19 79alert@sukl.sk
Nežiaduce účinky liekov: 
neziaduce.ucinky@sukl.sk
Bezpečnosť/vigilancia zdravotníckych pomôcok: vigilanciazp@sukl.sk 
Registrácia humánnych liekov: registracia@sukl.sk
Prepúšťanie vakcín/liekov vyrobených z krvi: ocabr@sukl.sk
Faktúry: faktury@sukl.sk

eu-flag.png sk-flag.png