sk

Kontakty

Telefónne čísla
Kontakt na oddelenie klinického skúšania liekov:
Podávanie žiadostí o klinické skúšanie:
Centrálna podateľňa
Vedúci sekcie klinického skúšania liekov a farmakovigilancie:
MUDr. Soňa Fundárková
Asistent:
Táňa Baloghová
Koordinátor administratívnych činností:
Kamila Šebenová
Vedúci oddelenia klinického skúšania liekov:
PharmDr. Lukáš Slovák, PhD.
Koordinátor klinického skúšania liekov:
Mgr. Adriána Sventek
Koordinátor administratívnych činností:
Mgr. Lenka Igazová
Koordinátor administratívnych činností:
Bc. Denisa Požgaiová
Posudzovateľ klinického skúšania liekov:
Ing. Anna Šípková, PhD.
Posudzovateľ klinického skúšania liekov:
PharmDr. Pavol Podivinský
Posudzovateľ klinického skúšania liekov:
Mgr. Vladimír Vell
Posudzovateľ klinického skúšania liekov:
Mgr. Bronislava Špaková
Posudzovateľ klinického skúšania liekov:
RNDr. Jana Grobarčík Balleková, PhD.
Posudzovateľ klinického skúšania liekov:
Mgr. Katarína Vavrová
Posudzovateľ klinického skúšania liekov::
Mgr. Dominika Vodilová
Posudzovateľ klinického skúšania liekov::
Ing. Denisa Liptáková, PhD.
Posudzovateľ klinického skúšania liekov::
RNDr. Margaréta Fogelová, PhD.
Posudzovateľ klinického skúšania liekov::
Mgr. Dana Škraban
Posudzovateľ klinického skúšania liekov::
PharmDr. Stanislav Jaras
Posudzovateľ klinického skúšania liekov::
Mgr. Juraj Národa
Vedúci oddelenia dohľadu nad farmakovigilančnou a klinickou praxou:
PharmDr. Monika Čičová
Inšpektor správnej klinickej praxe:
Ing. Lucia Kršková
Inšpektor správnej klinickej praxe:
Mgr. Miriama Rothová
Centrálny e-mail a poskytovanie informácií: info@sukl.sk
Informácie pre médiá: media@sukl.sk
Systém rýchlej výstrahy / Rapid Alert: 00421/903 25 19 79
Nežiaduce účinky liekov: neziaduce.ucinky@sukl.sk
Zdravotnícke pomôcky: pomocky@sukl.sk 
eu-flag.png sk-flag.png