sk

Kontakty

Telefónne čísla
Kontakt na oddelenie klinického skúšania liekov:
Podávanie žiadostí o klinické skúšanie:
Centrálna podateľňa
Vedúci sekcie klinického skúšania liekov liekov a farmakovigilancie:
MUDr. Soňa Fundárková
klapka: 329
Asistent:
Táňa Baloghová
klapka: 204
Asistent:
Kamila Šebeňová
klapka: 204
Koordinátor administratívnych činností:
Bc. Denisa Požgaiová
klapka: 208
Koordinátor administratívnych činností:
Bc. Viviána Morvayová
klapka: 311
Vedúci oddelenia klinického skúšania liekov:
Prof. RNDr. Erich Kalavský, PhD. - poverený vedením
klapka: 209
Koordinátor klinického skúšania liekov:
Mgr. Adriana Holková
klapka: 208
Inšpektor správnej klinickej praxe:
Ing. Lucia Kršková
klapka: 177
Inšpektor správnej klinickej praxe:
MUDr. Pavol Gibala CSc.
klapka: 177
Inšpektor správnej klinickej praxe:
Mgr. Miriama Rothová
klapka: 148
Posudzovateľ klinického skúšania liekov:
PharmDr. Katarína Vozárová
klapka: 378
Posudzovateľ klinického skúšania liekov:
Mgr. Júlia Špirková, klapka
klapka: 376
Posudzovateľ klinického skúšania liekov:
Ing. Anna Šípková, PhD.
klapka: 377
Posudzovateľ klinického skúšania liekov:
PharmDr. Lukáš Slovák, PhD.
klapka: 380
Posudzovateľ klinického skúšania liekov:
Prof. RNDr. Erich Kalavský, PhD., MPH
klapka: 379
Centrálny e-mail: sukl@sukl.sk
Poskytovanie informácii: informacie@sukl.sk
Informácie pre médiá: media@sukl.sk
Systém rýchlej výstrahy / Rapid Alert: 00421/903 25 19 79
Nežiadúce účinky liekov: neziaduce.ucinky@sukl.sk
eu-flag.png sk-flag.png