sk

Kontakty

Telefónne čísla
Podávanie žiadostí o klinické skúšanie:
Centrálna podateľňa
Vedúci sekcie klinického skúšania liekov liekov a farmakovigilancie:
MUDr. S. Fundárková
klapka: 329
Asistent:
Táňa Baloghová
klapka: 204
Asistent:
Bc. Denisa Požgaiová
klapka: 204
Vedúci oddelenia klinického skúšania liekov:
Mgr. Katarína Kováčová
klapka: 209
Koordinátor klinického skúšania liekov:
Mgr. Adriana Holková
klapka: 208
Inšpektor správnej klinickej praxe:
Ing. Lucia Kršková
klapka: 209
Inšpektor správnej klinickej praxe:
MUDr. Pavol Gibala CSc.
klapka: 208
Centrálny e-mail: sukl@sukl.sk
Poskytovanie informácii: informacie@sukl.sk
Informácie pre médiá: media@sukl.sk
Systém rýchlej výstrahy / Rapid Alert: 00421/903 25 19 79
Nežiadúce účinky liekov: neziaduce.ucinky@sukl.sk
eu-flag.png sk-flag.png