sk

Kontakty

Telefónne čísla
Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Štátny ústav pre kontrolu liečiv:
Kvetná 11, 821 08 Bratislava, IČO:00165221

Ústredňa: 00421/2/50 70 11 11
Fax: 00421/2/55 56 41 27
Informácie pre médiá: media@sukl.sk
Poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.: 211@sukl.sk
Systém rýchlej výstrahy - Rapid Alert: 00421/903 25 19 79
rapidalert@sukl.sk
Nežiaduce účinky liekov: 
neziaduce.ucinky@sukl.sk
Bezpečnosť/vigilancia zdravotníckych pomôcok: vigilanciazp@sukl.sk 
Registrácia humánnych liekov: registracia@sukl.sk

eu-flag.png sk-flag.png