sk

Pokyny

MP 119 - 2021 Metodický pokyn pre žiadateľov o vydanie povolenia na zaobchádzanie s určenými látkami kategórie 1

MP 120-2021 Metodický pokyn pre žiadateľov o vydanie registrácie na zaobchádzanie s určenými látkami kategórie 2 a 3 podľa zákona č. 331/2005 z. z.

MP 123-2021 Metodický pokyn pre žiadateľov o vydanie/zmenu osobitného povolenia na zaobchádzanie s drogovými prekurzormi v lekárňach (verejné a nemocničné lekárne)

MP 134 - 2020 Metodický pokyn pre žiadateľov o povolenie na zaobchádzanie s liekmi v druhu činnosti výroba humánnych liekov

MP 133 - 2020 Metodický pokyn pre žiadateľov o povolenie na zaobchádzanie s liekmi v druhu činnosti veľkodistribúcia humánnych liekov

Oznam o platení správnych poplatkov - rozhodnutia ŠÚKL vo veci drogových prekurzorov

Povinnosť držiteľov osobitných povolení na zaobchádzanie s drogovými prekurzormi podávať hlásenia na MH SR

Podávanie hlásení o uvadzaní určených látok na trh

Informácia pre distribučné organizácie o zásobovaní liekmi s obsahom drogových prekurzorov

Žiadosť - vzdanie sa odvolania a vyznačenie právoplatnosti

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png