sk

Pokyny

MP 119-2019 METODICKÝ POKYN PRE ŽIADATEĽOV O VYDANIE POVOLENIA NA ZAOBCHÁDZANIE S URČENÝMI LÁTKAMI KATEGÓRIE 1 PODĽA ZÁKONA Č. 331-2005 Z. Z. A DRŽITEĽOV POVOLENÍ NA ZAOBCHÁDZANIE S URČENÝMI LÁTKAMI KATEGÓRIE 1 PODĽA ZÁKONA Č. 219_2003 Z. Z.

MP 134 - 2019 Metodický pokyn pre žiadateľov o povolenie na zaobchádzanie s liekmi v druhu činnosti výroba humánnych liekov

MP 133 - 2019 Metodický pokyn pre žiadateľov o povolenie na zaobchádzanie s liekmi v druhu činnosti veľkodistribúcia humánnych liekov

Informácie pre žiadateľov o vydanie osobitného povolenia na zaobchádzanie s drogovými prekurzormi v lekárňach

Žiadosť o vydavanie povolenia na zaobchádzanie s určenými látkami kategórie 1

Žiadosť o vydanie registrácie na zaobchádzanie s určenými látkami kategórie 2 a 3

Oznam o neprijímaní elektronických kolkov

Oznam o platení správnych poplatkov od roku 2014 rozhodnutia ŠÚKL vo veci drogových prekurzorov

Povinnosť držiteľov osobitných povolení na zaobchádzanie s drogovými prekurzormi podávať hlásenia na MH SR

Podávanie hlásení o uvadzaní určených látok na trh

Informácia pre distribučné organizácie o zásobovaní liekmi s obsahom drogových prekurzorov

Žiadosť - vzdanie sa odvolania a vyznačenie právoplatnosti

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png