sk

Pokyny

POKYNY PRE ŽIADATEĽA o povolenie na zaobchádzanie s liekmi na veľkodistribúciu humánnych liekov

POKYNY PRE ŽIADATEĽA o povolenie na zaobchádzanie s liekmi na výrobu humánnych liekov

Oznam pre žiadateľov a držiteľov povolenia na výrobu liekov a veľkodistribúciu humánnych liekov

Informácie pre žiadateľov o vydanie osobitného povolenia na zaobchádzanie s drogovými prekurzormi v lekárňach

Žiadosť o vydavanie povolenia na zaobchádzanie s určenými látkami kategórie 1

Žiadosť o vydanie registrácie na zaobchádzanie s určenými látkami kategórie 2 a 3

Oznam o neprijímaní elektronických kolkov

Oznam o platení správnych poplatkov od roku 2014 rozhodnutia ŠÚKL vo veci drogových prekurzorov

Povinnosť držiteľov osobitných povolení na zaobchádzanie s drogovými prekurzormi podávať hlásenia na MH SR

Podávanie hlásení o uvadzaní určených látok na trh

Informácia pre distribučné organizácie o zásobovaní liekmi s obsahom drogových prekurzorov

Žiadosť - vzdanie sa odvolania a vyznačenie právoplatnosti

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png