sk

Pokyny

Informácia pre držiteľov povolení na zaobchádzanie s určenými látkami kategórie 1 a držiteľov registrácií na zaobchádzanie s určenými látkami kategórie 2 a 3, ktorí obchodujú s RF

MP 134-2023 Metodický pokyn pre žiadateľov o povolenie na zaobchádzanie s liekmi v druhu činnosti výroba humánnych liekov

MP 133-2023 Metodický pokyn pre žiadateľov o povolenie na zaobchádzanie s liekmi v druhu činnosti veľkodistribúcia humánnych liekov

MP 120-2022 Metodický pokyn pre žiadateľov o vydanie registrácie na zaobchádzanie s určenými látkami kategórie 2 a 3 podľa zákona č. 331/2005 z. z.

MP 123 - 2022 Metodický pokyn pre žiadateľov o vydanie/zmenu osobitného povolenia na zaobchádzanie s drogovými prekurzormi v lekárňach s individuálnou prípravou liekov

MP 119 - 2021 Metodický pokyn pre žiadateľov o vydanie povolenia na zaobchádzanie s určenými látkami kategórie 1

MP 123-2021 Metodický pokyn pre žiadateľov o vydanie/zmenu osobitného povolenia na zaobchádzanie s drogovými prekurzormi v lekárňach (verejné a nemocničné lekárne)

Oznam o platení správnych poplatkov - rozhodnutia ŠÚKL vo veci drogových prekurzorov

Povinnosť držiteľov osobitných povolení na zaobchádzanie s drogovými prekurzormi podávať hlásenia na MH SR

Podávanie hlásení o uvadzaní určených látok na trh

Informácia pre distribučné organizácie o zásobovaní liekmi s obsahom drogových prekurzorov

Žiadosť - vzdanie sa odvolania a vyznačenie právoplatnosti

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png