sk

Informácia pre držiteľov povolení na zaobchádzanie s určenými látkami kategórie 1 a držiteľov registrácií na zaobchádzanie s určenými látkami kategórie 2 a 3, ktorí obchodujú s RF

Štátny ústav pre kontrolu liečiv dodržiava reštriktívne opatrenia Európskej únie voči Ruskej federácie, firmám a ruským občanom na sankčnom zozname.

Štátny ústav ako orgán štátnej správy na úseku humánnej farmácie a drogových prekurzorov a orgán štátnej správy, ktorý vykonáva štátny dozor na úseku humánnej farmácie a drogových prekurzorov upozorňuje držiteľov príslušných povolení/registrácií,       

že Európska únia rozšírila v prílohe VII NARIADENIE RADY (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine o tieto určené látky/drogové prekurzory:

X.C.IX.003 Chemické prekurzory chemických látok pôsobiacich na centrálny nervový systém:

  1. a) 4-anilíno-N-fenyletylpiperidín (CAS 21409-26-7); alebo
  2. b) N-fenetyl-4-piperidón (CAS 39742-60-4)

Na sankčný zoznam pribudli aj ďalšie určené látky kategórie 2 a 3 prílohy I Nariadenia (ES) č. 273/2004 z 11. februára 2004, ako aj samostatne chemicky definované zlúčeniny.

Každý držiteľ povolenia/registrácie obchodujúci s Ruskou federáciou je povinný dodržiavať ustanovenia tohto nariadenia a prijať všetky potrebné opatrenia na ich vykonávanie.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0833&from=EN

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0879&from=EN

 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png