sk

Kontakty

Telefónne čísla
Vedúca sekcie laboratórnej kontroly:
RNDr. Janka Janošková
Vedúca oddelenia fyzikálno - chemických metód:
RNDr. Denisa Partelová, PhD.
klapka: 141
manažérka kvality sekcie, analytik:
Ing. Denisa Liptáková, PhD.
analytik:
Mgr. Zuzana Puszter Malychová
analytik:
Ing. Silvia Sedláčková
analytik:
Ing. Erika Strečanská
klapka: 159
analytik:
Ing. Zuzana Kulichová
laborant:
Beáta Krivosudská
laborant:
Drahoslava Sláviková
umývanie laboratórneho skla:
Veronika Mezzeiová
Vedúca oddelenia biologických metód:
Ing. Ivana Trgiňová
analytik:
Mgr. Mária Hölcová
laborant:
Zlatica Grešková
laborant:
Danka Osuská
laborant:
Jana Vrablicová
klapka: 129
laborant:
Soňa Slimáková
klapka: 129
umývanie laboratórneho skla:
Darinka Žišková
Centrálny e-mail: sukl@sukl.sk
Poskytovanie informácií: informacie@sukl.sk
Informácie pre médiá: media@sukl.sk
Systém rýchlej výstrahy / Rapid Alert: 00421/903 25 19 79
Nežiaduce účinky liekov: neziaduce.ucinky@sukl.sk
Zdravotnícke pomôcky: pomocky@sukl.sk 
e-mailová adresa všeobecne: meno.priezvisko@sukl.sk
eu-flag.png sk-flag.png