sk

Spolupráca s pacientskymi organizáciami

Na základe dohody medzi Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) a Národným inštitútom pre hodnotu a technológie v zdravotníctve (NIHO) musia pacientske organizácie, ktoré majú záujem o spoluprácu, spĺňať nasledovné požiadavky: 

Pacientska organizácia, ktorá podáva vstupy pre hodnotenia NIHO alebo participuje na konzultáciách so ŠÚKL, musí spĺňať nasledovné podmienky:

a)      je neziskovou organizáciou, ktorá sa zameriava na pacientov a ich blízkych, ochraňuje ich práva, presadzuje ich potreby a záujmy, a zároveň sú v jej riadiacich orgánoch zastúpení pacienti alebo ich blízke osoby, resp. ich zákonní zástupcovia v prípade, ak pacienti nie sú schopní zastupovať sami seba,

b)      členmi organizácie sú:

   i. osoby s určitým ochorením alebo zdravotnými problémami, ako aj ich blízke osoby alebo ich zástupcovia podľa občianskeho zákonníka, alebo

   ii. združenia/spolky, ktorých členmi sú združenia/spolky, ktoré splňujú body a) a b) i.,

c)       zverejňuje na svojich internetových stránkach svoju účtovnú závierku a zdroje financovania,

d)      vykoná svoju hlavnú činnosť najmenej 12 mesiacov.

 

Kontakt pre zasielanie Žiadostí o zaradenie do zoznamu spolupracujúcich pacientskych organizácií

Vyplnenú žiadosť je potrebné zaslať na adresu: diana.padychova@sukl.sk ŠÚKL bude informovať všetky organizácie o výsledku vyhodnotenia ich žiadostí. Informácie o organizáciách oprávnených k spolupráci budú prístupné vo verejne dostupnej databáze.

 Žiadosť

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png