sk

Bezpečnostné upozornenia

Archív r. 2007
Archív r. 2006 a staršie

Nové odporúčania na obmedzenie používania liekov s obsahom topiramátu v tehotenstve

Nebezpečenstvo atmosfér obohatených kyslíkom v prostredí zdravotníckych zariadení

Odporúčané opatrenia k podávaniu oxidu dusného/ekvimolárnych zmesí kyslíka a oxidu dusného pacientom s infekciou COVID-19

EMA odporučila okamžité pozastavenie registrácie lieku Zinbryta a jeho stiahnutie z obehu

Aktualizácia informácií o liekoch s obsahom ambroxolu a bromhexínu v súvislosti s rizikom alergie a kožných reakcií

Obmedzenie používania liekov s obsahom domperidónu

Nové odporúčania pri užívaní liekov s obsahom zolpidemu

Obmedzenie používania liekov s obsahom diacereínu

EMA odporúča prijatie ďalších obmedzení pri používaní lieku Protelos

EMA ukončila prehodnocovanie bezpečnosti kombinovanej hormonálnej antikoncepcie

Otázky a odpovede k stiahnutiu lieku PARALEN GRIP CHRÍPKA A BOLESŤ

EMA odporučila pozastavenie registrácie pre lieky s obsahom ketokonazolu, ktoré sa užívajú perorálne

Obmedzenie používania kodeínu u detí

Prehodnocovanie používania infúznych roztokov s obsahom hydroxyetylškrobu

Odporučenie na obmedzenie používania liekov s obsahom diklofenaku

Pozastavenie registrácie lieku Myolastan (tetrazepam)

Liek Diane-35 ostáva v terapeutickej praxi len pre určené pacientky

Informácie ohľadom nedostupnosti lieku Increlex (mekasermín)

Odporúčanie na obmedzenie používania lieku Protelos

Odporúčanie na pozastavenie registrácie liekov s obsahom tetrazepamu

EMA začala prehodnocovanie liekov s obsahom domperidónu

EMA začína prehodnocovať užívanie lieku Diane-35

EMA potvrdila odporúčania na pozastavenie užívania lieku Tredaptive

Tredaptive (kyselina nikotínová/laropiprant) - odporúčanie nezačínať liečbu u nových pacientov

Európska lieková agentúra začína prehodnocovanie lieku Tredaptive

Upozornenie na predaj neregistrovaných liekov cez internet

Informácie pre pacientov a zdravotníckych pracovníkov

EMA ukončila prehodnocovanie údajov o kardiovaskulárnej bezpečnosti nesteroidových protizápalových liekov

Otázky a odpovede o prehodnocovaní liekov s obsahom tolperizónu

Štátny ústav nariadil stiahnutie jednej šarže vakcíny Infanrix hexa, pacienti ohrození nie sú

Aktualizácia informácie ohľadom zrušenia registrácie lieku MabCampath (alemtuzumab)

Európska lieková agentúra neodporúča dlhodobé užívanie liekov s obsahom kalcitonínu

Upozornenie na internetový predaj neregistrovaných liekov

Európska lieková agentúra odporúča obmedzenie indikácií liekov s obsahom tolperizónu

Európska lieková agentúra odporúča obmedzenie indikácií liekov s obsahom trimetazidínu

Európska lieková agentúra zverejňuje hlásené podozrenia na nežiaduce účinky liekov

EMA potvrdila pozitívny prínos lieku Pradaxa, žiada ale spresnenie informácií pre lekárov a pacientov (SPC a PIL)

Európska lieková agentúra vydala nové odporúčania týkajúce sa užívania lieku Gilenya

Falzifikáty lieku Avastin sa na Slovensku nenachádzajú

Európska lieková agentúra upozorňuje na nové kontraindikácie liekov s obsahom aliskirenu

Európska lieková agentúra vydala odporúčanie pre 12 centrálne registrovaných liekov vyrábaných v Ben Venue Laboratories

Obmedzenie používania liekov s obsahom nimesulidu

Európska lieková agentúra začala prehodnocovanie lieku Gilenya (fingolimod) – registrovaného na liečbu roztrúsenej sklerózy

Otázky a odpovede o prebiehajúcom prehodnocovaní lieku Gilenya (fingolimod)

Európska lieková agentúra (EMA) začala prehodnotenie liekov obsahujúcich aliskiren

Xigris [(aktivovaný) alfadrotrekogín] bude stiahnutý z trhu z dôvodu nedostatočnej účinnosti

ŠÚKL oznamuje, že držiteľ registrácie sanofi-aventis Pharma Slovakia, s.r.o. v súvislosti s nedostatkom lieku APIDRA v súčasnosti distribuuje listy zdravotníckym pracovníkom, lekárom, pacientom a obchodným partnerom.

Európska lieková agentúra usúdila, že pomer prínosu a rizika lieku Revlimid je aj naďalej pozitívny

Otázky a odpovede týkajúce sa prehodnotenia Revlimidu (lenalidomid)

Európska lieková agentúra prehodnocuje lieky s obsahom orlistatu

Európska lieková agentúra odporúča obmedziť používanie lieku Multaq

Otázky a odpovede k prehodnoteniu lieku MULTAQ (dronedarón)

Nedostatok lieku Apidra (inzulín glulizín) vo forme náplní

Európska lieková agentúra odporúča nové kontraindikácie a upozornenia pre pioglitazón s cieľom redukovať mierne zvýšené riziko rakoviny močového mechúra

Informácia o prebiehajúcom posúdení prínosov a rizík lieku Multaq Európskou liekovou agentúrou

Európska lieková agentúra potvrdila pozitívny pomer prínosu a rizík pre liek Champix

Európska lieková agentúra odporúča obmedzenie používania liekov s obsahom dexrazoxanu

Európska lieková agentúra ukončila prehodnotenie systémovo podávaných liekov s obsahom liečiva nimesulidu

Pokračujúce prehodnocovanie prínosu a rizika liekov s obsahom pioglitazónu

Pozastavenie registrácie liekov s obsahom pioglitazónu vo Francúzsku

S účinnosťou od 1. mája 2011 sa mení spôsob výdaja liekov s obsahom ketoprofénu, ktoré sú určené na vonkajšie použitie

Otázky a odpovede o zrušení pozastavenia registrácie lieku Octagam (ľudský imunoglobulín 5 % a 10 %)

Európska lieková agentúra odporúča zrušiť pozastavenie registrácie lieku Octagam

Otázky a odpovede o prehodnocovaní bisfosfonátov a ich súvislosti s atypickými stresovými zlomeninami

Európska lieková agentúra ukončila skupinové prehodnocovanie bisfosfonátov a ich súvislosti s atypickými zlomeninami

LUCENTIS 10 mg/ml. – chyba v kvalite ihiel

Doba použiteľnosti Tamiflu cps dur

Možné riziko poškodenia pečene pri používaní lieku Multaq (dronedarón)

Prehodnocovanie pomeru prínosu a rizika lieku Multaq

Prehodnocovanie výrobného procesu roztokov na peritoneálnu dialýzu spoločnosti Baxter, ktoré bolo iniciované kvôli možnému výskytu endotoxínov v niektorých šaržách

Európska lieková agentúra ukončila prehodnotenie lieku Avastin používaného na liečbu karcinómov prsníka

Možné náhrady za DIANEAL podľa ŠÚKL - roztoky podobného zloženia - glukóza, kalcium, pH

Akčný plán ŠÚKL týkajúci sa možnej prítomnosti endotoxínov v roztokoch na peritoneálnu dialýzu od spoločnosti Baxter

Európska lieková agentúra odporúča vypracovanie akčného plánu týkajúceho sa možnej prítomnosti endotoxínov v roztokoch na peritoneálnu dialýzu od spoločnosti Baxter

Európska lieková agentúra odporúča použitie fibrátov v druholíniovej liečbe

Otázky a odpovede o prehodnocovaní liekov s obsahom fibrátov

Európska lieková agentúra odporúča pozastavenie registrácie pre liek Octagam vo všetkých členských štátoch EÚ

Cerezyme (imigluceráza) - aktuálna informácia o dodávkach lieku a odporúčanie pre liečbu pacientov

Európska lieková agentúra (EMA) odporúča pozastavenie registrácie pre lieky Avandia, Avandamet a Avaglim

Otázky a odpovede o pozastavení registrácie liekov s obsahom rosiglitazónu (Avandia, Avandamet a Avaglim)

Stiahnutie z distribúcie lieku Vigantol

EMA odporúča obmedzenie užívania modafinilu

Avandia, Avandamet a Avaglim – aktuálne informácie o prehodnocovaní pomeru účinok/riziko v Európskej liekovej agentúre

Otázky a odpovede o celoeurópskom prehodnotení liekov s obsahom ketoprofénu na lokálne podanie

EMA potvrdila prevahu prínosu nad rizikami u lokálne podávaných liekov s obsahom ketoprofénu

Európska lieková agentúra odporúča zrušiť registráciu liekov s obsahom liečiva bufexamak

Informácie ŠÚKL ku sťahovaniu niektorých liekov s obsahom klopidogrelu

Rotarix - EMA neidentifikovala v súvislosti s používaním vakcíny Rotarix žiadne bezpečnostné riziká

Nové odporúčania pre liečbu liekom Tysabri (natalizumab)

Európska lieková agentúra odporúča pozastaviť registráciu liekov s obsahom účinnej látky sibutramín

Otázky a odpovede: pozastavenie registrácie liekov s obsahom sibutramínu

Informácie o pandemických vakcínach používaných v EÚ

NUROFEN pre deti jahoda, informácia k rozhodnutiu o stiahnutí lieku z trhu

Informácie o pandemických vakcínach používaných v EÚ

Informácia o náleze balenia lieku s nesprávnym obsahom tabliet

Upozornenie pre užívateľov liekov

Informácie o pandemických vakcínach používaných v EÚ

Informácie o pandemických vakcínach používaných v EÚ

Dňa 10.12.2009 vydal ŠÚKL rozhodnutie o registrácii pandemickej vakcíny PANENZA

Informácie o ďalších vakcínach registrovaných v SR

Informácie o pandemických vakcínach používaných v EÚ

Európska lieková agentúra potvrdila účinnosť a bezpečnosť pandemických vakcín

TAMIFLU – nové pokyny pre dávkovanie u detí do 12 mesiacov života a na prípravu dávky pre dieťa, ak nie sú k dispozícii liekové formy vhodné pre deti

Európska lieková agentúra odporučila registráciu ďalšej vakcíny proti pandemickej chrípke A (H1N1)v

Nové odporúčania pre používanie liekov Cerezyme a Fabrazyme pri ich pokračujúcom nedostatku

Európska lieková agentúra odporúča registráciu dvoch A(H1N1)v pandemických vakcín

Informácia o bezpečnosti inzulínu glargin

Európska lieková agentúra EMEA doporučuje prednostný prístup k liekom Cerezyme a Fabrazyme pre určité skupiny pacientov

Informácia ŠÚKL - zrušenie registrácie lieku RAPTIVA (efalizumab)

Predĺženie doby použiteľnosti lieku Tamiflu

Aktuálna informácia ŠÚKL zo dňa 5.5.2009 o situácii v súvislosti s novým typom vírusu chrípky

Informácia ŠÚKL zo dňa 30.4.2009 o situácii v súvislosti s novým typom vírusu chrípky

Pozastavenie registrácie - ACOMPLIA

Antiepileptiká – výsledok analýzy bezpečnosti liekov

Moxifloxacín pre perorálne použitie – obmedzenie používania

Norfloxacín p.o. – zrušenie indikácie na liečbu komplikovanej pyelonefritídy

EPOETÍNY – nové odporúčanie pre použitie u onkologických pacientov

Odporúčanie pri používaní lieku s obsahom heparínu

Stanovisko ŠÚKL na výzvu PZ SR v súvislosti s prípravkom RESTIMOSOL na onkologickú liečbu

Informácia o stiahnutí liečivého prípravku NUROFEN PRE DETI čapíky 60 mg, rct sup 10 x 60 mg

Nová kontraindikácia u lieku Velcade (bortezomib)

Reakcia ŠÚKL na tlačovú správu FDA o stiahnutí Heparin sodium injection

Sebivo – najnovšie informácie o bezpečnosti

Upozornenie ŠÚKL: Gardasil – najnovšie informácie

Oznam ŠÚKL o nových upozorneniach a kontraindikáciách pre rosiglitazón

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png