sk

Európska lieková agentúra odporúča obmedzenie indikácií liekov s obsahom trimetazidínu

Bratislava, 22.6.2012

Trimetazidín je antianginózne liečivo, ktoré sa na Slovensku používa na dlhodobú liečbu ischemickej choroby srdca, prevenciu anginóznych záchvatov v monoterapii alebo v kombinácii s inými liekmi. V niektorých iných štátoch EÚ sa zároveň používa aj na liečbu vertiga, tinitu a porúch zraku.

Európska lieková agentúra (EMA) prehodnocovala účinnosť a bezpečnosť liekov s obsahom trimetazidínu vzhľadom na obavy, že účinnosť trimetazidínu v jednotlivých indikáciách nebola jednoznačne preukázaná. Zároveň sa prehodnocovala aj bezpečnosť liečiva so zameraním na niektoré nežiaduce účinky (poruchy pohyblivosti, napr. symptómy podobné Parkinsonovej chorobe, syndróm nepokojných nôh, tras, nestabilita pri chôdzi súvisiaca s užívaním liekov). Napriek tomu, že tieto nežiaduce účinky obyčajne odozneli do 4 mesiacov po vysadení trimetazidínu, EMA odporúča pridanie nových kontraindikácií a upozornení do informačných materiálov pre pacientov a lekárov.

Ako výsledok prehodnotenia odporúča EMA používať trimetazidín iba na liečbu angíny pektoris v druhej línii ako pomocnú liečbu. V ostatných indikáciách nie je vhodné trimetazidín ďalej používať. Lekári môžu naďalej predpisovať trimetazidín na liečbu angíny pektoris, ale iba ako pomocnú symptomatickú liečbu pacientov so stabilnou angínou pektoris, ktorých ochorenie nie je adekvátne kontrolované antianginóznymi liekmi prvej línie. Lekárom sa zároveň neodporúča predpisovať trimetazidín pacientom s Parkinsonovou chorobou, so symptómami podobnými Parkinsonovej chorobe, so syndrómom nepokojných nôh, trasom alebo inými poruchami pohyblivosti, rovnako ako ani pacientom s vážnym poškodením funkcie obličiek. Pri používaní trimetazidínu u pacientov s miernym poškodením funkcie obličiek a u starších pacientov je nutné postupovať opatrne a zvážiť zníženie dávky trimetazidínu. U pacientov, u ktorých sa objavia poruchy pohyblivosti, je nutné trimetazidín vysadiť. V prípade, ak nežiaduce účinky neodoznejú do 4 mesiacov po ukončení liečby trimetazidínom, je nutné konzultovať ďalší postup s neurológom.

 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png