sk

Aktuality

06/05/2020

Aktualizácia mimoriadnych opatrení pre klinické skúšania v dôsledku COVID-19

02/04/2020

Mimoriadne opatrenia pre klinické skúšania v dôsledku COVID-19

26/03/2020

COVID-19: Prioritné posudzovanie registrácií a klinických skúšaní

13/03/2020

Usmernenie - výdaj skúšaných liekov pacientom v klinickom skúšaní počas mimoriadnej situácie COVID - 19

10/01/2020

Upozornenie: aktualizovaný Sadzobník výkonov a služieb

26/07/2019

Výzva pre zadávateľov klinických skúšaní na zverejňovanie výsledkov klinických skúšaní v EÚ databáze

18/02/2019

Informačný list 2/2019 Forma zasielania dokumentov

15/02/2019

Forma zasielania dokumentov klinického skúšania Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv

29/11/2018

GDPR a klinické skúšanie - dopad na informácie v informovanom súhlase

25/05/2018

Informačný list 4/2018 – GDPR a klinické skúšanie

23/04/2018

Časté nálezy v rozhodnutí MEK

23/04/2018

Nariadenie EÚ č. 536/2014:aktuálny stav príprav, perspektívy a úlohy z pohľadu ŠÚKLu

08/12/2017

Nežiaduca udalosť/reakcia pri klinickom skúšaní– požiadavky na hlásenie v Slovenskej republike

12/10/2017

Základné dokumenty na vedenie klinického skúšania liekov

04/08/2016

Definície najdôležitejších pojmov v klinickom skúšaní liekov

04/08/2016

MP 107/2016 - Postup pri podávaní žiadosti o povolenie klinického skúšania liekov

31/07/2015

Porovnanie definícií spojených s klinickým skúšaním

22/12/2014

Príručka pre členov etických komisí

04/08/2014

MP 114/2014 Postup pri podávaní zmien, dodatkov a oznámenia o ukončení klinického skúšania liekov

20/08/2013

Vzor vyhlásenia kvalifikovanej osoby o zhode so Správnou výrobnou praxou v EU pre skúšané lieky vyrobené v tretích krajinách

25/07/2013

Otázky a odpovede z klinického skúšania liekov

25/07/2013

Trvanie schvaľovacieho procesu v roku 2010 – 2012

02/01/2013

Porovnanie zákona 140/1998 Z-z. so zákonom 362/2011 Z.z. – klinické skúšanie liekov

28/05/2012

Helsinská deklarácia svetovej lekárskej asociácie. Etické princípy medicínskeho výskumu zahrňujúceho ľudské subjekty

27/12/2011

Čestné vyhlásenie zdravotníckeho zariadenia

24/10/2011

Algoritmus na určenie, či je štúdia intervenčným alebo neintervenčným klinickým skúšaním lieku

15/10/2011

Trvanie schvaľovacieho procesu v roku 2010

31/08/2011

Správna klinická prax – Nezávislá etická komisia

23/08/2011

Správna klinická prax – Protokol klinického skúšania

23/08/2011

Správna klinická prax – Skúšajúci

15/04/2010

Trvanie schvaľovacieho procesu v roku 2009

20/04/2009

Trvanie schvaľovacieho procesu v roku 2008

06/03/2008

Trvanie schvaľovacieho procesu klinického skúšania v roku 2007

14/12/2006

Databáza klinického skúšania liekov

14/12/2006

Linky

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png