sk

Aktuality

20/12/2021

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 536/2014

20/12/2021

Klinické skúšania na Slovensku po 31. januári 2022

15/12/2021

Registrácia centier klinického skúšania v systéme CTIS (Clinical Trials Information System)

15/12/2021

Oznámenie o zverejnení informačného bulletinu "CTIS Highlights"

09/12/2021

Oznam pre zadávateľov klinických skúšaní o zverejnení príručky "Guidebook: Principles for sponsor organisation modelling for CTIS"

22/10/2021

Oznámenie o zverejnení Informačného bulletinu k dôležitým udalostiam v súvislosti s CTIS

07/10/2021

Oznámenie pre sponzorov klinických skúšaní

05/08/2021

Oznámenie pre zadávateľov klinických skúšaní o zverejnení CTIS príručky pre zadávateľov

12/04/2021

Aktualizácia mimoriadnych opatrení pre klinické skúšania v dôsledku pandémie COVID-19

01/03/2021

MP 131-2021 - Požiadavky na texty: „Informácie pre účastníka klinického skúšania“ a „Formulár informovaného súhlasu účastníka klinického skúšania“

23/12/2020

MP 114/2020 Postup pri podávaní zmien, dodatkov a oznámenia o ukončení klinického skúšania liekov

18/12/2020

MP 137/2020 Požiadavky na dokumenty správnej výrobnej praxe pri predkladaní žiadosti o povolenie klinického skúšania

09/10/2020

Aktualizácia národnej databázy intervenčných klinických skúšaní

01/10/2020

MP 107/2020 - Postup pri podávaní žiadosti o povolenie klinického skúšania liekov

26/05/2020

Mimoriadne opatrenia pre klinické skúšania v dôsledku COVID-19

06/05/2020

Aktualizácia mimoriadnych opatrení pre klinické skúšania v dôsledku COVID-19

06/05/2020

Aktualizácia mimoriadnych opatrení pre klinické skúšania v dôsledku COVID-19

02/04/2020

Mimoriadne opatrenia pre klinické skúšania v dôsledku COVID-19

26/03/2020

COVID-19: Prioritné posudzovanie registrácií a klinických skúšaní

13/03/2020

Usmernenie - výdaj skúšaných liekov pacientom v klinickom skúšaní počas mimoriadnej situácie COVID - 19

10/01/2020

Aktualizovaný sadzobník výkonov a služieb

18/02/2019

Informačný list 2/2019 Forma zasielania dokumentov

25/05/2018

Informačný list 4/2018 – GDPR a klinické skúšanie

25/07/2013

Trvanie schvaľovacieho procesu v roku 2010 – 2012

15/10/2011

Trvanie schvaľovacieho procesu v roku 2010

15/04/2010

Trvanie schvaľovacieho procesu v roku 2009

20/04/2009

Trvanie schvaľovacieho procesu v roku 2008

06/03/2008

Trvanie schvaľovacieho procesu klinického skúšania v roku 2007

14/12/2006

Databáza klinického skúšania liekov

14/12/2006

Užitočné linky

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png