sk

Oznámenie pre sponzorov klinických skúšaní

7. 10. 2021

Štátny ústav pre kontrolu liečiv informuje sponzorov klinických skúšaní o dvoch pripravovaných školeniach organizovaných Európskou liekovou agentúrou (EMA) k spusteniu Informačného systému pre klinické skúšania (CTIS).

 

  • 26. október 2021: „CTIS – Virtual information day“

Cieľom školenia je pripraviť užívateľov na predloženie a posúdenie žiadosti o klinické skúšanie prostredníctvom CTIS pred jeho spustením (31. január 2022). Stretnutie poskytne budúcim užívateľom celkový prehľad o CTIS. Súčasťou školenia bude ukážka pracovného priestoru užívateľov po prihlásení do systému. „Virtual information day“ je určený pre sponzorov klinických skúšaní, zmluvné výskumné organizácie (CROs), pracovníkov národných autorít a členov etických komisii.

Viac informácii o školení nájdete tu.

 

  • 29. november 2021: „Webinar for small and medium-sized enterprises (SMEs) and academia on the Clinical Trials Regulation and the Clinical Trials Information System (CTIS)“

Cieľom stretnutia je pripraviť malé a stredné spoločnosti a nekomerčných zadávateľov na hlavné zmeny, ktoré prináša Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 536/2014. Webinár poskytne prehľad funkcionalít CTIS, usmernenia a školiaci materiál dostupný pre zadávateľov klinických skúšaní.

Viac informácii o školení nájdete tu.

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png