sk

Kontakty

Telefónne čísla
Rýchla výstraha vyplývajúca z nedostatkov v kvalite liekov:
Vedúci sekcie inšpekcie:
Mgr. Matúš Pupák, PhD.
klapka: 139
Sekretariát sekcie:
klapka: 109
Vedúci oddelenia kontroly výroby liekov a kvality liekov na trhu:
Mgr. Roman Dorčík
klapka: 279
Postregistračná kontrola kvality:
RNDr. Laura Michalová
klapka: 120
Postregistračná kontrola kvality:
Mgr. Filip Pajan
klapka: 285
Postregistračná kontrola kvality:
PharmDr. Zuzana Skalská
klapka: 276
Centrálna evidencia vzoriek / Archív:
Iveta Nemcová
klapka: 145
Správna výrobná prax:
Ing. Mária Franková
klapka: 249
Správna prax prípravy transfúznych liekov, Správna veľkodistribučná prax:
RNDr. Monika Kramoríšová
klapka: 167
Správna výrobná prax, Správna prax prípravy transfúznych liekov:
Mgr. Miroslava Lukáčová
klapka: 194
Vedúca oddelenia kontroly distribúcie liekov a lekárenstva:
Ing. Renáta Baďurová, PhD. poverená vedením
klapka: 232
Správna lekárenská a veľkodistribučná prax:
PharmDr. Zuzana Bartáková
klapka: 233
Správna lekárenská a veľkodistribučná prax:
PharmDr. Diana Leitmanová
klapka: 138
Správna lekárenská a veľkodistribučná prax:
PharmDr. Viera Varinská
klapka: 248
Správna veľkodistribučná a lekárenská prax:
PharmDr. Kristína Galková, PhD.
klapka: 229
Oddelenie kontroly distribúcie liekov a lekárenstva - referát Topoľčany:
Správna lekárenská a veľkodistribučná prax:
Mgr. Dana Mokošová
Správna lekárenská a veľkodistribučná prax:
RNDr. Eva Kopecká
Správna lekárenská prax:
Ing. Monika Tomanová
Oddelenie kontroly distribúcie liekov a lekárenstva - referát Zvolen:
Správna lekárenská a veľkodistribučná prax:
Mgr. Zuzana Vaňová
Správna lekárenská prax:
Ing. Bronislava Majerová
Správna lekárenská prax a veľkodistribučná prax:
Mgr. Lucia Ležovičová
Oddelenie kontroly distribúcie liekov a lekárenstva - referát Žilina:
Správna lekárenská prax a veľkodistribučná prax:
PharmDr. Vilma Šulavíková
Správna lekárenská prax a veľkodistribučná prax:
RNDr. Veronika Gardoňová, PhD.
Správna lekárenská prax a veľkodistribučná prax:
PharmDr. Eva Valicová
Správna lekárenská prax a veľkodistribučná prax:
Ing. Ľubomíra Janíčková
Správna lekárenská prax a veľkodistribučná prax:
Mgr. Tatiana Brázdilová
Oddelenie kontroly distribúcie liekov a lekárenstva - referát Košice:
Správna lekárenská a veľkodistribučná prax:
Mgr. Beáta Hlavatá
Správna lekárenská prax:
Mgr. Marcela Mihoková
Správna lekárenská a veľkodistribučná prax:
RNDr. Valéria Štefanisková
Správna lekárenská prax:
MVDr. Mgr. Július Gondoľ
Centrálny e-mail: sukl@sukl.sk
Poskytovanie informácií: informacie@sukl.sk
Informácie pre médiá: media@sukl.sk
Systém rýchlej výstrahy / Rapid Alert: 00421/903 25 19 79
Nežiadúce účinky liekov: neziaduce.ucinky@sukl.sk
eu-flag.png sk-flag.png