sk

Kontakty

Telefónne čísla
Rýchla výstraha vyplývajúca z nedostatkov v kvalite liekov:
Vedúci sekcie inšpekcie:
Ing. Renáta Baďurová, PhD. - poverená vedúca
Sekretariát sekcie:
klapka: 109
Vedúci oddelenia kontroly výroby liekov a kvality liekov na trhu:
RNDr. Laura Michalová - poverená vedúca
Postregistračná kontrola kvality:
RNDr. Laura Michalová
Postregistračná kontrola kvality:
Mgr. Filip Pajan
Postregistračná kontrola kvality:
PharmDr. Zuzana Porubská
Centrálna evidencia vzoriek / Archív:
Iveta Nemcová
Správna výrobná prax:
RNDr. Miroslava Zahorcová, PhD.
Správna výrobná prax:
MVDr. Vladimíra Vrchovská
Správna prax prípravy transfúznych liekov:
Mgr. Tomáš Slezák
Vedúca oddelenia kontroly distribúcie liekov a lekárenstva:
Ing. Renáta Baďurová, PhD.
Správna veľkodistribučná prax:
MVDr. Ingrid Ivaničková
Správna lekárenská prax:
PharmDr. Diana Leitmanová
Správna lekárenská prax:
PharmDr. Dušana Ingeliová
Správna lekárenská prax:
PharmDr. Juraj Valuška
Správna veľkodistribučná prax:
Mgr. Miroslava Lauková
Správna veľkodistribučná prax:
Mgr. Jana Spišáková
Oddelenie kontroly distribúcie liekov a lekárenstva - referát Topoľčany:
Správna lekárenská a veľkodistribučná prax:
Mgr. Dana Mokošová
Správna lekárenská a veľkodistribučná prax:
Ing. Monika Tomanová
Oddelenie kontroly distribúcie liekov a lekárenstva - referát Zvolen:
Správna lekárenská a veľkodistribučná prax:
Ing. Bronislava Majerová
Správna lekárenská prax:
PharmDr. Bc. Ľubica Bartová
Správna lekárenská prax:
Mgr. Eva Mária Pramuková
Oddelenie kontroly distribúcie liekov a lekárenstva - referát Žilina:
Správna lekárenská prax a veľkodistribučná prax:
RNDr. Terézia Borovičková
Správna lekárenská prax a veľkodistribučná prax:
RNDr. Veronika Gardoňová, PhD.
Správna lekárenská prax a veľkodistribučná prax:
PharmDr. Eva Valicová
Správna lekárenská prax a veľkodistribučná prax:
Mgr. Tatiana Brázdilová
Oddelenie kontroly distribúcie liekov a lekárenstva - referát Košice:
Správna lekárenská a veľkodistribučná prax:
Mgr. Beáta Hlavatá
Správna lekárenská a veľkodistribučná prax:
Mgr. Marcela Mihoková
Správna lekárenská a veľkodistribučná prax:
RNDr. Peter Tomčik
Správna lekárenská a veľkodistribučná prax:
PharmDr. Zita Sitková
Správna lekárenská a veľkodistribučná prax:
PharmDr. Janka Partilová
Centrálny e-mail a poskytovanie informácií: info@sukl.sk
Informácie pre médiá: media@sukl.sk
Systém rýchlej výstrahy / Rapid Alert: 00421/903 25 19 79
Nežiaduce účinky liekov: neziaduce.ucinky@sukl.sk
Zdravotnícke pomôcky: pomocky@sukl.sk 
eu-flag.png sk-flag.png