sk

Kontakty

Telefónne čísla
Rýchla výstraha vyplývajúca z nedostatkov v kvalite liekov:
Vedúca sekcie inšpekcie:
Ing. Renáta Baďurová, PhD.
Sekretariát sekcie:
Sekretariát sekcie:
Vedúci oddelenia postregistračnej kontroly:
Mgr. Jaroslav Kollárik
Postregistračná kontrola kvality:
RNDr. Laura Michalová
Postregistračná kontrola kvality:
Mgr. Simona Paľovčíková
klapka:
Centrálna evidencia vzoriek/Archív:
Iveta Nemcová
klapka:
Postregistračná kontrola kvality::
Mgr. Greta Királyová, MBA
klapka:
Sekretariát:
Vedúca oddelenia výroby a transfuziológie:
Ing. Zuzana Baráthová
sekretariát:
správna výrobná prax:
MVDr. Vladimíra Vrchovská
správna výrobná prax:
Ing. Roman Poláček PhD.
správna prax prípravy transfúznych liekov:
Ing. Barbora Jánska
správna prax prípravy transfúznych liekov:
Ing. Katarína Korcová
Správna výrobná prax:
Mgr. Filip Dugas
klapka:
Vedúca liekopisného oddelenia :
PharmDr. Ellen Weisner, MSc.
sekretariát:
Vedúca oddelenia distribúcie a lekárenstva:
PharmDr. Zuzana Janov Bartáková
Sekretariát:
Správna lekárenská prax:
PharmDr. Diana Leitmanová
Správna veľkodistribučná prax:
Mgr. Miroslava Lauková
Správna lekárenská prax:
PharmDr. Denisa Diková
Správna veľkodistribučná prax:
PharmDr. Monika Kyselicová
Správna lekárenská prax:
Mgr. Veronika Virbová
klapka:
Správna veľkodistribučná prax:
Mgr. Katarína Hrušovská
klapka:
Oddelenie distribúcie a lekárenstva Topoľčany:
Správna lekárenská a veľkodistribučná prax:
Mgr. Dana Mokošová
Správna lekárenská a veľkodistribučná prax:
Ing. Monika Tomanová
Oddelenie distribúcie a lekárenstva Zvolen:
Správna lekárenská a veľkodistribučná prax:
Ing. Bronislava Majerová
Správna lekárenská a veľkodistribučná prax:
PharmDr. Bc. Ľubica Kalamárová
Správna lekárenská a veľkodistribučná prax:
Mgr. Eva Mária Pramuková
Správna lekárenská a veľkodistribučná prax:
PharmDr. Katarína Deáková
Oddelenie distribúcie a lekárenstva Žilina:
Správna lekárenská prax a veľkodistribučná prax:
RNDr. Terézia Kočišková
Správna lekárenská prax a veľkodistribučná prax:
RNDr. Veronika Gardoňová, PhD.
Správna lekárenská prax a veľkodistribučná prax:
PharmDr. Eva Valicová
Správna lekárenská prax a veľkodistribučná prax:
Mgr. Tatiana Brázdilová
Správna lekárenská prax a veľkodistribučná prax:
PharmDr. Denisa Kadáková
Oddelenie distribúcie a lekárenstva Košice:
Správna lekárenská a veľkodistribučná prax:
Mgr. Beáta Hlavatá
Správna lekárenská a veľkodistribučná prax:
Mgr. Marcela Mihoková
Správna lekárenská a veľkodistribučná prax:
PharmDr. Zita Sitková
Správna lekárenská a veľkodistribučná prax:
PharmDr. Janka Partilová
Správna lekárenská a veľkodistribučná prax:
Mgr. Andrea Mihalenková

Ústredňa: 00421/2/50 70 11 11
Fax: 00421/2/55 56 41 27
Informácie pre médiá: media@sukl.sk
Poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.: 211@sukl.sk
Všeobecné informácie: info@sukl.sk
Systém rýchlej výstrahy - Rapid Alert: 
00421/903 25 19 79alert@sukl.sk
Nežiaduce účinky liekov: 
neziaduce.ucinky@sukl.sk
Bezpečnosť/vigilancia zdravotníckych pomôcok: vigilanciazp@sukl.sk 
Registrácia humánnych liekov: registracia@sukl.sk
Prepúšťanie vakcín/liekov vyrobených z krvi: ocabr@sukl.sk
Faktúry: faktury@sukl.sk

eu-flag.png sk-flag.png