sk

Edukačné materiály

Liek Edukačný materiál
Afternor PDF  Afternor Dispenzacne optimum
PDF  Afternor Edukacny material pre uzivatelku
PDF  Afternor Informacia pre lekarnikov
Agomelatine PDF Agomelatine: Príručka pre lekára
PDF Agomelatine: Príručka pre pacienta
 
Agomelatine G.L.Pharma PDF Agomelatine G.L. Pharma: Edukačný materiál pre zdravotníckych pracovníkov
PDF Agomelatine G.L. Pharma:  Edukačný materiál pre pacientov
 
Agomelatin Stada PDF Agomelatin Stada: Príručka pre lekára
PDF Agomelatin Stada: Príručka pre pacienta
 
Agomelatine Mylan PDF Agomelatine Mylan: Karta pacienta
PDF Agomelatine Mylan: Príručka pre predpisujúceho lekára
PDF Agomelatine Mylan: Schéma monitorovania funkcie pečene 
 
Amgevita PDF Amgevita: Informačná karta pacienta
PDF Amgevita: Informačná karta pre pediatrického pacienta
 
Atofab PDF Atofab: príručka pre lekára 
Alunbrig PDF Alunbrig: karta pre pacienta
Atominex PDF Atominex: príručka pre lekárov
Atomoxetin Actavis PDF Atomoxetin dotaznik ADHD
PDF Atomoxetine Actavis edukačný materiál pre lekárov
Atomoxetine Sandoz PDF Atomoxetin Sandoz Prirucka pre lekara
 
Aubagio PDF Aubagio karta s poucenim pre pacienta
PDF Aubagio pokyny pre lekárov
 
Axia, Axia Daily PDF Axia, Axia Daily: Kontrolný zoznam pre lekára
PDF Axia, Axia Daily: Otázky a odpovede pre pacientky
PDF Axia, Axia Daily: Informačná karta pacientky
Bavencio PDF BAVENCIO Informácie pa pacienta
PDF BAVENCIO karta pre pacienta
PDF BAVENCIO pre zdravotníckeho pracovníka
Belkyra PDF Belkyra: návod na použitie 
Benepali PDF Benepali - školenie pre zdravotníckych pracovníkov 
PDF Benepali - informačná príručka pero
PDF Benepali - informačná príručka striekačka
BEWIM PDF BEWIM: Edukačný materiál 
Blitzima PDF Blitzima: informácia o lieku
PDF Blitzima: informácia pre lekára
PDF Blitzima: informácia pre pacienta
PDF Blitzima: karta pre pacienta
Bortezomib Accord PDF Bortezomib Accord - brožúra pre rekonštitúciu a dávkovanie
PDF Bortezomib Accord - dávkovacia karta
PDF Bortezomib Accord -brožúra režim indukčnej liečby pred transplantáciou
Bortezomib Medac PDF Bortezomib Medac - príručka Rekonštitúcia, dávkovanie a podávanie 
PDF Bortezomib Medac - graf pre indukčné režimy pred transplantáciou 
PDF Bortezomib Medac - rekonštitúcia Bortezomibu 3,5 mg v injekčnej liekovke 
PDF Bortezomib Medac - spôsob podávania 
Bortezomib Mylan PDF Bortezomib Mylan: príprava lieku
PDF Bortezomib Mylan: graf indukčných režimov pred transplantáciou 
PDF Bortezomib Mylan: dôležité informácie týkajúce su rekonštitúcie, dávkovania a podávania 
Bortezomib Sandoz  PDF Bortezomib Sandoz: graf s režimom indukčnej liečby pred transplantáciou 
PDF Bortezomib Sandoz: plagát na rekonštitúciu
PDF Bortezomib Sandoz: pravítko na výpočet dávky
PDF Bortezomib Sandoz: príručka s informáciami o rekonštitúcii, dávkovaní a podávaní lieku
Bosentan Accord PDF Bosentan Accord: informačná brožúra pre pacientov
PDF Bosentan Accord: brožúra pre lekárov 
Bosentan Mylan PDF Bosentan Mylan - Sprievodný list
PDF Bosentan Mylan pre lekárov
Breakyl PDF Breakyl informácie pre lekárov
PDF Breakyl informácie pre pacientov
Brineura PDF Brineura: príručka pre dávkovanie a podávanie 
Caprelsa PDF Caprelsa Informácia pre lekára
PDF Caprelsa Karta pre pacienta
 
CellCept PDF CellCept: Príručka pre lekára
PDF CellCept: Príručka pre pacienta
 
Cerdelga PDF Cerdelga: Karta pre pacienta
PDF Cerdelga: Príručka pre predpisujúceho lekára
 
Cimzia PDF Cimzia kartička pre pacienta
 
Clozapine Accord PDF Clozapine Accord: Príručka pre pacientov 
PDF Clozapine Accord: Príručka pre predpisujúcich lekárov
 
Concerta PDF Concerta Informácie pre lekára
PDF Concerta Kontrolný záznam priebežného monitorovania
PDF Concerta priebežné monitorovanie
PDF Concerta Príručka pre lekára
PDF Concerta Kontrolný záznam pred predpísaním
 
Darzalex PDF Derzalex: príručka pre zdravotníckych pracovníkov
PDF Darzalex: príručka pre laboratóriá
PDF Darzalex: karta pre pacienta 
 
Diane 35 PDF Diane 35 Kontrolný zoznam pre lekárov
PDF Diane-35 Karta s informáciami pre pacienta
 
Duodopa PDF Duodopa:certifikát o liečbe
PDF Duodopa:príprava pacienta a zavedenie sondy
PDF Duodopa:príručka pre pacienta
PDF Duodopa: školenie pre špecializovanú sestru
PDF Duodopa:následná starostlivosť
PDF Duodopa:následná starostlivosť o sondu
 
Efentora PDF Effentora dennik bolesti
PDF Effentora prelomova bolest brozura lekar edukacny material
PDF Effentora titracna schema lekar+pacient edukacny material
 
Eligard  PDF Eligard: Návod na prípravu lieku
 
Eliquis PDF Eliquis: príručka pre lekára
 
Emtricinabine Tenovir disoproxil Krka PDF Emtricinabin Tenofovir brožúra o obličkách
PDF Emtricinabin Tenofovir brožura pre lekárov PrEP
PDF Emtricinabin Tenofovir HIV 1 liečba
PDF Emtricinabin Tenofovir HIV pediatrická brožúra
PDF Emtricinabin Tenofovir preexpozičná profylaxia
PDF Emtricinabin Tenofovir PrEP edukačná brožúra
PDF Emtricinabin Tenofovir PrEP kontrolný zoznam pre predpisujúcich lekárov
PDF Emtricinabin Tenofovir PrEP pripomienková karta
PDF EMTRICITABINE TENOFOIR
 
Enbrel PDF Enbrel: Bezpečnostná karta pre pacienta
PDF Enbrel: Podrobný návod na použitie 
PDF Enbrel: Návod pre pacienta a lekára
 
Entyvio PDF Entyvio: Príručka pre lekárov
PDF Entyvio: Karta pre pacienta
 
Epipen PDF Epipen: Príručka pre pacienta
PDF Epipen: Kontrolný záznam na predpisovanie
 
Erivedge PDF Erivedge: Príručka pre lekárov
PDF Erivedge: Príručka pre pacientov
PDF Erivedge: Pripomienková karta pre lekárov
PDF Erivedge: Pripomienková karta pre pacientov
 
Esbriet PDF Esbriet: kontrolný zoznam pre lekára
 
Esmya PDF Esmya: kartička pacientky 
 
Eylea PDF Eylea pre pacienta diabetický edém
PDF Eylea pre pacienta makulárny edém
PDF Eylea pre pacienta Oklúzia vény
PDF Eylea pre pacienta vekom podmienený edém
PDF Eylea príručka pre lekara
PDF Eylea príručka pre pacienta
 
Gilenya PDF Gilenya: Príručka pre pacienta
PDF Gilenya: Príručka pre lekára 
 
Glucovance PDF Glukovance dotazník pre lekára laktatova acidoza
 
Hemangiol PDF Hemangiol: príručka pre používateľa
 
Hemlibra PDF Hemlibra: Príručka pre laboratórnych pracovníkov
PDF Hemlibra: Príručka pre pacientov a opatrovateľov
PDF Hemlibra: Príručka pre zdravotníckych pracovníkov 
PDF Hemlibra: Pohotovostná karta pre pacienta 
 
Holoclar PDF Holoclar: Informačná príručka pre pacientov
PDF Holoclar: Vzdelávacia príručka pre lekárov
 
Humira PDF Humira: Informačná kartička pre dospelého pacienta
PDF Humira: Informačná kartička pre pediatrického pacienta
 
Hydroxietylšrob PDF Hydroxietylškrob: Príručka pre zdravotníckych pracovníkov
 
Hyrimoz PDF Hyrimoz: Dôležité informácie
PDF Hyrimoz: Karta pacienta
PDF Hyrimoz: Kontrolný zoznam
 
Ibandronic acid STADA PDF Ibandronic acid STADA Karta pre pacienta
 
Iclusig PDF Iclusig príručka pre lekára
 
Imnovid PDF Imnovid príručka pre lekára
PDF Imnovid príručka pre pacienta
 
Imraldi PDF Imraldi: Informačná kartička pre pacienta 
 
Incresync PDF Incresync príručka pre lekára
 
Kadcyla PDF Kadcyla: Príručka pre zdravotníckych pracovníkov
 
Kevzara PDF Kevzara: Karta pre pacienta 
 
Keytruda PDF Keytruda karta pre pacienta
PDF Keytruda príručka pre lekára
PDF Keytruda príručka pre pacienta
 
Kineret PDF Kineret: príručka pre zdravotníckych pracovníkov
PDF Kineret: príručka pre pacienta
PDF Kineret: karta pre pacienta
 
Kombinovaná hormonálna antikoncepcia PDF Kombinovaná hormonálna antikoncepcia: Otázky a odpovede pre pacientky
PDF Kombinovaná hormonálna antikoncepcia: Kontrolný zoznam pre lekára
PDF Kombinovaná hormonálna antikoncepcia: Informačná karta pre pacientku 
 
Kymriah PDF Kymriah: karta pacienta
PDF Kymriah: príručka pre pacientov a ich opatrovateľov 
 
Kyselina zoledrónová medac PDF Kyselina zoledrónová medac karta pre pacienta
PDF Kyselina zoledrónová medac príručka pre pacienta
 
Kyselina Zolendrónova Accord PDF Kyselina zolendrónova Accord Príručka pre pacienta
 
Lefludomide Medac PDF Lefludomide medac informácia pre lekára
 
Lemtrada PDF Lemtrada: príručka pre pacienta
PDF Lemtrada: karta pacienta
PDF Lemtrada: príručka pre zdravotníckych pracovníkov
PDF Lemtrada: kontrolný zoznam pre lekára
 
Lenalidomid Glenmark  PDF Lenalidomid Glenmark: Príručka pre pacienta
PDF Lenalidomid Glenmark: Karta pre pacienta
PDF Lenalidomid Glenmark: Informačný balík pre zdravotníckych pracovníkov
PDF Lenalidomid Glenmark: Algorytmus mplementácie programu prevencie tehotenstva
PDF Lenalidomid Glenmark: Súhrnný kontrolný zoznam pri začatí liečby 
PDF Lenalidomid Glenmark: Registrácia lekárne a povolenie na vydávanie
PDF Lenalidomid Glenmark: Registračný formulár pre lekárne
PDF Lenalidomid Glenmark: Často kladené otázky
 
Lenalidomid Sandoz PDF Lenalidomid Sandoz: Karta pre pacienta
PDF Lenalidomid Sandoz: Príručka pre pacienta
PDF Lenalidomid Sandoz: Informačný balík pre zdravotníckych pracovníkov
PDF Lenalidomid Sandoz: Súhrnný kontrolný zoznam 
PDF Lenalidomid Sandoz: Vzor informácii pre pacienta
 
Lenalidomid TEVA B.V. PDF Lenalidomid TEVA B.V.: Formulár na začatie liečby pre mužov
PDF Lenalidomid TEVA B.V.: Formulár na začatie liečby pre ženy, ktoré môžu otehotnieť
PDF Lenalidomid TEVA B.V.: Formulár na začatie liečby pre ženy, ktoré nemôžu otehotnieť
PDF Lenalidomid TEVA B.V.: Informácie pre zdravotníckych pracovníkov
PDF Lenalidomid TEVA B.V.: Karta pacienta
PDF Lenalidomid TEVA B.V.: Príručka pre pacientov
 
Lenalidomide Accord PDF Lenalidomide Accord: doplnkový dotazník k závažným infekciám spôsobeným neutropéniou
PDF Lenalidomide Accord: doplnkový dotazník k iným druhým primárnym malignitám 
PDF Lenalidomide Accord:doplnkový dotazník k teratogenicite
 
Levosert PDF Levosert: kartička pre pacientku
PDF Levosert: príručka pre lekára
 
Lixiana PDF Lixiana: príručka pre pacienta
PDF Lixiana: príručka pre lekára
 
MabThera PDF MabThera: porovnávacia karta
PDF MabThera: príručka pre lekára
 
Mavenclad PDF Mavenclad príručka pre lekára
PDF Mavenclad príručka pre pacienta
 
Minerva PDF Minerva Karta s informáciami pre pacienta
PDF Minerva Kontrolny zoznam pre lekarov
 
Multaq PDF Multaq Príručka pre predpisujúceho lekára
 
Mycamine PDF Mycamine: Kontrolný zoznam k predpisovaniu
 
Myfenax PDF Myfenax - príručka pre lekára
PDF Myfenax - príručka pre pacienta
 
Myfortig PDF Myfortig: Príručka pre zdravotníckych pracovníkov
PDF Myfortig: Príručka pre pacientov
 
Mysimba PDF Mysimba Kontrolný zoznam pre predpisujúceho lekára
 
Neulasta PDF Neulasta: Karta pre pacienta
 
Nplate PDF Balíček na podávanie v domácom prostredí
PDF Kontrolný zoznam pre svojpomocné podávanie
PDF Podložka na prípravu lieku
PDF Školenie dospelých pacientov
PDF Denník pacienta
PDF Návod na podávanie lieku
PDF Príručka krok za krokom 
 
Olumiant PDF  Olumiant príručka pre lekára
PDF  Olumiant pacientska karta
 
Opdivo PDF  Opdivo: Karta pre pacienta
PDF Opdivo: Príručka pre lekárov
PDF Opdivo: Sprievodný list 
 
Opsumit PDF Opsumit: kontrolný zoznam
PDF Opsumit: príručka pre lekára 
PDF Opsumit: informačná brožúra pre pacientov 
 
Osagrand PDF Osagrand: Informačná karta pre pacientku
 
Pamifos PDF Pamifos karta pre pacienta
 
Paoletta PDF Paoletta: Kontrolný zoznam pre lekára
PDF Paoletta: Otázky a odpovede pre pacientky
PDF Paoletta: Informačná karta pacientky
 
Penthrox PDF  Penthrox Bezpecnostna karta pacienta
PDF Penthrox Kontrolny zoznam
PDF Penthrox Sprievodca pre pouzitie
 
Pioglitazon Accord PDF Pioglitazon Accord: Príručka pre predpisujúcich lekárov 
 
Priligy PDF Priligy príručka
 
Qutenza PDF Qutenza: návod na použitie náplastí pre lekára
PDF Qutenza: informačný leták pre pacienta
 
Remicade PDF Remicade karta s pripomienkami pre pacienta
 
Remsima  PDF Remsima: karta infúzií 
 
Retinoidy PDF Retinoidy: informačná karta pre pacientku
PDF Retinoidy: kontrolný zoznam pre lekára
PDF Retinoidy: kontrolný zoznam pre lekárnika
 
Revlimid PDF Revlimid: informácia pre zdravotníckych pracovníkov
PDF Revlimid: príručka pre pacientov
PDF Revlimid: formulár na začatie liečby pre mužov
PDF Revlimid: formulár na začatie liečby pre ženy, ktoré môžu otehotnieť
PDF Revlimid: formulár na začatie liečby pre ženy, ktoré nemôžu otehotnieť
PDF Revlimid: karta pacienta
 
Rixathon PDF Rixathon: Materiál pre zdravotníckych pracovníkov 
PDF Rixathon: Karta pre zdravotníckych pracovníkov
PDF Rixathon: Materiál pre pacienta
 
RoActerma PDF RoActerma: Príručka k podávaniu lieku
PDF RoActerma: Príručka pre zdravotníckych pracovníkov
PDF RoActerma: Príručka pre pacientov
PDF RoActerma: Karta pacienta
 
Sigrada PDF Sigrada: Príručka pre lekára
 
Simponi PDF Simponi: karta s pripomienkami pre pacienta
 
PDF Soliris: Bezpečnostná karta pacienta 
Soliris  PDF Soliris: Informačná brožúra pre rodičov detí s aHUS
PDF Soliris: Informačná brožúra pre rodičov detí s PNH 
PDF Soliris: Príručka s informáciami pre pacientov s aHUS a rodičov pacientov s aHUS
PDF Soliris: Príručka s informáciami pre pacientov s refraktérnou gMG
PDF Soliris: Príručka pre lekárov o predpisovaní lieku pre pacientov s PNH
PDF Soliris: Príručka s informáciami pre pacientov s PNH a pre rodičov pacientov s PNH
PDF Soliris: Príručka pre lekárov o predpisovaní lieku pre pacientov s aHUS
PDF Soliris: Príručka pre lekárov o predpisovaní lieku pre pacientov s refraktérnou generalizovanou Myasténiou Gravis (gMG)
 
Stayveer PDF  Stayveer: Príručka pre zdravotníckych pracovníkov
PDF  Stayveer: Príručka pre pacienta
PDF  Stayveer: Karta pacienta
 
Stelara PDF  Stelara Brozura lekar
PDF Stelara pacient brozura
 
Stribild PDF Stribild Edukačná príručka pre lekára
 
Strimvelis PDF Strimvelis: Formulár informovaného súhlasu
PDF Strimvelis: Pohotovostná karta pacienta
PDF Strimvelis: Informácia pre rodiča
PDF Strimvelis: Príručka pre lekára
 
Suliqua PDF Suliqua: Príručka pre lekára
PDF Suliqua: Príručka pre pacientov a opatrovateľov
 
Tasigna PDF Tasigna skladacka pre lekára
PDF Tasigna skladacka pre pacienta
 
Tasmar PDF Tasmar Dennik Pacienta
 
Thalidomide Celgene PDF  Thalidomide Celgene Príručka pre pacienta Muži
PDF  Thalidomide Celgene Príručka pre ženy ktoré nemôžu otehotnieť
PDF  Thalidomide Celgene Príručka pre ženy
 
Truvada PDF Truvada - pokyny pre zdravotníckych pracovníkov 
PDF Truvada - edukačná brožúra
PDF Truvada - brožúra pre lekára
PDF Truvada - kontrolný zoznam pre lekára
PDF Truvada - brožúra pre pacienta
PDF Truvada - záznamová karta pre pacienta
 
Tysabri PDF  Tysabri Formulár o ukončení liečby liekom
PDF  Tysabri Formulár o začatí liečby s liekom
PDF Tysabri Informácie pre lekárov a pokyny na zvládnutie choroby u pacientov so sklerózou multiplex
PDF Tysabri Písomná informácia pre používateľa
PDF Tysabri Pohotovostná karta pre pacienta liečeného
PDF Tysabri Sprievodný list
PDF Tysabri Súhrn charakteristických vlastností lieku
 
Uptravi PDF Uptravi: pokyny pre lekára
PDF Uptravi: príručka pre pacienta
 
Valdoxan PDF Valdoxan Informácie pre pacientov
PDF Valdoxan Informácie pre zdravotníckych pracovníkov
 
Valproát PDF Valproát: formulár na potvrdenie o pravidelnom informovaní pacientky
PDF Valproát: Informačná príručka pre pacientku
PDF Valproát: karta pre pacientku
PDF Valproát: príručka pre zdravotníckych pracovníkov 
 
Velcade PDF  Velcade poster
PDF  Velcade príručka pre lekára
 
Verria PDF Verria Brožúra s otázkami a odpoveďami pre zdravotníckych pracovníkov
PDF Verria Kartička s upozorneniami pre pacienta
PDF Verria Kontrolná karta lekára
PDF Verria List pre lekára
 
Vimizim PDF Vimizim: Príručka pre zdravotníckeho pracovníka 
 
Viread PDF Viread vzdelávacia brožúra HIV Deti
PDF Vired vzdelávacia brožura HBV Deti
 
Volibris PDF Volibris: Informácia pre zdravotníckych pracovníkov
PDF Volibris: Informácia pre pacienta
PDF Volibris: Informácia pre partnera pacientky
 
Vorikonazol Mylan PDF  Voriconazol Mylan karta pre pacienta
PDF Voriconazol Mylan kontrolný zoznam
PDF Voriconazol Mylan príručka pre lekára
PDF Voriconazol Mylan sprievodný list
 
Xalkori PDF  Xalkori brožura pre pacientov
 
Xarelto PDF  Xarelto brozura pre lekara
 PDF Xarelto: príručka pre lekára
 
Xeljanz PDF Xeljanz Kontrolný zoznam k začiatku liečby
PDF Xeljanz Kontrolný zoznam k priebehu liečby
PDF Xeljanz bezpečnostná karta pre pacienta
PDF Xeljanz príručka pre lekára
 
Xiapex PDF Xiapex príručka pre lekára
 
Xultophy PDF Xultophy príručka 
 
Zessly PDF Zessly: Dôležité informácie pre lekárov
PDF Zessly: Kontrolný zoznam
 
Zomikos PDF Zomikos informačná karta pre pacienta
 
Zovudex PDF  Zovudex príručka pre lekára
 

Oznam o zverejňovaní edukačných materiálov

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png