sk

Edukačné materiály

Archív edukačných materiálov

Liek Edukačný materiál
Accusol 35 PDF Accusol 35: Príručka pre zdravotníckych pracovníkov
 
Aclasta PDF Aclasta: Karta pacienta
 
Afternor PDF Afternor Dispenzacne optimum
PDF Afternor Edukacny material pre uzivatelku
PDF Afternor Informacia pre lekarnikov
Agomelatine PDF Agomelatine: Príručka pre lekára
PDF Agomelatine: Príručka pre pacienta
 
Agomelatine Glenmark PDF
Agomelatine Glenmark: Informácia pre zdravotníckych pracovníkov
PDF
Agomelatine Glenmark: Informácie pre pacienta
 
Agomelatine G.L.Pharma PDF Agomelatine G.L. Pharma: Edukačný materiál pre zdravotníckych pracovníkov
PDF Agomelatine G.L. Pharma:  Edukačný materiál pre pacientov
 
Agomelatin Stada PDF Agomelatin Stada: Príručka pre lekára
PDF Agomelatin Stada: Príručka pre pacienta
 
Agomelatine Mylan PDF Agomelatine Mylan: Karta pacienta
PDF Agomelatine Mylan: Príručka pre predpisujúceho lekára
PDF Agomelatine Mylan: Schéma monitorovania funkcie pečene 
 
Alofisel PDF Alofisel: Pokyny na príjem a uchovávanie lieku (Príručka pre lekárnikov)
PDF Alofisel: Potenciálna mikrobiálna kontaminácia (Príručka pre zdravotníckych pracovníkov)
PDF Alofisel: Spôsob podávania (Príručka pre chirurgov)
 
Alunbrig PDF Alunbrig: Karta pacienta
 
Ambrisentan AOP PDF Ambrisentan AOP: Karta pacienta
 
Amgevita PDF Amgevita: Informačná karta pacienta
PDF Amgevita: Informačná karta pre pediatrického pacienta
 
Assubex PDF Assubex: Príručka pre lekára
 
Atofab PDF Atofab: príručka pre lekára 
Alunbrig PDF Alunbrig: karta pre pacienta
Atomoxetin Actavis PDF Atomoxetin dotaznik ADHD
PDF Atomoxetine Actavis edukačný materiál pre lekárov
Atomoxetine Sandoz PDF Atomoxetin Sandoz Prirucka pre lekara
 
Aubagio PDF Aubagio: Karta pre pacienta
PDF Aubagio: Pokyny pre zdravotníckych pracovníkov
 
Axia, Axia Daily PDF Axia, Axia Daily: Kontrolný zoznam pre lekára
PDF Axia, Axia Daily: Otázky a odpovede pre pacientky
PDF Axia, Axia Daily: Informačná karta pacientky
Bagsimi PDF Bagsimi: Karta pre používateľa
PDF Bagsimi: Príručka pre pacienta a rodinných príslušníkov
Bavencio PDF BAVENCIO: Príručka pre pacientov
PDF BAVENCIO: Informačná kartička pacienta 
PDF BAVENCIO: Príručka pre zdravotníckych pracovníkov
Belkyra PDF Belkyra: Návod na používanie a kontrolný zoznam pre výber pacienta pre lekárov
Benepali PDF Benepali - školenie pre zdravotníckych pracovníkov 
PDF Benepali - informačná príručka pero
PDF Benepali - informačná príručka striekačka
 
Beovu PDF Beovu: Sprievodca liečbou
PDF Beovu: Pacientska príručka
Beovu: Sprievodca liečbou (audio)
BEWIM PDF BEWIM: Edukačný materiál 
Blincyto PDF Blincyto: Príručka pre lekára
PDF Blincyto: Príručka pre lekárnikov
PDF Blincyto: Príručka pre zdravotné sestry
PDF Blincyto: Príručka pre pacientov a opatrovateľov
PDF Blincyto: Karta pacienta
Blitzima PDF Blitzima: informácia o lieku
PDF Blitzima: Prírička pre zdravotníckych pracovníkov
PDF Blitzima: Príručka pre pacientov
PDF Blitzima: karta pre pacienta
Bonviva PDF Bonviva: Pripomienková karta pacientky
Bortezomib Accord PDF Bortezomib Accord - brožúra pre rekonštitúciu a dávkovanie
PDF Bortezomib Accord - dávkovacia karta
PDF Bortezomib Accord -brožúra režim indukčnej liečby pred transplantáciou
Bortezomib Mylan PDF Bortezomib Mylan: príprava lieku
PDF Bortezomib Mylan: graf indukčných režimov pred transplantáciou 
PDF Bortezomib Mylan: dôležité informácie týkajúce su rekonštitúcie, dávkovania a podávania 
Bortezomib Sandoz  PDF Bortezomib Sandoz: graf s režimom indukčnej liečby pred transplantáciou 
PDF Bortezomib Sandoz: plagát na rekonštitúciu
PDF Bortezomib Sandoz: pravítko na výpočet dávky
PDF Bortezomib Sandoz: príručka s informáciami o rekonštitúcii, dávkovaní a podávaní lieku
Bosentan Accord PDF Bosentan Accord: informačná brožúra pre pacientov
PDF Bosentan Accord: brožúra pre lekárov 
Bosentan Mylan PDF Bosentan Mylan pre lekárov
Bosentan Sandoz PDF Bosentan Sandoz: informácie pre pacientov a ich opatrovateľov
PDF Bosentan Sandoz: výstražná karta pacienta
PDF Bosentan Sandoz: informácie pre zdravotníckych pracovníkov
Breakyl PDF Breakyl informácie pre lekárov
PDF Breakyl informácie pre pacientov
Brineura PDF Brineura: príručka pre dávkovanie a podávanie 
 
Brinavess PDF Brinavess: Edukačná karta pre zdravotníckych pracovníkov
 
Cablivi PDF Cablivi: Pohotovostná karta pacienta
 
Caprelsa PDF Caprelsa Informácia pre lekára
PDF Caprelsa Karta pre pacienta
 
CellCept PDF CellCept: Príručka pre lekára
PDF CellCept: Príručka pre pacienta
 
Cerdelga PDF Cerdelga: Karta pre pacienta
PDF Cerdelga: Príručka pre predpisujúceho lekára
 
Cimzia PDF Cimzia kartička pre pacienta
 
Clozapine Accord PDF Clozapine Accord: Príručka pre pacientov 
PDF Clozapine Accord: Príručka pre predpisujúcich lekárov
 
Concerta PDF Concerta: Kontrolný zoznam č. 1 pred liečbou metylfenidátom
PDF Concerta: Kontrolný zoznam č. 2 pre sledovanie liečby
PDF Concerta: Príručka pre lekára
PDF Concerta: Tabuľka pre sledovanie prebiehajúcej liečby metylfenidátom
 
Darzalex PDF Derzalex: príručka pre zdravotníckych pracovníkov
PDF Darzalex: príručka pre laboratóriá
PDF Darzalex: karta pre pacienta 
 
Diane 35 PDF Diane 35 Kontrolný zoznam pre lekárov
PDF Diane-35 Karta s informáciami pre pacienta
 
Dronedarón Sandoz PDF Dronedarón Sandoz: Príručka pre predpisujúceho lekára
 
Drovelis PDF Drovelis: Kontrolný zoznam pre lekárov
PDF Drovelis: Karta pacienta
 
Duodopa PDF Duodopa:certifikát o liečbe
PDF Duodopa:príprava pacienta a zavedenie sondy
PDF Duodopa:príručka pre pacienta
PDF Duodopa: školenie pre špecializovanú sestru
PDF Duodopa:následná starostlivosť
PDF Duodopa:následná starostlivosť o sondu
 
Efentora PDF Effentora dennik bolesti
PDF Effentora prelomova bolest brozura lekar edukacny material
PDF Effentora titracna schema lekar+pacient edukacny material
 
Eligard  PDF Eligard: Návod na prípravu lieku
Eligard: Návod na prípravu lieku (video)
 
Eliquis PDF Eliquis: Karta pacienta
PDF Eliquis: Príručka pre lekára
 
Emtricinabine Tenovir disoproxil Krka PDF Emtricinabin Tenofovir brožúra o obličkách
PDF Emtricinabin Tenofovir brožura pre lekárov PrEP
PDF Emtricinabin Tenofovir HIV 1 liečba
PDF Emtricinabin Tenofovir HIV pediatrická brožúra
PDF Emtricinabin Tenofovir preexpozičná profylaxia
PDF Emtricinabin Tenofovir PrEP edukačná brožúra
PDF Emtricinabin Tenofovir PrEP kontrolný zoznam pre predpisujúcich lekárov
PDF Emtricinabin Tenofovir PrEP pripomienková karta
PDF EMTRICITABINE TENOFOIR
 
Emtricitabine Tenofovir disoproxil Mylan PDF Emtricitabine Tenofovir disoproxil Mylan: Kontrolný zoznam pre lekára
PDF Emtricitabine Tenofovir disoproxil Mylan: Príručka pre lekára
PDF Emtricitabine Tenofovir disoproxil Mylan: Príručka pre pacientov
PDF Emtricitabine Tenofovir disoproxil Mylan: Príručka pre pediatrických pacientov
PDF Emtricitabine Tenofovir disoproxil Mylan: Záznamová karta pre pacientov
 
Enbrel PDF Enbrel: Karta pacienta
 
Enspryng PDF Enspryng: Karta pacienta
 
Entyvio PDF Entyvio: Príručka pre lekárov
PDF Entyvio: Karta pre pacienta
 
Epipen PDF Epipen: Príručka pre pacienta
PDF Epipen: Kontrolný záznam na predpisovanie
 
Erelzi PDF Erelzi: Karta pacienta
PDF Erelzi: Príručka pre zdravotníckych pracovníkov
 
Erivedge PDF Erivedge: Príručka pre pacientov
PDF Erivedge: Príručka pre zdravotníckych pracovníkov
PDF Erivedge: Pripomienková karta pre lekárov
 
Esbriet PDF Esbriet: kontrolný zoznam pre lekára
 
Esmya PDF Esmya: kartička pacientky 
 
Exelon PDF Exelon: Pacientsky denník
 
Exjade PDF Exjade: Príručka pre lekárov
PDF Exjade: Príručka pre pacienta
PDF Exjade: Referenčný kontrolný zoznam k dávkovaniu
 
Eylea PDF Eylea: pre pacienta diabetický edém
PDF Eylea: pre pacienta makulárny edém
PDF Eylea: pre pacienta Oklúzia vény
PDF Eylea: pre pacienta vekom podmienený edém
PDF Eylea: príručka pre lekara
PDF Eylea: príručka pre pacienta
PDF
Eylea: Príručka pre pacientov s makulárnym edémom v dôsledku oklúzie vetvy sietnicovej žily (BRVO)
Eylea: Postup podania injekcie (video)

Eylea: Sprievodca k lieku pri diagnóze CRVO (audio)
Eylea: Sprievodca k lieku pri diagnóze DME (audio)
Eylea: Sprievodca k lieku pri diagnóze mCNV (audio)
 
Gilenya PDF Gilenya: Príručka pre pacienta
PDF Gilenya: Kontrolný zoznam pre predpisujúceho lekára
PDF Gilenya: Príručka pre rodičov a opatrovateľov
PDF Gilenya: Karta o tehotenstve pre pacientku
 
Glucovance PDF Glukovance dotazník pre lekára laktatova acidoza
 
Hemangiol PDF Hemangiol: Príručka pre opatrovateľa
 
Hemlibra PDF Hemlibra: Príručka pre laboratórnych pracovníkov
PDF Hemlibra: Príručka pre pacientov a opatrovateľov
PDF Hemlibra: Príručka pre zdravotníckych pracovníkov 
PDF Hemlibra: Pohotovostná karta pre pacienta 
 
Holoclar PDF Holoclar: Informačná príručka pre pacientov
PDF Holoclar: Vzdelávacia príručka pre lekárov
 
Humira PDF Humira: Informačná kartička pre dospelého pacienta
PDF Humira: Informačná kartička pre pediatrického pacienta
 
Hydroxietylšrob PDF Hydroxietylškrob: Príručka pre zdravotníckych pracovníkov
 
Hyrimoz PDF Hyrimoz: Dôležité informácie
PDF Hyrimoz: Karta pacienta
PDF Hyrimoz: Kontrolný zoznam
PDF Hyrimoz: Informačná karta detského pacienta
PDF Hyrimoz: Informačná karta dospelého pacienta
 
Ibandronic acid STADA PDF Ibandronic acid STADA Karta pre pacienta
 
Idacio PDF Idacio: Informačná kartička pre pacienta
PDF Idacio: Informačná kartička pre pediatrického pacienta
 
Ilaris PDF Ilaris: Karta pre pacienta pri liečbe CAPS, TRAPS, MKD a FMF
PDF Ilaris: Karta pre pacienta pri liečbe Stillovej choroby
PDF Ilaris: Karta pre pacienta pri liečbe záchvatov dnavej artritídy
 
Imlygic PDF Imlygic: Karta pacienta
PDF Imlygic: Informácie pre pacientov a blízke osoby
PDF Imlygic: Informácie pre lekárov
 
Imnovid PDF Imnovid: Príručka pre pacienta
PDF Imnovid: Karta pre pacienta
PDF Imnovid: Hlásenie o podozrení na nežiaduci účinok lieku
PDF Imnovid: Príručka pre zdravotníckych pracovníkov
PDF Imnovid: Formulár na začatie liečby pre ženy, ktoré môžu otehotnieť
PDF Imnovid: Formulár na začatie liečby pre ženy ktoré nemôžu otehotnieť 
PDF Imnovid: Formulár na začatie liečby pre mužov
PDF Imnovid: Formulár na hlásenie expozície v období tehotenstva
 
Imraldi PDF Imraldi: Informačná kartička pre pacienta 
 
Increlex PDF Increlex: Informácia pre lekára 
PDF Increlex: Dôležité informácie o minimalizácii rizika pre pacientov
 
Inflectra PDF Inflectra: Karta s pripomienkami pre pacienta 
 
Jaydess PDF Jaydess: Pripomienková karta
PDF Jaydess: Príručka pre zdravotníckych pracovníkov
 
Jinarc PDF Jinarc: Karta pacienta
PDF Jinarc: Kontrolný zoznam pri predpísaní liečby
PDF Jinarc: Príručka pre pacienta a opatrovateľa
PDF Jinarc: Príručka pre zdravotníckych pracovníkov
 
Jext PDF Jext: Informačná karta pacienta
PDF Jext: Dotazník pre predpisujúceho lekára
Jext: Ako používať Jext? (video)
 
Kadcyla PDF Kadcyla: Príručka pre zdravotníckych pracovníkov
 
Kanuma PDF Kanuma: Príručka pre zdravotníckych pracovníkov
 
Kevzara PDF Kevzara: Karta pre pacienta 
 
Keytruda PDF Keytruda: Karta s upozornením pre pacienta
PDF Keytruda: Príručka pre pacienta 
 
Kineret PDF Kineret: príručka pre zdravotníckych pracovníkov
PDF Kineret: príručka pre pacienta
PDF Kineret: karta pre pacienta
 
Kombinovaná hormonálna antikoncepcia PDF Kombinovaná hormonálna antikoncepcia: Otázky a odpovede pre pacientky
PDF Kombinovaná hormonálna antikoncepcia: Kontrolný zoznam pre lekára
PDF Kombinovaná hormonálna antikoncepcia: Informačná karta pre pacientku 
 
Kymriah PDF Kymriah: Karta pacienta
PDF Kymriah: Príručka k lieku
 
Kyselina Zolendrónova Accord PDF Kyselina zolendrónova Accord Príručka pre pacienta
 
Lefludomide Medac PDF Lefludomide medac informácia pre lekára
 
Lemtrada PDF Lemtrada: príručka pre pacienta
PDF Lemtrada: karta pacienta
PDF Lemtrada: príručka pre zdravotníckych pracovníkov
PDF Lemtrada: kontrolný zoznam pre lekára
 
Lenalidomid Alvogen PDF Lenalidomid Alvogen: Formulár hlásenia tehotenstva
PDF Lenalidomid Alvogen: Kontrolný zoznam
PDF Lenalidomid Alvogen: Príručka pre zdravotníckych pracovníkov
PDF Lenalidomid Alvogen: Karta pacienta
PDF Lenalidomid Alvogen: Príručka pre pacientov
 
Lenalidomid Glenmark  PDF Lenalidomid Glenmark: Príručka pre pacienta
PDF Lenalidomid Glenmark: Karta pre pacienta
PDF Lenalidomid Glenmark: Informačný balík pre zdravotníckych pracovníkov
PDF Lenalidomid Glenmark: Algoritmus implementácie programu prevencie tehotenstva
PDF Lenalidomid Glenmark: Súhrnný kontrolný zoznam pri začatí liečby 
PDF Lenalidomid Glenmark: Registrácia lekárne a povolenie na vydávanie
PDF Lenalidomid Glenmark: Registračný formulár pre lekárne
PDF Lenalidomid Glenmark: Často kladené otázky
 
Lenalidomid Grindeks PDF Lenalidomid Grindeks: Formulár hlásenia tehotenstva
PDF Lenalidomid Grindeks: Formulár lekára - oprávnenie preskcipcie
PDF Lenalidomid Grindeks: Karta pacienta
PDF Lenalidomid Grindeks: Kontrolný zoznam - muž
PDF Lenalidomid Grindeks: Kontrolný zoznam - žena v nefertilnom veku
PDF Lenalidomid Grindeks: Kontrolný zoznam - žena vo fertilnom veku
PDF Lenalidomid Grindeks: Príručka pacienta - muž
PDF Lenalidomid Grindeks: Príručka pacienta - žena v nefertilnom veku
PDF Lenalidomid Grindeks: Príručka pacienta - žena vo fertilnom veku
PDF Lenalidomid Grindeks: Príručka pre zdravotníckych pracovníkov
PDF Lenalidomid Grindeks: Program prevencie tehotenstva
PDF Lenalidomid Grindeks: Registračný formulár - lekáreň
 
Lenalidomid Sandoz PDF Lenalidomid Sandoz: Karta pre pacienta
PDF Lenalidomid Sandoz: Príručka pre pacienta
PDF Lenalidomid Sandoz: Informačný balík pre zdravotníckych pracovníkov
PDF Lenalidomid Sandoz: Súhrnný kontrolný zoznam 
PDF Lenalidomid Sandoz: Algoritmus implementácie Programu prevencie tehotenstva (PPT)
PDF Lenalidomid Sandoz: Často kladené otázky
PDF Lenalidomid Sandoz: Registrácia lekárne a povolenie na vydávanie Lenalidomidu Sandoz
Lenalidomid Stada PDF Lenalidomid Stada: Formulár na začatie liečby pre ženy, ktoré môžu otehotnieť
PDF Lenalidomid Stada: Formulár na začatie liečby pre ženy, ktoré nemôžu otehotnieť
PDF Lenalidomid Stada: Formulár na začatie liečby pre mužov 
PDF Lenalidomid Stada: Informácie pre zdravotníckych pracovníkov
PDF Lenalidomid Stada: Karta pacienta
PDF Lenalidomid Stada: Príručka pre pacientov
 
Lenalidomid TEVA B.V. PDF Lenalidomid TEVA B.V.: Formulár na začatie liečby pre mužov
PDF Lenalidomid TEVA B.V.: Formulár na začatie liečby pre ženy, ktoré môžu otehotnieť
PDF Lenalidomid TEVA B.V.: Formulár na začatie liečby pre ženy, ktoré nemôžu otehotnieť
PDF Lenalidomid TEVA B.V.: Informácie pre zdravotníckych pracovníkov
PDF Lenalidomid TEVA B.V.: Karta pacienta
PDF Lenalidomid TEVA B.V.: Príručka pre pacientov
 
Lenalidomide Accord PDF Lenalidomide Accord: doplnkový dotazník k závažným infekciám spôsobeným neutropéniou
PDF Lenalidomide Accord: doplnkový dotazník k iným druhým primárnym malignitám 
PDF Lenalidomide Accord:doplnkový dotazník k teratogenicite
 
Levosert PDF Levosert: Karta pacientky
PDF Levosert: Kombinovaná príručka pre zdravotníckych pracovníkov
 
Lixiana PDF Lixiana: príručka pre pacienta
PDF Lixiana: príručka pre lekára
 
Libtayo PDF Libtayo: Príručka pre pacienta
PDF Libtayo: Karta pre pacienta
 
Lunaldin PDF Lunaldin: Príručka pre lekárov
PDF Lunaldin: Príručka pre pacientov a opatrovateľov
 
Lutathera PDF Lutathera: Príručka pre pacienta
 
MabThera PDF MabThera: Karta pre pacienta  neonkologické ochorenia
PDF MabThera: Karta pre zdravotníckych pracovníkov - onkologické indikácie
PDF MabThera: Príručka pre pacientov - neonkologické ochorenia
PDF MabThera: Príručka pre zdravotníckych pracovníkov - neonkologické indikácie
PDF MabThera: Príručka pre zdravotníckych pracovníkov - onkologické indikácie
 
Mavenclad PDF Mavenclad príručka pre lekára
PDF Mavenclad príručka pre pacienta
 
Mayzent PDF Mayzent: Príručka pre pacienta a opatrovateľa
PDF Mayzent: Informácie pre pacietnky vo fertilnom veku
PDF Mayzent: Kontrolný zoznam pre zdravotníckych pracovníkov 
 
Metotrexát PDF Metotrexát: Príručka pre zdravotníckych pracovníkov
PDF Metotrexát: Karta pacienta
 
Micafungin Olikla PDF
Micafungin Olikla: Kontrolný zoznam pre predpisovanie.pdf
 
Minerva PDF Minerva: Karta s informáciami pre pacienta
PDF Minerva: Kontrolny zoznam pre lekarov
 
Mirena PDF Mirena: Pripomienková karta
PDF Mirena: Príručka pre zdravotníckych pracovníkov
 
Multaq PDF Multaq Príručka pre predpisujúceho lekára
 
Mycamine PDF Mycamine: Kontrolný zoznam k predpisovaniu
 
Myfenax PDF Myfenax - príručka pre lekára
PDF Myfenax - príručka pre pacienta
 
Myfortig PDF Myfortig: Príručka pre zdravotníckych pracovníkov
PDF Myfortig: Príručka pre pacientov
 
Myozyme PDF Myozyme: Príručka pre zdravotníckych pracovníkov
 
Mysimba PDF Mysimba Kontrolný zoznam pre predpisujúceho lekára
 
Nerlynx PDF Nerlynx: Príručka pre pacienta a opatrovateľa
PDF Nerlynx: Príručka pre zdravotníckych pracovníkov
PDF Nerlynx: Denník liečby pacienta
 
 
Neulasta PDF Neulasta: Karta pre pacienta
 
NexoBrid PDF NexoBrid: Edukačný materiál pre zdravotníckych pracovníkov
 
Nplate PDF Balíček na podávanie v domácom prostredí
PDF Kontrolný zoznam pre svojpomocné podávanie
PDF Podložka na prípravu lieku
PDF Školenie dospelých pacientov
PDF Denník pacienta
PDF Návod na podávanie lieku
PDF Príručka krok za krokom 
 
Olumiant PDF Olumiant: Karta upozornení pre pacienta 
PDF Olumiant: Informácie pre zdravotníckych pracovníkov
 
Opdivo PDF Opdivo: Bezpečnostná karta pacienta
 
Opsumit PDF Opsumit: kontrolný zoznam
PDF Opsumit: príručka pre lekára 
PDF Opsumit: informačná brožúra pre pacientov 
 
Ozempic PDF Ozempic: Príručka pre pacienta
PDF Ozempic: Pripomienka pre pacienta
Ozurdex PDF Ozurdex: Príručka pre pacientov
 
Pamifos PDF Pamifos: Karta pre pacienta
 
Paoletta PDF Paoletta: Kontrolný zoznam pre lekára
PDF Paoletta: Otázky a odpovede pre pacientky
PDF Paoletta: Informačná karta pacientky
 
Penthrox PDF  Penthrox Bezpecnostna karta pacienta
PDF Penthrox Kontrolny zoznam
PDF Penthrox Sprievodca pre pouzitie
 
Pioglitazon Accord PDF Pioglitazon Accord: Príručka pre predpisujúcich lekárov 
 
Piqray PDF Piqray: Príručka pre lekára
 
Pradaxa PDF Pradaxa: Príručka pre predpisujúceho lekára SPAF
PDF Pradaxa: Príručka pre predpisujúceho lekára VTE
 
Priligy PDF Priligy príručka
 
Questax XR PDF Questax XR: Príručka pre zdravotníckych pracovníkov
 
Qutenza PDF Qutenza: návod na použitie náplastí pre lekára
PDF Qutenza: informačný leták pre pacienta
 
Remicade PDF Remicade: Karta pacienta
 
Remsima  PDF Remsima: Karta pacienta
 
Retinoidy PDF Retinoidy: informačná karta pre pacientku
PDF Retinoidy: kontrolný zoznam pre lekára
PDF Retinoidy: kontrolný zoznam pre lekárnika
 
Revlimid PDF Revlimid: Príručka pre zdravotníckych pracovníkov
PDF Revlimid: Príručka pre pacienta
PDF Revlimid: Karta pacienta
PDF Revlimid: Formulár na začatie liečby pre mužov
PDF Revlimid: Formulár na začatie liečby pre ženy, ktoré môžu otehotnieť
PDF Revlimid: Formulár na začatie liečby pre ženy, ktoré nemôžu otehotnieť
PDF Revlimid: Hlásenie o podozrení na nežiaduci účinok
PDF Revlimid: Formulár na hlásenie expozície v období tehotenstva
 
Rixathon PDF Rixathon: Materiál pre zdravotníckych pracovníkov 
PDF Rixathon: Karta pre zdravotníckych pracovníkov
PDF Rixathon: Materiál pre pacienta
 
Riximyo PDF Riximyo: Karta pre pacientov
PDF Riximyo: Karta pre zdravotníckych pracovníkov
PDF Riximyo: Príručka pre pacienta
PDF Riximyo: Príručka pre zdravotníckych pracovníkov
 
RoActemra PDF RoActemra: Príručka k podávaniu lieku
PDF RoActemra: Príručka pre zdravotníckych pracovníkov
PDF RoActemra: Doležité informácie o bezpečnosti pre pacientov
PDF RoActemra: Karta pacienta
 
Ruconest PDF Ruconest: Denník pre pacientov
PDF Ruconest: Karta pacienta
PDF Ruconest: Kontrolný zoznam pre pacientov
PDF Ruconest: Materiál pre predpisujúcich lekárov
PDF Ruconest: Kontrolný zoznam pre zdravotníckych pracovníkov
 
Rumixafen PDF Rumixafen: Informácia pre lekára
PDF Rumixafen: Karta pre pacienta
Ruxience PDF Ruxience: Príručka pre zdravotníckych pracovníkov
PDF Ruxience: Príručka pre pacientov
PDF Ruxience: Karta pre pacientov
PDF Ruxience: Informácie pre zdravotníckych pracovníkov o správnej ceste podávania lieku v onkologických indikáciách
 
Sevelamer carbonate Heaton PDF Sevelamer carbonate Heaton: Príručka pre pacientov
PDF Sevelamer carbonate Heaton: Príručka pre zdravotníckych pracovníkov
 
Sigrada PDF Sigrada: Príručka pre lekára
 
Simponi PDF Simponi: karta s pripomienkami pre pacienta
 
Sodium Oxybate Kalceks PDF Sodium Oxybate Kalceks: Formulár na začatie liečby a následné kontroly
PDF Sodium Oxybate Kalceks: Karta pacienta
PDF Sodium Oxybate Kalceks: Príručka pacienta
PDF Sodium Oxybate Kalceks: Informačný list k často kladeným otázkam
Soliris  PDF Soliris: Karta pacienta
PDF Soliris: Príručka pre lekárov o predpisovaní pre pacientov s aHUS
PDF Soliris: Príručka pre lekárov o predpisovaní pre pacientov s gMG
PDF Soliris: Príručka pre lekárov o predpisovaní pre pacientov s NMOSD
PDF Soliris: Príručka pre lekárov o predpisovaní pre pacientov s PNH
PDF Soliris: Príručka pre pacientov s aHUS a ich rodičov
PDF Soliris: Príručka pre pacientov s gMG a ich rodičov
PDF Soliris: Príručka pre pacientov s NMOSD a ich rodičov
PDF Soliris: Príručka pre pacientov s PNH a ich rodičov
PDF Soliris: Príručka pre rodičov detí s aHUS
PDF Soliris: Príručka pre rodičov detí s PNH
 
Spravato PDF
Spravato: Príručka pre pacientov
PDF
Spravato: Príručka pre zdravotníckych pracovníkov
 
Stayveer PDF Stayveer: Karta pacienta
 
Stribild PDF Stribild Edukačná príručka pre zdravotníckych pracovníkov
 
Strimvelis PDF Strimvelis: Formulár informovaného súhlasu
PDF Strimvelis: Pohotovostná karta pacienta
PDF Strimvelis: Informácia pre rodiča
PDF Strimvelis: Príručka pre lekára
 
Strensiq PDF Strensiq: Príručka na podanie injekcie
PDF Strensiq: Príručka na samopodanie injekcie
 
Suliqua PDF Suliqua: Príručka pre lekára
PDF Suliqua: Príručka pre pacientov a opatrovateľov
 
Tasigna PDF Tasigna skladacka pre lekára
PDF Tasigna skladacka pre pacienta
 
Tasmar PDF Tasmar Dennik Pacienta
 
Tecentriq PDF Tecentriq: Karta pre pacienta
PDF Tecentriq: Príručka pre zdravotníckych pracovníkov
 
Tegsedi PDF Tegsedi: Karta pacienta
 
Tenofovir disoproxil Mylan PDF Tenofovir disoproxil Mylan: Príručka pre lekárov
 
Thalidomide Celgene PDF Thalidomide Celgene: Dotazník pre výsledok tehotenstva
PDF Thalidomide Celgene: Formulár na hlásenie tehotenstva
PDF Thalidomide Celgene: Formulár na začatie liečby - muži
PDF Thalidomide Celgene: Formulár na začatie liečby - ženy, ktoré môžu otehotnieť
PDF Thalidomide Celgene: Formulár na začatie liečby - ženy, ktoré nemôžu otehotnieť
PDF Thalidomide Celgene: Karta pacienta
PDF Thalidomide Celgene: Príručka pre pacientov
PDF Thalidomide Celgene: Príručka pre zdravotníckych pracovníkov
PDF Thalidomide Celgene: Hlásenie podozrenia na nežiaduci účinok
 
Toujeo PDF Toujeo: Dôležité bezpečnostné informácie pre pacientov a opatrovateľov
PDF Toujeo: Dôležité bezpečnostné informácie pre zdravotníckych pracovníkov
 
Tresuvi PDF Tresuvi: Dotazník pre pacienta
PDF Tresuvi: Formulár na hlásenie nežiaduceho účinku spojeného s infekciou krvného riečiska
PDF Tresuvi: Príručka pre pacienta o používaní infúzneho systému
PDF Tresuvi: Školenie pre zdravotníckych pracovníkov o zaobchádzaní s liekom a o prevencii pred infekciami
 
Truvada PDF Truvada - pokyny pre zdravotníckych pracovníkov 
PDF Truvada - edukačná brožúra
PDF Truvada - brožúra pre lekára
PDF Truvada - kontrolný zoznam pre lekára
PDF Truvada - brožúra pre pacienta
PDF Truvada - záznamová karta pre pacienta
 
Tysabri PDF Tysabri: Formulár o začatí, pokračovaní v liečbe
PDF Tysabri: Informácie pre lekárov
PDF Tysabri: Karta pacienta
PDF Tysabri: Formulár o ukončení liečby
 
Ultomiris PDF Ultomiris: Karta pacienta
PDF Ultomiris: Príručka pre lekára
PDF Ultomiris: Príručka pre pacienta
PDF
Ultomiris: Príručka pre rodičov
PDF Ultomiris: Karta detského pacieta
 
Uptravi PDF Uptravi: pokyny pre lekára
PDF Uptravi: príručka pre pacienta
 
Valdoxan PDF Valdoxan Informácie pre pacientov
PDF Valdoxan Informácie pre zdravotníckych pracovníkov
 
Valproát PDF Valproát: formulár na potvrdenie o pravidelnom informovaní pacientky
PDF Valproát: Informačná príručka pre pacientku
PDF Valproát: karta pre pacientku
PDF Valproát: príručka pre zdravotníckych pracovníkov 
 
Verria PDF Verria Brožúra s otázkami a odpoveďami pre zdravotníckych pracovníkov
PDF Verria Kartička s upozorneniami pre pacienta
PDF Verria Kontrolná karta lekára
PDF Verria List pre lekára
 
Vimizim PDF Vimizim: Príručka pre zdravotníckeho pracovníka 
 
Viread PDF Viread vzdelávacia brožúra HIV Deti
PDF Vired vzdelávacia brožura HBV Deti
 
Volibris PDF Volibris: Karta pacienta
 
Voriconazole Fresenius Kabi PDF Voriconazole Fresenius Kabi: Dotazník pre zdravotníckych pracovníkov
PDF Voriconazole Fresenius Kabi: Príručka pre zdravotníckych pracovníkov
PDF Voriconazole Fresenius Kabi: Karta pacienta
 
Vorikonazol Mylan PDF  Voriconazol Mylan karta pre pacienta
PDF Voriconazol Mylan kontrolný zoznam
PDF Voriconazol Mylan príručka pre lekára
 
Vreya PDF Vreya: Karta pre pacientku
PDF Vreya: Kontrolný zoznam pre predpisujúcich lekárov
 
Vyndaqel PDF Vyndaqel: Príručka pre predpisujúceho lekára
 
Xalkori PDF Xalkori: Brožúra pre pacientov
 
Xanirva PDF Xanirva: Pohotovostná karta pacienta
PDF Xanirva: Príručka pre predpisujúceho lekára
 
Xarelto PDF Xarelto: príručka pre predpisujúceho lekára
 
Xeljanz PDF Xeljanz: Karta pre pacienta
PDF Xeljanz: Kontrolný zoznam k priebehu liečby
PDF Xeljanz: Kontrolný zoznam k začiatku liečby
PDF Xeljanz: Príručka pre lekára
 
Xerdoxo PDF Xerdoxo: Príručka pre lekára
 
Xiapex PDF Xiapex príručka pre lekára
 
Xospata PDF Xospata: Príručka pre lekára
 
Xultophy PDF Xultophy príručka 
 
Yervoy PDF Yervoy: Bezpečnostná karta pacienta
PDF Yervoy: Informačná príručka pre pacienta
PDF Yervoy: Príručka pre predpisujúceho lekára
 
Zessly PDF Zessly: Dôležité informácie pre lekárov
PDF Zessly: Kontrolný zoznam
PDF Zessly: Karta s pripomienkami pre pacienta
 
Zoledronic acid Fresenius Kabi PDF Zoledronic acid Fresenius Kabi: Karta pacienta
 
Zoledronic acid Mylan PDF Zoledronic acid Mylan: Karta pre lekára
PDF Zoledronic acid Mylan: Karta pacienta
PDF Zoledronic acid Mylan: Príručka pre pacienta
 
Zolgensma PDF Zolgensma: Príručka pre rodičov a opatrovateľov
 
Zomikos PDF Zomikos informačná karta pre pacienta
 
Zovudex PDF Zovude
 
ZypAdhera PDF ZypAdhera: Edukačný program pre zdravotníckych pracovníkov
PDF ZypAdhera: Tréning prípravy lieku pre zdravotníckych pracovníkov
PDF ZypAdhera: Karta pacienta

Oznam pre držiteľov o archivovaní edukačných materiálov po skončení povinnosti ich distribúcie

Archív edukačných materiálov

Oznam o zverejňovaní edukačných materiálov

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png