sk

Edukačné materiály

 Archív edukačných materiálov

Liek   Edukačný materiál        
Accusol 35 PDF Accusol 35: Príručka pre zdravotníckych pracovníkov  
 
Aclasta PDF Aclasta: Karta pacienta
 
Afternor PDF Afternor Dispenzacne optimum
PDF Afternor Edukacny material pre uzivatelku
PDF Afternor Informacia pre lekarnikov
Agomelatine PDF Agomelatine: Príručka pre lekára
PDF Agomelatine: Príručka pre pacienta
 
Agomelatine Glenmark PDF
Agomelatine Glenmark: Informácia pre zdravotníckych pracovníkov
PDF
Agomelatine Glenmark: Informácie pre pacienta
 
Agomelatine G.L.Pharma PDF Agomelatine G.L. Pharma: Edukačný materiál pre zdravotníckych pracovníkov
PDF Agomelatine G.L. Pharma:  Edukačný materiál pre pacientov
 
Agomelatin Stada PDF Agomelatin Stada: Príručka pre lekára
PDF Agomelatin Stada: Príručka pre pacienta
 
Agomelatine Mylan PDF Agomelatine Mylan: Karta pacienta
PDF Agomelatine Mylan: Príručka pre predpisujúceho lekára
PDF Agomelatine Mylan: Schéma monitorovania funkcie pečene 
 
Alofisel PDF Alofisel: Pokyny na príjem a uchovávanie lieku (Príručka pre lekárnikov)
PDF Alofisel: Potenciálna mikrobiálna kontaminácia (Príručka pre zdravotníckych pracovníkov)
PDF Alofisel: Spôsob podávania (Príručka pre chirurgov)
 
Alunbrig PDF Alunbrig: Karta pacienta
 
Ambrisentan AOP PDF Ambrisentan AOP: Karta pacienta
 
Amgevita PDF Amgevita: Informačná karta pacienta
PDF Amgevita: Informačná karta pre pediatrického pacienta
 
Aspaveli PDF Aspaveli: Karta pacienta
PDF Aspaveli: Príručka pre pacientov a opatrovateľov
PDF Aspaveli: Príručka pre zdravotníckych pracovníkov
Aspaveli: Návod na samopodávanie lieku (video)
 
 
Atofab PDF Atofab: príručka pre lekára 
 
Axia, Axia Daily PDF Axia, Axia Daily: Kontrolný zoznam pre lekára
PDF Axia, Axia Daily: Otázky a odpovede pre pacientky
PDF Axia, Axia Daily: Informačná karta pacientky
Baqsimi PDF Baqsimi: Karta pre používateľa
PDF Baqsimi: Príručka pre pacienta a rodinných príslušníkov
Bavencio PDF BAVENCIO: Príručka pre pacientov
PDF BAVENCIO: Informačná kartička pacienta 
PDF BAVENCIO: Príručka pre zdravotníckych pracovníkov
BCG-medac PDF BCG-medac: Karta pacienta
BEKEMV PDF BEKEMV: Príručka pre lekára
PDF

BEKEMV: Certifikát o očkovaní_profylaxii

PDF

BEKEMV: Karta pacienta

PDF

BEKEMV: Príručka pre pacienta_ rodiča

Belkyra PDF Belkyra: Návod na používanie a kontrolný zoznam pre výber pacienta pre lekárov
Benepali PDF Benepali - školenie pre zdravotníckych pracovníkov 
PDF Benepali - informačná príručka pero
PDF Benepali - informačná príručka striekačka
 
Beovu PDF Beovu: Pacientska príručka
Beovu: Sprievodca liečbou (audio)
BEWIM PDF BEWIM: Edukačný materiál 
Blincyto PDF Blincyto: Príručka pre lekára
PDF Blincyto: Príručka pre lekárnikov
PDF Blincyto: Príručka pre zdravotné sestry
PDF Blincyto: Príručka pre pacientov a opatrovateľov
PDF Blincyto: Karta pacienta
Blitzima PDF Blitzima: informácia o lieku
PDF Blitzima: Prírička pre zdravotníckych pracovníkov
PDF Blitzima: Príručka pre pacientov
PDF Blitzima: karta pre pacienta
 
Bonaxon PDF Bonaxon: Príručka pre pacienta
PDF Bonaxon: Informačná karta pre pacientku ohľadom tehotenstva
PDF Bonaxon: Kontrolný zoznam pre lekára
 
Bonviva PDF Bonviva: Pripomienková karta pacientky
Bortezomib Accord PDF Bortezomib Accord - brožúra pre rekonštitúciu a dávkovanie
PDF Bortezomib Accord - dávkovacia karta
PDF Bortezomib Accord -brožúra režim indukčnej liečby pred transplantáciou
Bortezomib Mylan PDF Bortezomib Mylan: príprava lieku
PDF Bortezomib Mylan: graf indukčných režimov pred transplantáciou 
PDF Bortezomib Mylan: dôležité informácie týkajúce su rekonštitúcie, dávkovania a podávania 
Bosentan Accord PDF Bosentan Accord: informačná brožúra pre pacientov
PDF Bosentan Accord: brožúra pre lekárov 
Bosentan Mylan PDF Bosentan Mylan pre lekárov
Bosentan Sandoz PDF Bosentan Sandoz: informácie pre pacientov a ich opatrovateľov
PDF Bosentan Sandoz: výstražná karta pacienta
PDF Bosentan Sandoz: informácie pre zdravotníckych pracovníkov
Breakyl PDF Breakyl informácie pre lekárov
PDF Breakyl informácie pre pacientov
Brineura PDF Brineura: príručka pre dávkovanie a podávanie 
 
Brinavess PDF Brinavess: Edukačná karta pre zdravotníckych pracovníkov
 
Cablivi PDF Cablivi: Pohotovostná karta pacienta
 
Caprelsa PDF Caprelsa: Informácie pre lekárov
PDF Caprelsa: Karta pacienta
PDF
Caprelsa: Informácie pre pacientov a ošetrovateľov
 
CellCept PDF CellCept: Príručka pre lekára
PDF CellCept: Príručka pre pacienta
 
Cerdelga PDF Cerdelga: Karta pre pacienta
PDF Cerdelga: Príručka pre predpisujúceho lekára
 
Cibinqo PDF Cibinqo: Karta pacienta
PDF Cibinqo: Príručka pre lekára
 
Cimzia PDF Cimzia kartička pre pacienta
 
Clozapine Accord PDF Clozapine Accord: Príručka pre pacientov 
PDF Clozapine Accord: Príručka pre predpisujúcich lekárov
 
Dabigatran Etexilát PDF

Dabigatran Etexilát  –  Príručka pre predpisujúceho lekára CMP

 PDF Dabigatran Etexilát - Príručka pre predpisujúceho lekára VTE
PDF Dabigatran Etexilát - Príručka pre predpisujúceho lekára - pediatria
 
Darzalex PDF Darzalex: príručka pre zdravotníckych pracovníkov
PDF Darzalex: príručka pre laboratóriá
PDF Darzalex: karta pre pacienta 
 
Deferasirox Accord PDF Deferasirox Accord: Príručka pre lekárov
PDF Deferasirox Accord: Príručka pre pacienta
PDF Deferasirox Accord: Kontrolný zoznam pre lekára
 
Deferasirox Glenmark PDF Deferasirox Glenmark: Príručka pre lekára
PDF Deferasirox Glenmark: Príručka pre pacienta
PDF Deferasirox Glenmark: Referenčný kontrolný zoznam
 
Deferasirox Mylan  PDF Deferasirox Mylan:Príručka pre lekára 
 PDF Deferasirox Mylan: Príručka pre pacienta
 
Deferasirox Sandoz PDF Deferasirox Sandoz: Príručka pre lekára
PDF Deferasirox Sandoz: Príručka pre pacienta
PDF Deferasirox Sandoz: Referenčný kontrolný zoznam
 
Deferasirox Teva PDF Deferasirox Teva: Príručka pre lekára
PDF Deferasirox Teva: Príručka pre pacienta
PDF Deferasirox Teva: Referenčný kontrolný zoznam
 
Deferasirox Zentiva PDF Deferasirox Zentiva: Príručka pre lekára
PDF Deferasirox Zentiva: Príručka pre pacienta
PDF Deferasirox Zentiva: Referenčný kontrolný zoznam pre lekára
 
Diane 35 PDF Diane 35 Kontrolný zoznam pre lekárov
PDF Diane-35 Karta s informáciami pre pacienta
 
Dronedarón Sandoz PDF Dronedarón Sandoz: Príručka pre predpisujúceho lekára
 
Drovelis PDF Drovelis: Kontrolný zoznam pre lekárov
PDF Drovelis: Karta pacienta
 
Duodopa PDF Duodopa:certifikát o liečbe
PDF Duodopa:príprava pacienta - sonda
PDF Duodopa:príručka pre pacienta- infúzia
PDF Duodopa: školenie pre špecializovanú sestru
PDF Duodopa:následná starostlivosť
PDF Duodopa:následná starostlivosť o sondu
 
Efentora PDF Effentora dennik bolesti
PDF Effentora prelomova bolest brozura lekar edukacny material
PDF Effentora titracna schema lekar+pacient edukacny material
 
Eligard  PDF Eligard: Návod na prípravu lieku
Eligard: Návod na prípravu lieku (video)
 
Eliquis PDF Eliquis: Karta pacienta
PDF Eliquis: Príručka pre lekára
 
Enhertu PDF Enhertu: Príručka pre zdravotníckych pracovníkov
PDF Enhertu: Príručka pre zdravotníckych pracovníkov k prevencii chýb v liečbe
PDF Enhertu: Karta pacienta
 
Emtricinabine Tenovir disoproxil Krka PDF Emtricinabin Tenofovir brožúra o obličkách
PDF Emtricinabin Tenofovir brožura pre lekárov PrEP
PDF Emtricinabin Tenofovir HIV 1 liečba
PDF Emtricinabin Tenofovir HIV pediatrická brožúra
PDF Emtricinabin Tenofovir preexpozičná profylaxia
PDF Emtricinabin Tenofovir PrEP edukačná brožúra
PDF Emtricinabin Tenofovir PrEP kontrolný zoznam pre predpisujúcich lekárov
PDF Emtricinabin Tenofovir PrEP pripomienková karta
PDF EMTRICITABINE TENOFOIR
 
Emtricitabine Tenofovir disoproxil Mylan PDF Emtricitabine Tenofovir disoproxil Mylan: Kontrolný zoznam pre lekára
PDF Emtricitabine Tenofovir disoproxil Mylan: Príručka pre lekára
PDF Emtricitabine Tenofovir disoproxil Mylan: Príručka pre pacientov
PDF Emtricitabine Tenofovir disoproxil Mylan: Príručka pre lekára - pediatria
PDF Emtricitabine Tenofovir disoproxil Mylan: Záznamová karta pre pacientov
 
Enbrel PDF Enbrel: Karta pacienta
 
Enspryng PDF Enspryng: Karta pacienta
 
Epipen PDF Epipen: Príručka pre pacienta
PDF Epipen: Kontrolný záznam na predpisovanie
  Epipen: Inštruktážne video
 
Erelzi PDF Erelzi: Karta pacienta
 
Erivedge PDF Erivedge: Príručka pre pacientov
PDF Erivedge: Príručka pre zdravotníckych pracovníkov
PDF Erivedge: Pripomienková karta pre lekárov
 
 
Esmya PDF Esmya: kartička pacientky 
 
Evenity PDF Evenity: Príručka pre lekára
PDF Evenity: Karta pre pacienta
 
Exelon PDF Exelon: Pacientsky denník
 
Extraneal PDF Extraneal: Karta pacienta
PDF Extraneal: Upozornenie pre zdravotníckych pracovníkov
PDF Extraneal: Zoznam glukometrov
 
Exferana PDF Exferana: Príručka pre lekárov
PDF Exferana: Príručka pre pacienta
PDF Exferana: Referenčný kontrolný zoznam
 
Exjade PDF Exjade: Príručka pre lekárov
PDF Exjade: Príručka pre pacienta
PDF Exjade: Referenčný kontrolný zoznam k dávkovaniu
 
Eylea PDF Eylea: pre pacienta diabetický edém
PDF Eylea: pre pacienta makulárny edém
PDF Eylea: pre pacienta Oklúzia vény
PDF Eylea: pre pacienta vekom podmienený edém
PDF Eylea: príručka pre lekara
PDF Eylea: príručka pre pacienta
PDF
Eylea: Príručka pre pacientov s makulárnym edémom v dôsledku oklúzie vetvy sietnicovej žily (BRVO)
Eylea: Postup podania injekcie (video)

Eylea: Sprievodca k lieku pri diagnóze CRVO (audio)
Eylea: Sprievodca k lieku pri diagnóze DME (audio)
Eylea: Sprievodca k lieku pri diagnóze mCNV (audio)
 
Fintepla PDF Fintepla: Karta pre pacienta
PDF Fintepla: Príručka pre lekára
 
Fingolimod Mylan PDF Fingolimod Mylan: Kontrolný zoznam pre lekára
PDF Fingolimod Mylan: Špecifická informačná karta pre pacientku ohľadom tehotenstva
PDF Fingolimod Mylan: Príručka pre pacienta/rodiča/ opatrovateľa
 
Gaxenim PDF Gaxenim: Karta pre pacientku
PDF Gaxenim: Kontrolný zoznam pre lekára
PDF Gaxenim: Príručka pre pacienta/rodiča/opatrovateľa
 
Gilenya PDF Gilenya: Príručka pre pacienta
PDF Gilenya: Kontrolný zoznam pre predpisujúceho lekára
PDF Gilenya: Príručka pre rodičov a opatrovateľov
PDF Gilenya: Karta o tehotenstve pre pacientku
 
Glucovance PDF Glukovance dotazník pre lekára laktatova acidoza
 
Hemangiol PDF Hemangiol: Príručka pre opatrovateľa
 
Hemlibra PDF Hemlibra: Príručka pre laboratórnych pracovníkov
PDF Hemlibra: Príručka pre pacientov a opatrovateľov
PDF Hemlibra: Príručka pre zdravotníckych pracovníkov 
PDF Hemlibra: Karta pacienta 
 
Holoclar PDF Holoclar: Informačná príručka pre pacientov
PDF Holoclar: Vzdelávacia príručka pre lekárov
 
Hukyndra PDF Hukyndra: Karta pre detského pacienta
PDF Hukyndra: Karta pre dospelého pacienta
 
Hulio PDF Hulio: Výstražná karta pre pacienta - deti
PDF Hulio: Výstražná karta pre pacienta - dospelí
 
Humira PDF Humira: Informačná kartička pre dospelého pacienta
PDF Humira: Informačná kartička pre pediatrického pacienta
 
 
Hyrimoz PDF Hyrimoz: Dôležité informácie
PDF Hyrimoz: Karta pacienta
PDF Hyrimoz: Kontrolný zoznam
PDF Hyrimoz: Informačná karta detského pacienta
PDF Hyrimoz: Informačná karta dospelého pacienta
 
HyQvia PDF HyQvia: Sprievodca krok za krokom pre zdravotníckych pracovníkov_Podanie infúznou pumpou
PDF HyQvia: Sprievodca krok za krokom pre pacientov_Podanie infúznou pumpou
PDF HyQvi: Denník pacienta
 
Ibandronic acid STADA PDF Ibandronic acid STADA Karta pre pacienta
 
Idacio PDF Idacio: Informačná kartička pre pacienta
PDF Idacio: Informačná kartička pre pediatrického pacienta
 
Ilaris PDF Ilaris: Karta pre pacienta pri liečbe CAPS, TRAPS, MKD a FMF
PDF Ilaris: Karta pre pacienta pri liečbe Stillovej choroby
PDF Ilaris: Karta pre pacienta pri liečbe záchvatov dnavej artritídy
 
Imnovid PDF Imnovid: Príručka pre pacienta
PDF Imnovid: Karta pre pacienta
PDF Imnovid: Príručka pre zdravotníckych pracovníkov
PDF Imnovid: Formulár informovanosti o rizikách
 
Imraldi PDF Imraldi: Informačná kartička pre pacienta 
 
Increlex PDF Increlex: Informácia pre lekára 
PDF Increlex: Dôležité informácie o minimalizácii rizika pre pacientov
PDF
Increlex: Informácie o hypoglykémii
PDF Increlex: Návod na dávkovanie
PDF Increlex: Návod na použitie
 
Inflectra PDF Inflectra: Karta s pripomienkami pre pacienta 
 
Jaydess PDF Jaydess: Pripomienková karta
PDF Jaydess: Príručka pre zdravotníckych pracovníkov
 
Jinarc PDF Jinarc: Karta pacienta
PDF Jinarc: Kontrolný zoznam pri predpísaní liečby
PDF Jinarc: Príručka pre pacienta a opatrovateľa
PDF Jinarc: Príručka pre zdravotníckych pracovníkov
 
Jemperli PDF Jemperli: Karta pacienta
 
Jext PDF Jext: Informačná karta pacienta
PDF Jext: Dotazník pre predpisujúceho lekára
Jext: Ako používať Jext? (video)
 
Jyseleca PDF Jyseleca: Karta pacienta
PDF Jyseleca: Príručka pre zdravotníckych pracovníkov
 
Kadcyla PDF Kadcyla: Príručka pre zdravotníckych pracovníkov
 
Kanuma PDF Kanuma: Príručka pre zdravotníckych pracovníkov
 
Kevzara PDF Kevzara: Karta pre pacienta 
 
Keytruda PDF Keytruda: Karta pacienta
 
Kimmtrak PDF Kimmtrak: príručka pre pacienta
PDF Kimmtrak: príručka pre zdravotníckych pacientov
 
Kineret PDF Kineret: Príručka pre zdravotníckych pracovníkov
PDF Kineret: Príručka pre pacienta
PDF Kineret: karta pre pacienta
 
Kombinovaná hormonálna antikoncepcia PDF Kombinovaná hormonálna antikoncepcia: Otázky a odpovede pre pacientky
PDF Kombinovaná hormonálna antikoncepcia: Kontrolný zoznam pre lekára
PDF Kombinovaná hormonálna antikoncepcia: Informačná karta pre pacientku 
 
Kymriah PDF Kymriah: Karta pacienta
PDF Kymriah: Príručka pre pacienta
PDF Kymriah: Školiaci materiál pre zdravotníckych pracovníkov
PDF Kymriah: Edukačný materiál pre lekáreň/bunkové laboratórium/infúzne centrum
 
Kyselina Zolendrónová Accord PDF Kyselina zolendrónová Accord Príručka pre pacienta
 
Kyselina zoledrónová STADA PDF Kyselina zoledrónová STADA: Karta pacienta
 
Lamzede PDF Lamzede: Príručka pre zdravotníckych pracovníkov
 
Lefludomide Medac PDF Lefludomide medac informácia pre lekára
 
Lemtrada PDF Lemtrada: príručka pre pacienta
PDF Lemtrada: karta pacienta
PDF Lemtrada: príručka pre zdravotníckych pracovníkov
PDF Lemtrada: kontrolný zoznam pre lekára
 
Lenalidomid Zentiva PDF Lenalidomid Zentiva: Formulár na začatie liečby pre ženy môžu otehotnieť
PDF Lenalidomid Zentiva: Formulár na začatie liečby pre ženy
PDF Lenalidomid Zentiva: Formulár na začatie liečby pre mužov
PDF Lenalidomid Zentiva: Príručka pre zdravotníckych pracovníkov
PDF Lenalidomid Zentiva: Karta pacienta
PDF Lenalidomid Zentiva: Príručka pre pacientov
 
Lenalidomid Glenmark  PDF Lenalidomid Glenmark: Príručka pre pacienta
PDF Lenalidomid Glenmark: Karta pre pacienta
PDF Lenalidomid Glenmark: Príručka pre zdravotníckych pracovníkov  
PDF Lenalidomid Glenmark: Algoritmus implementácie programu prevencie tehotenstva
PDF Lenalidomid Glenmark: Kontrolný zoznam pri začatí liečby Lenalidomidom  
PDF Lenalidomid Glenmark: Sprievodca pri predpisovaní a výdaji
PDF Lenalidomid Glenmark: Registračný formulár pre lekárne
PDF Lenalidomid Glenmark: Často kladené otázky
PDF Lenalidomid Glenmark: Formulár pre mužov
PDF Lenalidomid Glenmark: Formular pre ženy ktoré nemožu otehotnieť
PDF Lenalidomid Glenmark: Formulár pre ženy ktoré môžu otehotnieť
 
Lenalidomid Grindeks PDF Lenalidomid Grindeks: Formulár hlásenia tehotenstva
PDF Lenalidomid Grindeks: Formulár lekára - oprávnenie preskcipcie
PDF Lenalidomid Grindeks: Karta pacienta
PDF Lenalidomid Grindeks: Kontrolný zoznam - muž
PDF Lenalidomid Grindeks: Kontrolný zoznam - žena v nefertilnom veku
PDF Lenalidomid Grindeks: Kontrolný zoznam - žena vo fertilnom veku
PDF Lenalidomid Grindeks: Príručka pacienta - muž
PDF Lenalidomid Grindeks: Príručka pacienta - žena v nefertilnom veku
PDF Lenalidomid Grindeks: Príručka pacienta - žena vo fertilnom veku
PDF Lenalidomid Grindeks: Príručka pre zdravotníckych pracovníkov
PDF Lenalidomid Grindeks: Program prevencie tehotenstva
PDF Lenalidomid Grindeks: Registračný formulár - lekáreň
 
Lenalidomid Sandoz PDF Lenalidomid Sandoz: Karta pre pacienta
PDF Lenalidomid Sandoz: Príručka pre pacienta
PDF Lenalidomid Sandoz: Informačný balík pre zdravotníckych pracovníkov
PDF Lenalidomid Sandoz: Súhrnný kontrolný zoznam 
PDF Lenalidomid Sandoz: Sprievodca pri predpisovaní
PDF Lenalidomid Sandoz: Často kladené otázky
PDF Lenalidomid Sandoz: Príručka pre zdravotníckych pracovníkov
Lenalidomid Stada PDF Lenalidomid Stada: Formulár na začatie liečby pre ženy, ktoré môžu otehotnieť
PDF Lenalidomid Stada: Formulár na začatie liečby pre ženy, ktoré nemôžu otehotnieť
PDF Lenalidomid Stada: Formulár na začatie liečby pre mužov 
PDF Lenalidomid Stada: Informácie pre zdravotníckych pracovníkov
PDF Lenalidomid Stada: Karta pacienta
PDF Lenalidomid Stada: Príručka pre pacientov
 
Lenalidomid TEVA B.V. PDF Lenalidomid TEVA B.V.: Formulár na začatie liečby pre mužov
PDF Lenalidomid TEVA B.V.: Formulár na začatie liečby pre ženy, ktoré môžu otehotnieť
PDF Lenalidomid TEVA B.V.: Formulár na začatie liečby pre ženy, ktoré nemôžu otehotnieť
PDF Lenalidomid TEVA B.V.: Informácie pre zdravotníckych pracovníkov
PDF Lenalidomid TEVA B.V.: Karta pacienta
PDF Lenalidomid TEVA B.V.: Príručka pre pacientov
 
Lenalidomide Accord PDF Lenalidomide Accord: doplnkový dotazník k závažným infekciám spôsobeným neutropéniou
PDF Lenalidomide Accord: doplnkový dotazník k iným druhým primárnym malignitám 
PDF Lenalidomide Accord:doplnkový dotazník k teratogenicite
 
Lenalidomid Pharmevid PDF Lenalidomid Pharmevid:Karta pre pacienta
PDF Lenalidomid Pharmevid:Príručka pre pacienta
PDF Lenalidomid Pharmevid:Informácie pre zdravotnickych pracovníkov
PDF Lenalidomid Pharmevid:Registrácia lekárne a povolenie na vydávanie
 
Levosert PDF Levosert: Karta pacientky
 
Levosert a Levosert SHI PDF Levosert a Levosert SHI: Kombinovaná edukačná príručka pre zdravotníckych pracovníkov
 
Levosert SHI PDF Levosert SHI: Karta pacientky
 
Lixiana PDF Lixiana: príručka pre pacienta
PDF Lixiana: príručka pre lekára
 
Libtayo PDF Libtayo: Príručka pre pacienta
PDF Libtayo: Karta pre pacienta
 
Lignaron PDF Lignaron: Karta pacienta
PDF Lignaron: Príručka pre pacientov
PDF Lignaron: Príručka pre zdravotníckych pracovníkov
PDF Lignaron: Formulár pre mužov na začatie liečby
PDF Lignaron: Formulár pre ženy, ktoré môžu otehnotnieť
PDF Lignaron: Formulár pre ženy, ktoré nemôžu otehotnieť
 
Litfulo PDF Litfulo: Karta pacienta 
PDF Litfulo: Príručka pre lekára 
 
Lunaldin PDF Lunaldin: Príručka pre lekárov
PDF Lunaldin: Príručka pre pacientov a opatrovateľov
 
Lunsumio PDF Lunsumio: Karta pacienta
 
Lutathera PDF Lutathera: Príručka pre pacienta
 
Luxturna PDF Luxturna: Karta pre pacienta (menší formát)
PDF Luxturna: Karta pre pacienta (väčší formát)
PDF Luxturna: Písomná informácia pre používateľa (väčší formát)
Luxturna: Karta pre pacienta (audio)
Luxturna: Písomná informácia pre používateľa (audio)
 
MabThera PDF MabThera: Karta pre pacienta  neonkologické ochorenia
PDF MabThera: Karta pre zdravotníckych pracovníkov - onkologické indikácie
PDF MabThera: Príručka pre pacientov - neonkologické ochorenia
PDF MabThera: Príručka pre zdravotníckych pracovníkov - neonkologické indikácie
PDF MabThera: Príručka pre zdravotníckych pracovníkov - onkologické indikácie
 
Mavenclad PDF Mavenclad: Príručka pre lekára
PDF Mavenclad: Príručka pre pacienta
 
Mayzent PDF Mayzent: Príručka pre pacienta a opatrovateľa
PDF Mayzent: Informácie pre pacientky vo fertilnom veku
PDF Mayzent: Kontrolný zoznam pre predpisujúceho lekára
 
Metotrexát PDF Metotrexát: Príručka pre zdravotníckych pracovníkov
PDF Metotrexát: Karta pacienta
 
Micafungin Olikla PDF
Micafungin Olikla: Kontrolný zoznam pre predpisovanie.pdf
 
Minerva PDF Minerva: Karta s informáciami pre pacienta
PDF Minerva: Kontrolny zoznam pre lekarov
 
Mirena PDF Mirena: Pripomienková karta
PDF Mirena: Príručka pre zdravotníckych pracovníkov
 
Multaq PDF Multaq Príručka pre lekára
 
 
Myfenax PDF Myfenax - príručka pre lekára
PDF Myfenax - príručka pre pacienta
 
Myfortig PDF Myfortig: Príručka pre zdravotníckych pracovníkov
PDF Myfortig: Príručka pre pacientov
 
Myozyme PDF Myozyme: Príručka pre zdravotníckych pracovníkov
 
Mysimba PDF Mysimba: Kontrolný zoznam pre predpisujúceho lekára
 
Nebido PDF Nebido: Sprievodca podávania lieku
 
Nerlynx PDF Nerlynx: Príručka pre pacienta a opatrovateľa
PDF Nerlynx: Príručka pre zdravotníckych pracovníkov
PDF Nerlynx: Denník liečby pacienta
 
NexoBrid PDF NexoBrid: Edukačný materiál pre zdravotníckych pracovníkov
 
Normosang PDF Normosang: Príručka pre zdravotníckych pracovníkov
 
Nplate PDF Balíček na podávanie v domácom prostredí
PDF Kontrolný zoznam pre svojpomocné podávanie
PDF Podložka na prípravu lieku
PDF Výber a školenie dospelých pacientov
PDF Denník pacienta
PDF Návod na podávanie lieku
PDF Príručka krok za krokom 
 

Nplate: Príprava a podanie injekcie (video)

 
Olumiant PDF Olumiant: Karta pacienta 
PDF Olumiant: Informačný materiál pre zdravotníckych pracovníkov - dermatológia
PDF
Olumiant: Informačný materiál pre zdravotníckych pracovníkov - reumatológia
 
Opdivo PDF Opdivo: Bezpečnostná karta pacienta
 
Opsumit PDF Opsumit: Karta pacienta
 
Ozempic PDF Ozempic: Príručka pre pacienta
PDF Ozempic: Pripomienka pre pacienta
Ozurdex PDF Ozurdex: Príručka pre pacientov
 
Pamifos PDF Pamifos: Karta pre pacienta
 
Paoletta PDF Paoletta: Kontrolný zoznam pre lekára
PDF Paoletta: Otázky a odpovede pre pacientky
PDF Paoletta: Informačná karta pacientky
 
Penthrox PDF  Penthrox: Bezpečnostná karta pacienta
PDF Penthrox: Kontrolný zoznam
PDF Penthrox: Sprievodca pre použitie
 
Pioglitazon Accord PDF Pioglitazon Accord: Príručka pre predpisujúcich lekárov 
 
Pirfenidón PDF

Pirfenidón – Kontrolný zoznam pre lekára

 
Piqray PDF Piqray: Príručka pre lekára
 
Ponvory PDF Ponvory: Príručka pre pacienta/opatrovateľa
PDF Ponvory: Tehotenská karta pacienta
PDF Ponvory: Kontrolný zoznam pre predpisujúceho lekára
 
Pradaxa PDF Pradaxa: Príručka pre predpisujúceho lekára SPAF
PDF Pradaxa: Príručka pre predpisujúceho lekára VTE
PDF Pradaxa: Príručka pre predpisujúceho lekára – pediatria
  Pradaxa: Pokyny na prípravu a podávanie perorálneho roztoku
 
Priligy PDF Priligy príručka
 
Prolia  PDF Prolia: Karta pacienta
 
Ranibizumab  PDF Ranibizumab – Príručka pre pacientov
  Ranibizumab – Príručka pre pacientov (audio)
 
 
Questax XR PDF Questax XR: Príručka pre zdravotníckych pracovníkov
 
Quetiapin Sandoz PDF Quetiapin Sandoz: Informácia pre lekára
 
Qutenza PDF Qutenza: návod na použitie náplastí pre lekára
PDF Qutenza: informačný leták pre pacienta
 
Quetiapine Accord PDF Quetiapine Accord: Príručka pre zdravotníckych pracovníkov
 
Reblozyl PDF Reblozyl: Karta pacienta
PDF Reblozyl: Kontrolný zoznam pre lekára
 
Remicade PDF Remicade: Karta pacienta
 
Remsima  PDF Remsima: Karta pacienta
 
Retinoidy PDF Retinoidy: informačná karta pre pacientku
PDF Retinoidy: kontrolný zoznam pre lekára
PDF Retinoidy: kontrolný zoznam pre lekárnika
 
Rinvoq PDF Rinvoq: Edukačná príručka pre lekárov
PDF Rinvoq: Karta pacienta
 
Rivaroxabán PDF Rivaroxabán: Príručka pre predpisujúceho lekára
Rivaroxabán PDF Vixargio: Karta pacienta
Rivaroxabán PDF Xanirva: Pohotovostná karta pacienta
 
Rixathon PDF Rixathon: Materiál pre zdravotníckych pracovníkov 
PDF Rixathon: Karta pre zdravotníckych pracovníkov
PDF Rixathon: Materiál pre pacienta
 
Riximyo PDF Riximyo: Karta pre pacientov
PDF Riximyo: Karta pre zdravotníckych pracovníkov
PDF Riximyo: Príručka pre pacienta
PDF Riximyo: Príručka pre zdravotníckych pracovníkov
 
RoActemra PDF RoActemra: Príručka k podávaniu lieku
PDF RoActemra: Príručka pre zdravotníckych pracovníkov
PDF RoActemra: Doležité informácie o bezpečnosti pre pacientov
PDF RoActemra: Karta pacienta
 
Ruconest PDF Ruconest: Denník pre pacientov
PDF Ruconest: Karta pacienta
PDF Ruconest: Kontrolný zoznam pre pacientov
PDF Ruconest: Materiál pre predpisujúcich lekárov
PDF Ruconest: Kontrolný zoznam pre zdravotníckych pracovníkov
 
Rumixafen PDF Rumixafen: Informácia pre lekára
PDF Rumixafen: Karta pre pacienta
Ruxience PDF Ruxience: Príručka pre zdravotníckych pracovníkov
PDF Ruxience: Príručka pre pacientov
PDF Ruxience: Karta pre pacientov
PDF Ruxience: Informácie pre zdravotníckych pracovníkov o správnej ceste podávania lieku v onkologických indikáciách
 
Sarclisa PDF Sarclisa: Karta pre pacienta
PDF Sarclisa: Príručka pre lekára
 
Sevelamer carbonate Heaton PDF Sevelamer carbonate Heaton: Príručka pre pacientov
PDF Sevelamer carbonate Heaton: Príručka pre zdravotníckych pracovníkov
 
Sialanar PDF Sialanar: Karta pre opatrovateľov
PDF Sialanar: Kontrolny zoznam - format
PDF Sialanar: Kontrolny zoznam pre hodnotenie anticholinergickych neziaducich ucinkov
 
Sigrada PDF Sigrada: Príručka pre lekára
 
Simponi PDF Simponi: karta s pripomienkami pre pacienta
 
Sodium Oxybate Kalceks PDF Sodium Oxybate Kalceks: Formulár na začatie liečby a následné kontroly
PDF Sodium Oxybate Kalceks: Karta pacienta
PDF Sodium Oxybate Kalceks: Príručka pacienta
PDF Sodium Oxybate Kalceks: Informačný list k často kladeným otázkam
Soliris  PDF Soliris: Karta pacienta
PDF Soliris: Príručka pre lekárov 
PDF Soliris: Príručka pre pacientov
Spravato PDF
Spravato: Príručka pre pacientov
PDF
Spravato: Príručka pre zdravotníckych pracovníkov
PDF Spravato: Kontrolný zoznam pre lekárov
 
Stayveer PDF Stayveer: Karta pacienta
 
Strimvelis PDF Strimvelis: Formulár informovaného súhlasu
PDF Strimvelis: Pohotovostná karta pacienta
PDF Strimvelis: Informácia pre rodiča
PDF Strimvelis: Príručka pre lekára
 
Strensiq PDF Strensiq: Príručka na podanie injekcie
PDF Strensiq: Príručka na samopodanie injekcie
 
Submena PDF Submena: Príručka pre lekára
PDF Submena: Príručka pre pacienta
PDF Submena: Liečebný denník
 
Suliqua PDF Suliqua: Príručka pre zdravotníckych pracovníkov
PDF Suliqua: Príručka pre pacientov a opatrovateľov
 
Talvey  PDF Talvey: Edukačné materiály pre zdravotníckych pracovníkov
 PDF Talvey: Karta pacienta
 
Tasigna PDF Tasigna skladacka pre lekára
PDF Tasigna skladacka pre pacienta
 
Tasmar PDF Tasmar Dennik Pacienta
 
Tecentriq PDF Tecentriq: Karta pre pacienta
 
Tecvayli PDF Tecvayli: Karta pacienta
 
Tegsedi PDF Tegsedi: Karta pacienta
 
Teriflunomid PDF Teriflunomid: Pokyny pre zdravotníckych pracovníkov
PDF Teriflunomid: Karta pre pacienta
 
Tepkinly PDF Tepkinly: Karta pacienta
 
Thalidomide BMS PDF Thalidomide BMS: Formulár informovanosti o rizikách
PDF Thalidomide BMS: Karta pacienta
PDF Thalidomide BMS: Príručka pre pacientov
PDF Thalidomide BMS: Príručka pre zdravotníckych pracovníkov
 
Tibsovo PDF Tibsovo: Karta Pacienta
 
Toctino PDF Toctino: Kontrolný zoznam pre lekára
PDF Toctino: Záznamová karta pre pacienta
 
Topiramát PDF Topiramát: Formulár informovanosti o rizikách
PDF Topiramát: Príručka pre pacientku
PDF Topiramát: Príručka pre zdravotníckych pracovníkov
 
Toujeo PDF Toujeo: Dôležité bezpečnostné informácie pre pacientov a opatrovateľov
PDF Toujeo: Dôležité bezpečnostné informácie pre zdravotníckych pracovníkov
 
Tresuvi PDF Tresuvi: Dotazník pre pacienta
PDF Tresuvi: Formulár na hlásenie nežiaduceho účinku spojeného s infekciou krvného riečiska
PDF Tresuvi: Príručka pre pacienta o používaní infúzneho systému
PDF Tresuvi: Školenie pre zdravotníckych pracovníkov o zaobchádzaní s liekom a o prevencii pred infekciami
 
Tysabri PDF Tysabri: Formulár o začatí, pokračovaní v liečbe
PDF Tysabri: Informácie pre lekárov
PDF Tysabri: Karta pacienta
PDF Tysabri: Formulár o ukončení liečby
 
Ultomiris PDF Ultomiris: Karta pacienta
PDF Ultomiris: Príručka pre lekára
PDF Ultomiris: Príručka pre pacienta
 
 
Uptravi PDF Uptravi: pokyny pre lekára
PDF Uptravi: príručka pre pacienta
 
Vabysmo PDF Vabysmo: Príručka pre pacienta a opatrovateľa
  Vabysmo: Príručka pre pacienta a opatrovateľa (audio)
 
Valdoxan PDF Valdoxan Informácie pre pacientov
PDF Valdoxan Informácie pre zdravotníckych pracovníkov
 
Valproát PDF Valproát: formulár na potvrdenie o pravidelnom informovaní pacientky
PDF Valproát: Informačná príručka pre pacientku
PDF Valproát: karta pre pacientku
PDF Valproát: príručka pre zdravotníckych pracovníkov 
 
Vedida
PDF Vedida: Karta pre pacienta
 
Venclyxto PDF Venclyxto: Karta pre pacienta
 
Verria
PDF Verria Kartička s upozorneniami pre pacienta
 
VFEND PDF VFEND: Karta pacienta
 
Vimizim PDF Vimizim: Príručka pre zdravotníckeho pracovníka
 
Volibris PDF Volibris: Karta pacienta
 
Voriconazole Fresenius Kabi
PDF Voriconazole Fresenius Kabi: Karta pacienta
 
Vorikonazol Mylan PDF  Voriconazol Mylan karta pre pacienta
 
Vreya PDF Vreya: Karta pre pacientku
PDF Vreya: Kontrolný zoznam pre predpisujúcich lekárov
 
Vyndaqel PDF Vyndaqel: Príručka pre predpisujúceho lekára
 
Waylivra PDF Waylivra: Príručka pre pacientov a opatrovateľov
PDF Waylivra: Príručka pre zdravotníckych pracovníkov
 
Xalkori PDF Xalkori: Informačná príručka pre pacienta
 
Xarelto PDF Xarelto: príručka pre predpisujúceho lekára
PDF Xarelto: karta pacienta – granulát
PDF Xarelto: karta pacienta – tablety
  Xarelto: video pre pacientov pod 4kg
  Xarelto: video pre pacientov nad 4kg
 
Xeljanz PDF Xeljanz: Karta pre pacienta
PDF Xeljanz: Príručka pre lekára
PDF Xeljanz: Kontrolný zoznam začiatku liečby
PDF Xeljanz: Kontrolný zoznam k priebehu liečby
 
XGEVA PDF XGEVA: Informačná karta pacienta
 
Xiapex PDF Xiapex: Príručka pre lekára
 
Xospata PDF Xospata: Príručka pre lekára
 
Xultophy PDF Xultophy: Príručka
 
Yervoy PDF Yervoy: Bezpečnostná karta pacienta
PDF Yervoy: Informačná príručka pre pacienta
PDF Yervoy: Príručka pre predpisujúceho lekára
 
Yescarta a Tecartus  PDF Yescarta a Tecartus: Karta pacienta
 PDF Yescarta a Tecartus: Pokyny pre zaobchádzanie s liekom
 PDF Yescarta a Tecartus: Príručka pre zdravotníckych pracovníkov
 
Yuflyma PDF Yuflyma: Informačná kartička pre pacienta
PDF Yuflyma: Informačná kartička pre pediatrického pacienta
 
Zessly PDF Zessly: Dôležité inrormácie pre lekárov
PDF Zessly: Kontrolný zoznam
PDF Zessly: Karta s pripomienkami pre pacienta
 
Zoledronic acid Fresenius Kabi PDF Zoledronic acid Fresenius Kabi: Karta Pacienta
Zoledronic acid Mylan  PDF Zoledronic acid Mylan:Karta pacienta
 
Zolgensma PDF Zolgensma: Príručka pre rodičov a opatrovateľov
PDF Zolgensma: Príručka pre zdravotníckych pracovníkov
Zomikos PDF Zomikos: Informačná karta pre pacienta
 
Zovudex PDF Zovudex: Karta pre pacienta
PDF Zovudex: Konrolný zoznam pre lekára
ZypAdhera PDF ZypAdhera: Edukačný program pre zdravotníckych pracovníkov
PDF ZypAdhera: Tréning prípravy lieku pre zdravotníckych pracovníkov
 
 
PDF ZypAdhera: Karta pacienta
 
Zynlota  PDF Zynlota: Karta pacienta

Oznam pre držiteľov o archivovaní edukačných materiálov po skončení povinnosti ich distribúcie

Archív edukačných materiálov

Oznam o zverejňovaní edukačných materiálov

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png