sk

Oznam o zverejňovaní edukačných materiálov

Štátny ústav pre kontrolu liečiv informuje, že od 04.05.2018 bude na svojom webovom sídle zverejňovať nadstavbové opatrenia na minimalizáciu rizík spojených s užívaním liekov a schválené v rámci plánu riadenia rizík.

Základné dokumenty uvádzajúce podmienky pre používanie lieku vrátane pokynov slúžiacich na zníženie rizík pri jeho používaní sú uvádzané v:

  • Súhrne charakteristických vlastností lieku (SPC)
  • Príbalovej informácii pre používateľa (PIL)
  • na vonkajšom a vnútornom obale lieku.

Pre niektoré lieky sú potrebné k zabezpečeniu ich správneho užívania a na predchádzanie poškodenia zdravia liekom, tzv. nadstavbové opatrenia nazývané edukačné materiály, ktoré dopĺňajú základné dokumenty (SPC, PIL). Materiály sú zamerané na najdôležitejšie riziká a sú určené pre lekárov, ostatných zdravotníckych pracovníkov, ako aj pre pacientov. Za ich prípravu a distribúciu sú zodpovedné jednotlivé farmaceutické spoločnosti. Je potrebné odlišovať ich od ostatných marketingových a propagačných materiálov.

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png