sk

Zoznam veľkodistribútorov

ZOZNAM DRŽITEĽOV POVOLENIA NA VEĽKODISTRIBÚCIU HUMÁNNYCH LIEKOV

1

AbbVie s. r .o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava

45 703 850

2

ACTIMEDIX SK s. r. o., Digital Park III, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava

45 687 463

3

A&D Pharma Slovakia s. r. o., Plynárenská 7/B,  821 09 Bratislava

36 869 562

4

Air Products Slovakia, s.  r.  o., Mlynské nivy 74, 821 05 Bratislava

50 765 973

5

ALK Slovakia s. r. o., Tomášikova 64,831 04 Bratislava,

31 561 900

6

Alliance Healthcare, s.  r. o., Diaľničná cesta 14/A, 903 01 Senec

00 681 725

7

Allos, a. s., Opletalova 70A/6696, 841 07 Bratislava

35 917 571

8

Amgen Slovakia s. r. o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava

35 748 320

9

APELLA s.  r. o., Májová 21,851 01 Bratislava

36 467 308

10

ASCO International, s. r. o., Lermontovova 18,811 05 Bratislava

45 266 328

11

B. Braun Medical, s. r. o., Hlučínska 3, 831 03 Bratislava

50 585 789

12

Bayer, spol. s r. o., Karadžičova 2, 811 09 Bratislava

31 709 249

13

BAX PHARMA, s. r. o., Leškova 8, 811 04 Bratislava

34 122 885

14

BB Pharma, s. r. o., Sklabinská 30, 036 01 Martin

31 560 784

15

BGP Products s. r. o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava

 

33 706 824

16

BIOHEM, spol. s r. o., Zlatovská cesta 2211, 911 01 Trenčín

36 473 685

17

BIONT, a. s., Karloveská 63, 842 29 Bratislava

 

31 339 603

18

BOIRON SK, s. r. o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava

34 113 924

19

Bracco Imaging Slovakia, s. r .o., Karadžičova 8/a, 821 08 Bratislava

31 630 081

20

BSC Logistics s. r. o., Špitálska 53, 811 01 Bratislava

43 957 773

21

CEDES Logistik SK s. r. o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava

00 685 852

22

Centraleuropean Biotech Institute s. r. o., Werferova č. 1, 040 11 Košice

00 604 496

23

CS Pharma s. r. o., Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves

36 868 132

24

DCX spol. s r. o., 29. augusta 36/A, 811 09 Bratislava

36 723 304

25

DEMROPOLIS s. r. o., 29. augusta 10963/11, 036 01 Martin

35 974 559

26

DentAll, spol. s r. o., Strojnícka 18, 080 01 Prešov

 

34 142 941

27

DINERAS SLOVAKIA, s. r. o., Novozámocká 504/60A, 949 05 Nitra

 

36 323 608

28

DOROPHARM, k. s., Teslova 19, 821 02 Bratislava

50 728 865

29

Dr. Max 73 s. r. o., Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava

46 833 323

30

Dr. Muller Pharma Slovakia, s. r. o., Továrenská 5668, 901 01 Malacky

35 804 084

31

DSV Solutions Slovakia s. r. o. (pôv. UTi Logistics Slovakia s. r. o.,)

Diaľničná cesta 6, 903 01 Senec

31 420 761

32

Ecology Optimal s. r. o., Piaristická 262/17, 911 01 Trenčín

36 020 982

33

EGIS SLOVAKIA, spol. s r. o., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava

31 367 216

 

       34

ETHON Medical, s r. o., (pôv. AZET PHARMA s r. o.) Záhradnícka 46,        821 08 Bratislava

36 049 506

35

EuDent, spol. s r. o., Švermova 1/1601, 911 01 Trenčín

31 625 657

36

EVOPHARM s. r. o., Vyšehradská 12, 851 06 Bratislava

50 094 602

37

Extenza medical s. r. o, Kollárova 73, 036 01 Martin

50 048 317

38

FARMAKOL, spol. s r. o., Ku ihrisku 4, 080 06 Prešov- Ľubotice

31 677 860

39

FedCor s. r. o., Komenského 5, 080 01 Prešov

47 631 147

40

FRESENIUS MEDICAL CARE Slovensko, spol. s r. o., Teplická 99,        921 01 Piešťany

31 412 971

41

Gilead Sciences Slovakia s. r. o., Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava

 

47 868 520

42

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Slovakia s. r. o., Galvaniho 7/A,

821 04 Bratislava

 

46 760 873

43

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o., Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava

35 734 833

44

GLENMARK PHARMACEUTICALS SK, s. r. o., Tomášikova 64,               831 04 Bratislava

35 933 526

45

HBM Pharma s .r. o., (pôvodne HOECHST-BIOTIKA, spol. s r. o.)
Sklabinská 30, 036 01 Martin

 

31 560 784

46

HEALTH FOR ALL, spol. s r. o., Okružná 66, 071 01 Michalovce

47 351 004

47

HEMO MEDIKA SERVICES s. r. o., Štúrova 27, 040 01 Košice

44 236 310

48

Hu-Fa DENTAL, spol. s r. o., Ľ. Podjavorinskej 1500, 022 01 Čadca

 

36 396 206

49

IBSA Slovakia s. r. o., Mýtna 42, 11 05 Bratislava

35 8707 45

50

IMUNA Pharm, a. s., Jarková 269/17, 082 22 Šarišské Michaľany

 

36 473 685

51

INTEC PHARMA, s. r. o., Elektrárenská 4, 831 04 Bratislava

00 683 264

52

InterMedical Plus, s. r. o., Hodžova 11, 949 01 Nitra

50 085 999

53

INTERPHARM Slovakia, a. s., Uzbecká 18/A, 821 06 Bratislava

 

35 789 841

54

INTRAVENA s. r. o., Levočská 9, 080 01 Prešov

31 717 802

55

IZOMEDACT, spol. s r. o., Oravská 7,821 09 Bratislava

 

31 386 555

56

Jarident, s. r. o., Podtatranská 2501, 058 01 Poprad

 

44 0257 26

57

JOHNSON & JOHNSON, spol. s r. o., , Karadžičova 12, 821 08 Bratislava

31 345 182

58

KeyMed s. r. o., Miletičova 21, 821 08 Bratislava

 

46 251 782

59

KNOLL PHARMA s. r. o., Drotárska cesta 54, 811 02 Bratislava

46 307 575

60

KONEX MEDIK, spol. s r. o., Rastislavova 7, 040 01 Košice

 

31 71 3343

61

KUEHNE + NAGEL, s. r. o., Polus Tower 2, Vajnorská 100/B,
831 04 Bratislava

 

31 339 603

62

LACOMED SK spol. s r. o., Karloveská 63, 842 29 Bratislava

 

31 350 127

63

LIEK s. r. o., Hviezdoslavova 19, 903 01 Senec

 

35 804 742

64

Linde Gas k. s., Tuhovská 3, 831 06 Bratislava

31 373 861

65

LUMATEC, s. r. o., Hargašova 12, 841 06 Bratislava

45 436 410

66

LUNDBECK Slovensko, s r. o., Pribinova 4, 811 09 Bratislava

35 760 427

67

MED-ART, spol. s r. o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra

34 113 924

68

MEDEA PHARMACEUTICALS, spol. s r. o., Hlavná 78, 080 01 Prešov

17 076 099

69

MEDICAL BUSINESS & CONSULTING SLOVAKIA, s. r. o., Popradská 64/D, 040 11 Košice

 

36 583 359

70

MEDICAL GROUP SK a. s., (pôv. MARTEC MEDICAL SK a. s.), Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava

 

31 708 030

71

Medical Solutions Slovakia, s. r. o., Bellova 2K, 831 01 Bratislava

 

50 316 664

72

MEDIC INTERNATIONAL s. r. o., Desiata 19, 831 01 Bratislava

44 023 707

73

MEDICOPHARM s. r. o., Sliezska 9 , 831 03 Bratislava

46 138 331

74

Medimex SK s. r. o., Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava

50 291 173

75

Medimex Slovakia s. r. o., Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava

 

51 206 323

76

Medirex Servis, s. r. o., Holubyho 35, 902 01 Pezinok

35 943 076

77

MERCK, spol. s r. o., Dvořákovo nábrežie 4, 810 06 Bratislava

31 338 101

78

Messer Tatragas, spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava

00 685 852

79

MGP spol. s r. o., Šustekova 2, 851 04 Bratislava

00 684 023

80

Movianto Slovensko s. r. o., Diaľničná cesta 4431/14A, 903 01 Senec

 

36 868 132

81

4Medica, s. r. o., Horná 116, 022 01 Čadca

50 054 473

82

NATURPRODUKT, spol. s r. o., Nádražná 20, 900 28 Ivanka pri Dunaji

 

31 341 187

83

NETPHARMA, s. r. o., Priekopa 1915/55A, 060 01 Kežmarok

 

46 415 173

84

Nord Medical s. r. o., Cementárska cesta 16, 974 01 Banská Bystrica

 

47 958 618

85

Novartis Slovakia s. r. o., Žižkova 22B, 811 02 Bratislava

36 723 304

86

Novo Nordisk Slovakia s. r. o.  ROSUM, Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava

 

36 753 050

87

OMEGA PHARMA s. r. o., 821 01 Bratislava, Tomášikova 30

36 674 478

88

PANMED.SK s. r. o., Spoločenská 9, 821 04 Bratislava

 

44 025 441

89

Pharamis s. r. o., J. Curie 739,  058 01 Poprad

 

44 985 525

90

PHAREX, s. r. o., Prieložtek 1, 036 01 Martin

 

44 073 437

91

PHARMACOM, spol. s r. o., Špitálska 20,,811 08 Bratislava

35 97 7906

92

PharmaComp s. r. o., Bystrická 901,,966 81 Žarnovica

 

47 358 203

93

PHARMACOPOLA s. r. o., Svätokrížske námestie 11,
965 01 Žiar nad Hronom

 

31 570 895

94

PHARMAQUA ST, s. r. o.. (pôvodne Statudent s. r. o.), Jiráskova 104/28, 916 01 Stará Turá,

47 059 672

95

Pharmawell SK s. r. o., Štrajková 1924/1, 972 51 Handlová

 

47 4695 44

96

PharmDr. Jozef Valuch spol. s r. o., Azalkova 48, 974 01 Banská Bystrica

36 631 957

97

Pharmeco, s. r. o., Cikkera 5, 974 01 Banská Bystrica

35 777 541

98

PHARMAREAL, s. r. o., (pôv. PREPHARE s. r. o.),  Bajkalská 18/A,               821 08 Bratislava

46 401 733

99

PHARMED service, s. r. o., Holubičia 25, 940 01 Nové Zámky

 

36 564 923

100

PHARMOS, a. s., Levická 11, 949 01 Nitra

35 974 559

101

Pharm Trade spol. s r. o., Levočská 36, 080 01 Prešov

47 963 841

102

PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a. s., Pribylinská 2/A,                     831 04 Bratislava

 

34 142 941

103

Placebo, s. r. o., Elektrárenská 4, 831 04 Bratislava

 

47 046 325

104

Profipharma s. r. o., 023 31 Rudina 10

43 990 029

105

ProFound Bratislava, s. r .o., Osadná 2, 831 03 Bratislava

 

50 044 818

106

ProPharma Group s. r. o., Teslova 12/5, 821 02 Bratislava

47 521 627

107

PROXAMED, s. r. o., Textilná 4, 040 12 Košice

 

48 045 772

108

RECKITT BENCKISER (Slovak Republic), spol. s r. o., Drieňová 3,

821 08 Bratislava

 

31 36 2150

109

RETIA, a. s., Cukrová 3, 811 08 Bratislava

 

36 651 893

110

Rhea spol. s r. o., Elektrárenská 12440/1, 831 04 Bratislava

31 388 507

111

ROCHE Slovensko, s. r. o., Pribinova 7828/9, 811 09 Bratislava

35 887 117

112

RONCOR, a. s., 916 42 Moravské Lieskové 26

36 323 608

113

Salus+ a. s., Šoltésovej 12, 811 08 Bratislava

50 728 865

114

SanaClis s. r. o., Staré Grunty 130, 841 04 Bratislava

35 804 084

115

Saneca Pharmaceuticals a. s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec

 

46 833 323

116

sanofi-aventis Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

 

31 339 450

117

SANUS – Miroslav Kasana, Šípová 35, 949 01 Nitra

33 709 459

118

7R PANMED, s. r. o., Spoločenská 9, 821 04 Bratislava

 

17 320 747

119

Schulke SK, s. r. o.,  Moštenická 3, 971 01 Prievidza

 

48 001 708

120

SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, 831 04 Bratislava

 

35 746 343

121

Silmar Pharma s. r. o., Diaľničná cesta 5, 903 01 Senec

 

47 473 690

122

S&D Pharma SK s. r. o., Farebná 32, 821 05 Bratislava

43 769 926

123

SOFAR s .r. o., B. Němcovej 8, 811 04 Bratislava

46 267 379

124

STADA PHARMA Slovakia, s. r. o., Digital Park III, Einsteinova 19, 
851 01 Bratislava

 

43 937 969

125

SYNERGIA, a. s., Ulica Svornosti 16, 821 06 Bratislava

 

00 894 036

126

TATRA-ALPINE, a. s., Trnavská 66, 821 02 Bratislava

 

00 680 885

127

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s. r. o., Teslova 26, 821 02 Bratislava

35 923 253

128

TIMED, spol. s r. o., Trnavská 112,821 01 Bratislava

 

00 60 2175

129

TOP PHARMEX TOPOĽČANY, spol. s r. o., Odbojárov 340/29,                 955 01 Topoľčany

 

31 420 761

130

TRANSMEDIC Slovakia, s. r. o., Lazovná 68, 974 01 Banská Bystrica

 

36 020 982

131

TT Pharma, s. r. o., J. Bottu 2, 917 01 Trnava

44 078 145

132

UNIMED, spol. s r. o., Orieškova 11, 821 05 Bratislava

17 312 752

133

UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, a. s.,

 Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice

 

31 625 657

134

VIVAX Pharmaceuticals, s. r. o., Moyzesova 868/67, 017 01 Považská Bystrica

36 006 521

135

VMT Pharma, s. r. o., Svetlá 1, 811 02 Bratislava

35 977 311

136

VULM s. r. o., Tuhovská 18, 831 06 Bratislava

 

50 094 602

137

Zentiva International a. s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

35 687 355

138

Xantis Pharma s. r .o., Palisády 29/A,  811 06 Bratislava

 

48 239 992

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png