sk

Databáza klinického skúšania liekov

Pre vývoj nového lieku a poznanie jeho prínosov a rizík pri liečbe alebo prevencii ochorení je dôležité potvrdenie účinnosti   a relatívnej bezpečnosti klinickým výskumom, ktorého sa zúčastňujú chorí pacienti alebo zdraví dobrovoľníci. Zadávateľ musí požiadať o povolenie resp. stanovisko k etike klinického skúšania ŠÚKL resp. príslušné etické komisie, ktoré posudzujú, či prípadné riziká sú pre účastníka klinického skúšania akceptovateľné.

Štátny ústav pre kontrolu liečiv zverejňuje na svojej stránke Národnú databázu údajov z intervenčných klinických skúšaní, ktoré boli schválené v Slovenskej republike od 1.5.2004. Tieto údaje sú súčasťou databázy Európskej únie pod názvom EudraCT, kde je možné nájsť informácie aj z ostatných štátov Európskej únie (EÚ) a Európskej ekonomickej oblasti (EEA).  V uvedenom registri je možné získať základné informácie o intervenčnej štúdii vrátane dátumu ukončenia, zrušenia alebo predčasného ukončenia, dizajnu, cieľov atď. Obsahuje tiež klinické skúšania vykonávané mimo EÚ/EEA v rámci pediatrického plánu výskumu (PIP).

Národná databáza intervenčných klinických skúšaní

Neintervenčné klinické skúšanie v Slovenskej republike

Register neintervenčného klinického skúšania v EÚ

Databáza klinického skúšania liekov v Európskej únii

Databáza pediatrických klinických skúšaní v EÚ

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png