sk

Neintervenčné klinické skúšanie v Slovenskej republike

Podľa ust. § 45 zákona č. 362/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov sú na webovom sídle Národného centra medicínskych informácií sú zverejňované protokoly a rovnopisy spracovaných výsledkov neintervenčných klinických štúdií.    

http://www.nczisk.sk/Medicinska-statistika/Zverejnovanie_na_zaklade-zakona_362-2011_liekoch_zdravotnickych_pomockach/Stranky/default.aspx

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png