sk

Úradné hodiny

ÚRADNÉ HODINY - OFFICE HOURS

sekcia registrácie, sekcia inšpekcie

section of registration, section of inspection

UTOROK / TUESDAY             8.30 - 12.00

Návštevu v inom čase treba dohodnúť telefonicky!


ÚRADNÉ HODINY - OFFICE HOURS


sekcia registrácie - za účelom predkladania registračnej dokumentácie

section of registration - in order to submit the registration dossier via national procedure


 PONDELOK – PIATOK              9.00 - 11.30

MONDAY – FRIDAY                  9.00 - 11.30


ÚRADNÉ HODINY - OFFICE HOURS


Podateľňa 

Filling department

 Pondelok - Piatok / Monday -  Friday             9:00 - 12:00   13:00 - 14:00

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png