sk

Lekárenstvo

MP 105 Zneškodňovanie liekov nespotrebovaných fyzickými osobami

Oznam o vykonávaní inšpekcií v súvislosti s pandemickou situáciou

MP 138/2021 pre získanie sublicenčnej zmluvy na internetový výdaj liekov

Overovanie bezpečnostných prvkov liekov po 9.2.2021

Usmernenia k alternatívnemu postupu predpisovania liekov na lekársky predpis so šikmým modrým pruhom

Informácia pre držiteľov povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti – označenia v jazyku národnostných menšín

Usmernenie SLeK a SOOL k overovaniu bezpečnostných prvkov liekov

MP 132-2018 - Kritériá pre hodnotenie povoleného rozmedzia obsahu účinných látok a celkových hmotností alebo objemov liekov pripravovaných v lekárňach

Doklady potrebné k vykonaniu vstupnej inšpekcie za účelom Posudku ŠÚKL

Internetový výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok

Zoznam požadovanej dokumentácie pri výkone priebežnej inšpekcie

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png