sk

Zoznam výrobcov

ZOZNAM DRŽITEĽOV POVOLENIA NA VÝROBU HUMÁNNYCH LIEKOV

poradové číslo

držiteľ povolenia, sídlo

miesto výkonu činnosti

IČO
__________

1

AGEPHA PHARMA s. r. o., Diaľničná cesta 5, 903 01 Senec,

903 01 Senec, Diaľničná cesta 5

45 703 850

2

Allos, a. s., Opletalova 70A/6696,                     841 07 Bratislava

831 02 Bratislava, Sliačska 1D

45 687 463

3

Alliance Healthcare, s. r. o., organizačná zložka, Diaľničná cesta 14/A, 903 01 Senec

903 01 Senec, Diaľničná cesta 14/A

36 869 562

4

AtB Pharma, s. r. o., Sklabinská 28,               036 01 Martin

976 13 Slovenská Ľupča 970

50 765 973

5

BIOTIKA, a. s., 976 13 Slovenská Ľupča 566

976 13 Slovenská Ľupča 566

31 561 900

6

BIOMIN a. s., Potočná 1/l, 919 43 Cífer 

919 43 Cífer, 
Potočná 1/l

00 681 725

7

BIONT a. s., Karloveská 63, 841 04 Bratislava

841 04 Bratislava, Karloveská 63

35 917 571

8

CALENDULA, a. s., 065 11 Nová Ľubovňa 238 A

065 11 Nová Ľubovňa 238 A

35 748 320

9

DSV Solutions Slovakia s .r. o., Diaľničná   cesta 6, 903 01 Senec

903 01 Senec, Diaľničná cesta 5

36 467 308

10

Farmácia Martin a. s., Sklabinská 28,                036 01 Martin

036 01 Martin, Sklabinská 28

45 266 328

11

GALVEX s. r. o., Jegorovova 37,                      974 01 Banská Bystrica

974 01 Banská Bystrica, Jegorovova 37

36 049 506

12

GMP service s. r. o., Kollárova 73,                   036 01 Martin

917 01 Trnava, Nitrianska 18

50 585 789

13

G.V. PHARMA, a. s., Štúrova 55,                        920 01 Hlohovec

976 13 Slovenská Ľupča č. 566

31 709 249

14

hameln rds, a. s., Horná 36, 900 01 Modra

900 01 Modra, Horná 36

34 122 885

15

HBM Pharma s. r. o., (pôvodne HOECHST-BIOTIKA) Sklabinská 30, 036 80 Martin

036 80 Martin, Sklabinská 30

31 560 784

16

RNDr. PhMr. Justína Dubajová - HOMEO-NITRA, Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra

949 01 Nitra, Fraňa  Mojtu 18

33 706 824

17

IMUNA PHARM, a. s., Jarková 269/17             082 22 Šarišské Michaľany

082 22 Šarišské Michaľany, Jarková 17

36 473 685

18

KUEHNE + NAGEL, s. r. o., Polus Tower 2, Vajnorská 100/B,  831 04 Bratislava

903 01 Senec, Diaľničná cesta 18

31 339 603

19

MED-ART, s .r. o., Hornočermánska 4,           949 01 Nitra

949 01 Nitra, Hornočermánska 4

34 113 924

20

MEDICPRODUKT, a. s., Zámocká 30,
811 01 Bratislava

082 71 Lipany, kpt. Nálepku 2

31 630 081

21

MEDIGROUP s. r. o., Mlynské Nivy 54,             821 09 Bratislava

821 09 Bratislava, Mlynské Nivy 54

43 957 773

22

Messer Tatragas, spol. s r. o., Chalúpkova 9, 819 44 Bratislava

824 12 Bratislava, Vlčie hrdlo 1/B,
VOS Šaľa, 927 01 Šaľa 1, areál Duslo Šaľa

00 685 852

23

MIKROCHEM, spol. s r. o., Za dráhou 33,        902 01 Pezinok

902 01 Pezinok, 
Za dráhou 33

00 604 496

24

Movianto Slovensko, s. r. o., Diaľničná       cesta 4431/14a,  903 01 Senec

903 01 Senec, Diaľničná cesta 4431/14a

36 868 132

25

Novartis Slovakia s. r. o., Žižkova 22B,
811 02 Bratislava

811 02 Bratislava, Žižkova 22B

36 723 304

26

PHARMOS, a. s., Levická 11, 949 01 Nitra

949 01 Nitra, Levická 11

35 974 559

27

PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a. s., Pribylinská 2/A,  831 04 Bratislava

831 04 Bratislava 3, Pribylinská 2A, Žabí majer

34 142 941

28

RONCOR, a. s., 916 42 Moravské Lieskové 26

916 01 Stará Turá, Dr. A. Schweitzera 194

36 323 608

29

SALUS + a. s., Šoltésovej 12, 811 08 Bratislava

831 04 Bratislava, Elektrárenská 4

50 728 865

30

Saneca Pharmaceuticals a. s., (pôv. Wood Pharma Holding, a. s.,), Nitrianska 100
920 27 Hlohovec

920 27 Hlohovec, Nitrianska 100

46 833 323

31

SanaClis s. r. o., Staré Grunty 130,                    841 04 Bratislava 

841 04 Bratislava, Staré Grunty 61

35 804 084

32

Top Pharmex Topoľčany, spol. s r. o., Odbojárov 340/29, 955 01 Topoľčany

955 01 Topoľčany, Odbojárov 340/29

31 420 761

33

TRANSMEDIC SLOVAKIA, s .r. o., Lazovná 68, 974 01 Banská Bystrica

974 01 Banská Bystrica, Lazovná 68

36 020 982

34

UNIMED PHARMA, s. r .o., Orieškova 11,      821 05 Bratislava

821 05 Bratislava, Orieškova 11
831 06 Bratislava, Púchovská 12

31 367 216

35

UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, Opatovská cesta 4,972 01 Bojnice

972 01 Bojnice, Opatovská cesta 4

31 625 657

36

VULM s. r. o., Tuhovská 18, 831 06 Bratislava,

831 06 Bratislava, Tuhovská 18

50 094 602

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png