sk

Vyhlásenie o záujmoch

Aktualizované 10.8.2022

Vyhlásenie o záujmoch vypĺňajú zamestnanci a externí spolupracovníci Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv aby sa predišlo konfliktu záujmov a bola zabezpečená nestrannosť. Vo vyhláseniach sa deklarujú finančné a iné záujmy vo farmaceutickom priemysle. Na základe vyplneného vyhlásenia sa transparentne určí úroveň možného konfliktu a prijmú sa vhodné opatrenia. Podľa úrovne nestrannosti sa zamestnanec buď plne podieľa na činnosti príslušnej sekcie alebo je jeho účasť na niektorých úlohách obmedzená. Vyhlásenia sa týkajú odborných interných zamestnancov a externých odborníkov a aktualizujú sa raz ročne.

Dokumentovanie a spracovávanie vyhlásenia o záujme/ záujmoch a vyhlásenia o mlčanlivosti 

Obmedzenie začlenenia zamestnanca ŠÚKL alebo dohodára vzhľadom na priznané záujmy 

Vyhodnotenie nestrannosti zamestnancov ŠÚKL na základe deklarovaných záujmov

Sekcia klinického skúšania a farmakovigilancie

Sekcia inšpekcie

Sekcia registrácie liekov 

Sekcia laboratórnej kontroly 

Sekcia zdravotníckych pomôcok 

Oddelenie právne 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png