sk

Aktuality

11/01/2022

TL INŠP 095 Informácia o dovoze humánneho lieku v inom ako štátnom jazyku

02/12/2021

Oznam o vykonávaní inšpekcií v súvislosti s pandemickou situáciou

02/12/2021

Informácie ohľadom likvidácie samotestov na SARS-CoV-2

12/10/2021

MP 141-2021 - Výnimky z uvádzania údajov na vonkajšom aj vnútornom obale liekov alebo z uvádzania údajov v štátnom jazyku na obale alebo v PIL

11/02/2021

MP 138/2021 pre získanie sublicenčnej zmluvy na internetový výdaj liekov

10/02/2021

Pokyny pre lekárnikov v súvislosti s používaním spoločného loga pri internetovom výdaji liekov alebo zdravotníckych pomôcok

12/01/2021

Overovanie bezpečnostných prvkov liekov po 9.2.2021

25/09/2020

Stiahnutie lieku Hlohový čaj z trhu

18/09/2020

Stiahnutie lieku Binocrit z trhu

11/06/2020

TL INŠP 042 – Hlásenie nedostatkov v kvalite lieku

11/06/2020

MP 110/2020 Hlásenia o nedostatkoch v kvalite liekov pre držiteľa rozhodnutia o registrácii lieku

18/05/2020

Uvedenie každej povolenej veľkosti balenia humánneho lieku na trh Slovenskej republiky

24/04/2020

Nedostupnosť liekov v čase pandémie COVID-19

17/04/2020

Výkon inšpekcií počas pandémie COVID-19

16/04/2020

Usmernenia k alternatívnemu postupu predpisovania liekov na lekársky predpis so šikmým modrým pruhom

25/03/2020

Opatrenie MZ SR týkajúce sa lieku Plaquenil

25/03/2020

Opatrenie MZ SR - Zákaz vývozu liekov, zdravotníckych pomôcok a diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro

19/12/2019

Referáty Topoľčany, Žilina, Košice a Zvolen – zmena miesta výkonu činnosti

18/12/2019

Informácia pre držiteľov povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti – označenia v jazyku národnostných menšín

25/11/2019

ŠÚKL informuje o falšovanom balení lieku Xarelto zachytenom v Anglicku - Aktualizácia

30/05/2019

ŠÚKL informuje o odcudzení liekov v Taliansku

12/04/2019

Oznam pre držiteľov registrácií - Oznámenia o prerušení, zrušení alebo obnovení dodávok humánneho lieku na slovenský trh

12/03/2019

Štátny ústav pre kontrolu liečiv informuje o falšovaných baleniach lieku Iclusig zachytených v Turecku - aktualizácia

04/02/2019

Usmernenie SLeK a SOOL k overovaniu bezpečnostných prvkov liekov

19/12/2018

Štátny ústav pre kontrolu liečiv informuje o falšovanom balení lieku Alimta zachytenom v Nemecku

18/12/2018

Štátny ústav pre kontrolu liečiv informuje o falšovaných baleniach lieku Avastin zachytených v Maďarsku

15/11/2018

ŠÚKL informuje o odcudzení liekov v Rumunsku

12/07/2018

Odcudzené lieky počas transportu v Taliansku, 14. 6. 2018

09/07/2018

Odcudzené lieky počas transportu v Taliansku

27/06/2018

Odcudzené lieky počas transportu v Rakúsku

15/06/2018

Zoznam dokladov k vstupnej inšpekcii – Očné optiky

30/05/2018

Stanovisko nezhody so správnou veľkodistribučnou praxou - NETPHARMA

24/05/2018

Odcudzené lieky v Taliansku, máj 2018

22/05/2018

Odcudzené lieky v Rumunsku - aktualizácia

22/05/2018

Odcudzené lieky z talianskej nemocničnej lekárne

15/03/2018

Bezpečnostné prvky

07/03/2018

Falzifikát lieku CellCept zachytený v Nemecku

19/01/2018

Informácie o výskyte falzifikátu lieku Alimta

22/12/2017

Odcudzené balenia liekov Baraclude a Benepali

22/12/2017

Falzifikáty liekov Artipla a Avonex zachytené v Nemecku

21/12/2017

Falzifikát lieku Velcade zachytený v Holandsku

08/12/2017

Informácie o výskyte falzifikátov lieku Sprycel

09/02/2017

Vyhláška MZ SR č. 334/2015, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZ SR č. 158/2015 Z. z. o požiadavkách na správnu prax prípravy transfúznych liekov

09/02/2017

Vyhláška MZ SR č. 158/2015- SPRÁVNA PRAX PRÍPRAVY TRANSFÚZNYCH LIEKOV

13/01/2017

Zoznam liekov, pre ktoré boli vydané rozhodnutia o nepovolení vývozu zo SR

13/01/2017

Usmernenie o nových pokynoch k oznamovaniu vývozu humánneho lieku

15/09/2016

Stiahnutie lieku Agen 5, tbl 30x5 mg (blis. PVC /PVDC /Al) z trhu

04/08/2016

Stiahnutie lieku Ospen 500 a Ospen 1500 filmom obalené tablety z trhu

26/05/2016

Implementácia internetového loga a podpísanie Sublicenčných zmlúv o používaní loga

30/10/2015

Stiahnutie lieku Ialugen Plus, lig imp 5x(10x10 cm) (vre.Al) + 10x(10x10 cm) (vre.Al) z trhu

19/09/2015

Stiahnutie lieku Topotecan medac 1 mg/ml infúzny koncentrát con inf 1x4 ml/4 mg (liek. inj. skl.) z trhu

09/09/2015

Stiahnutie lieku Carzap 32 mg, tbl 28x32 mg (blis.PVC/PVDC/Al) z trhu

09/09/2015

Stiahnutie lieku KALIUM CHLORATUM BIOMEDICA, tbl ent 100x500 mg z trhu

06/08/2015

Stanovisko nezhody so správnou veľkodistribučnou praxou - D-Pharm Slovakia

12/06/2015

Stiahnutie lieku NATRIUM SALICYLICUM Biotika sol inj 10x10 ml (amp.skl.) z trhu

04/06/2015

Stiahnutie lieku CARBOMEDAC 10 mgml infúzny koncentrát, con inf 1x5 ml50 mg z trhu

20/05/2015

Vzor oznámenia o vykonávaní internetového výdaja

24/04/2015

Stiahnutie lieku VERAL 75, sol inj 5x3 ml/75 mg (amp.skl.) z trhu

13/04/2015

MP 117-2015 - Požiadavky pre zmluvné kontrolné laboratóriá vykonávajúce farmaceutické skúšanie, laboratóriá vykonávajúce kontrolu transfúznych liekov a laboratória vykonávajúce kontrolu čistenej vody ako pomocnej látky pre lekárne

10/04/2015

Stiahnutie lieku JOX aer ora 1x30 ml (fľ. PE) z trhu

10/04/2015

Stiahnutie lieku STOPANGIN aer ora 1x30 ml (fľ.PVC) z trhu

02/04/2015

Stiahnutie lieku PENDEPON COMPOSITUM plv inu 10x1,5 MU (liek.inj.) z trhu

24/02/2015

Stiahnutie lieku VITAMIN C - Injektopas sol inf 1x50 ml/7,5 g z trhu

18/02/2015

Stiahnutie lieku CALTRATE PLUS, tbl flm 30 z trhu

27/10/2014

Stiahnutie lieku MIG Junior 2%, sus por 1x100ml z trhu

16/10/2014

Uvoľnenie zdravotníckej pomôcky I.V.KANYLA S PORTOM "Cathula" na trh

03/09/2014

Stiahnutie ZP z trhu I.V.KANYLA S PORTOM "Cathula"

23/07/2014

Stiahnutie lieku DOBEXIL H UNG ung rec 1x20 g (tuba Al) z trhu

23/07/2014

Stiahnutie lieku VISINE Classic 0,05% int opo 1x15 ml/7,5 mg z trhu

18/07/2014

Stiahnutie lieku SPERSALLERG int opo 1x10 ml z trhu

02/07/2014

Informácie o internetovom výdaji humánnych liekov v zmysle zákona č. 362/2011 Z.z.

16/06/2014

Stiahnutie lieku FAYTON 4 mg/100 ml z trhu

13/06/2014

Stiahnutie z trhu lieku VANKOMYCIN ACTAVIS 0,5 g a VANKOMYCIN ACTAVIS 1 g

11/06/2014

Informácie o výskyte falzifikátov lieku Herceptin v niektorých krajinách EÚ

30/05/2014

Stiahnutie z trhu lieku Linex kapsuly, cps dur 32 (blis.Al/Al)

15/05/2014

Opätovná výzva na zvýšenú opatrnosť pri nákupe liekov prostredníctvom internetu

17/04/2014

Stiahnutie lieku z trhu THIOGAMMA 600 INJEKT sol inj 5x20 ml/600 mg (amp.)

21/03/2014

Uvoľnenie na trh Topimark 100mg, tbl flm 60x100mg

14/03/2014

Pozastavenie výdaja lieku Topimark 100mg, tbl flm 60x100mg

07/03/2014

Stiahnutie z trhu Thymoglobuline 5mg/ml, plv ifo 1x25mg (liek.inj.skl.)

14/02/2014

Stiahnutie z trhu NiQuitin Mini 4mg, pas ord 60(3x20)x4mg (tuba PP)

14/02/2014

Stiahnutie z trhu NiQuitin Mini 4mg, pas ord 20x4mg (tuba PP)

14/02/2014

Stiahnutie z trhu NiQuitin Mini 1,5mg, pas ord 60(3x20)x1,5mg (tuba PP)

14/02/2014

Stiahnutie z trhu NiQuitin Mini 1,5mg, pas ord 20x1,5mg (tuba PP)

06/02/2014

Stiahnutie z trhu Topotecan Actavis 4mg prášok na koncentrát na infúzny roztok, plc ifo 1x4mg (liek.skl.)

30/01/2014

Pozastavenie výdaja lieku DIFLUCAN P.O.S. 200mg/5ml, plu por 1x35ml/1,4g

28/01/2014

Stiahnutie z trhu Erdomed 225mg, plo por 20x225mg

27/01/2014

Upozornenie na potrebu výmeny lieku JEXT 150 μg a 300 μg

21/01/2014

Oznámenie o uvoľnení lieku Trifed sir 100ml

21/01/2014

Oznámenie o uvoľnení lieku Trifed Expectorant, sir 100ml

17/01/2014

Stiahnutie z trhu Carbomedac 10mg/ml infúzny koncentrát, con inf 1x5ml/50mg

10/01/2014

Stiahnutie z trhu IBURION, tbl flm 100x400 mg

04/12/2013

Stiahnutie z trhu HYDROGENUHLIČITAN SODNÝ 8,4% (w/v) - BRAUN, sol inf 10x250 ml

04/12/2013

Stiahnutie z trhu HYDROGENUHLIČITAN SODNÝ 4,2% (w/v) - BRAUN, sol inf 10x250 ml

22/11/2013

Falzifikát lieku označený ako Pegasys® (pegylovaný interferón alfa-2a), naplnená injekčná striekačka 180 mcg/0,5 ml

18/11/2013

Stiahnutie z trhu Lutinus, tbl vag 21x100 mg

25/10/2013

Stiahnutie z trhu NovoMix30FlexPen, sus inj 10x3ml/300U

22/10/2013

Stiahnutie z trhu Leflon 20mg, tbl flm 30x20mg

10/10/2013

Uvoľnenie na trh Topimark 50mg, tbl flm 60x50mg a Topimark 100mg, tbl flm 60x100mg

01/10/2013

Informácia k stiahnutiu lieku FSME-IMMUN

20/09/2013

Formulár pre oznámenie sprostredkovania

18/09/2013

Stiahnutie z trhu Paralen Grip chrípka a bolesť, tbl flm 1x24

18/09/2013

Stiahnutie z trhu Paralen Grip chrípka a bolesť, tbl flm 1x12

11/09/2013

Stiahnutie z trhu Trifed Expectorant, sir 100ml

11/09/2013

Stiahnutie z trhu Trifed sir 100ml

05/09/2013

Stiahnutie z trhu Topimark 100mg tbl flm 60x100mg

05/09/2013

Stiahnutie z trhu Topimark 50mg tbl flm 60x50mg

05/08/2013

Postup pre vydávanie certifikátu pre produkt (CPP) podľa schémy SZO

16/07/2013

Stiahnutie z trhu Kapidokor 1000mg filmom obalené tablety, tbl flm 100x1000mg

31/05/2013

Stiahnutie z trhu Magnegita, sol inj 10x20ml (liek.inj.skl.)

29/05/2013

Stiahnutie z trhu Cilest, tbl 3x21

29/05/2013

Stiahnutie z trhu Cilest, tbl 1x21

16/05/2013

Stiahnutie z trhu Veral 25mg, tbl ent 30x25mg

10/04/2013

Aktuálne zistenia ŠÚKL o kvalite lieku Propofol 1% MCT/LCT Fresenius, infúzna emulzia, 100ml, č.šarže: 16FF0052

20/03/2013

Platby správnych poplatkov

22/01/2013

Stiahnutie z trhu Tredaptive, tbl mod 196(2x98)x1000mg/20mg

22/01/2013

Stiahnutie z trhu Tredaptive, tbl mod 56x1000mg/20mg

19/11/2012

Oznámenie o zámere vykonávať výrobu, dovoz alebo distribúciu účinnej látky

16/11/2012

Oprava Rozhodnutia č. 12/6164, 389/2012/900 zo dňa 15.11.2012

15/11/2012

Stiahnutie z trhu Caelyx 2mg/ml infúzny koncentrát,con inf 1x10ml

07/11/2012

Uvoľnenie na trh Zenaro 5mg, tbl flm

30/10/2012

Stiahnutie z trhu Novalgin 500mg, tbl flm 20x500mg

25/10/2012

Stiahnutie z trhu Gelaspan 4% sol inf 20x500ml (vak plast. Ecobag)

06/10/2012

Stiahnutie z trhu INFANRIX HEXA, plv iul 10x0,5 ml (10x liek.+10x striek.+20x ihla)

21/09/2012

Stiahnutie z trhu Typhim Vi, sol inj 1x0,5ml

21/09/2012

Uvoľnenie na trh Typhim Vi, sol inj 1x0,5ml

19/09/2012

Pozastavenie výdaja lieku Typhim Vi, sol inj 1x0,5ml

15/08/2012

Stiahnutie z trhu Veral 100 Retard, tbl plg 30x100mg

09/08/2012

Stiahnutie z trhu Thymoglobuline 5mg/ml

02/08/2012

Stiahnutie z trhu Zomig Rapimelt, tbl oro 1x6x2,5mg

20/06/2012

Stiahnutie z trhu Valperal 4mg, tbl 30x4mg

14/06/2012

Stiahnutie z trhu Caltrate Plus, tbl flm 30

14/06/2012

Stiahnutie z trhu Venter, tbl 50x1g

03/06/2012

Hlásenie dovozu neregistrovaných liekov na základe povolenia MZ SR

16/05/2012

Vyhláška MZ SR 129/2012 o požiadavkách na správnu lekárenskú prax

10/05/2012

Vyhláška MZ SR č. 128/2012 o požiadavkách na správnu výrobnú prax a požiadavkách na správnu veľkodistribučnú prax

04/05/2012

Pozastavenie výdaja lieku Zenaro 5mg, tbl flm 90x5mg

04/05/2012

Pozastavenie výdaja lieku Zenaro 5mg, tbl flm 28x5mg

04/05/2012

Pozastavenie výdaja lieku Zenaro 5mg, tbl flm 20x5mg

16/04/2012

Stiahnutie z trhu Gecrol 1mg, cps dur 60x1mg

21/03/2012

Stiahnutie z trhu TECHNESCAN MAG 3, plv inj 1x5 fľ.

21/03/2012

Stiahnutie z trhu Equoral 100mg, cps 50x100mg

08/03/2012

Uvoľnenie na trh HERBADENT, sol gin 1x25ml

07/03/2012

Štvrťročné hlásenie držiteľa povolenia na výrobu liekov

17/02/2012

Stiahnutie z trhu NuTRIflex Lipid plus emu inf 5x1875 ml, šarža 114738051

17/02/2012

Štvrťročné hlásenie distribútora o množstve a druhu humánnych liekov dodaných na domáci alebo na zahraničný trh

02/02/2012

Pozastavenie výdaja lieku GECROL 1mg, cps dur 60x1mg

27/01/2012

Stiahnutie z trhu RISPEN 3 tbl flm 50x3mg

27/01/2012

Stiahnutie z trhu Nutriflex Lipid plus emu inf 5x1875m1

27/01/2012

Stiahnutie z trhu Nutriflex Lipid plus emu inf 5x2500m1

17/01/2012

Uvoľnenie na trh Oxyphyllin, tbl 50x100mg

23/12/2011

Stiahnutie z trhu NuTRIflex Lipid peri emu inf 5x1875ml, kód: 95640

23/12/2011

Stiahnutie z trhu NuTRIflex Lipid plus emu inf 5x2500ml, kód: 95638

23/12/2011

Stiahnutie z trhu NuTRIflex Lipid peri emu inf 5x2500ml, kód: 95641

23/12/2011

Stiahnutie z trhu NuTRIflex Lipid plus emu inf 5x1875ml, kód: 95637

13/12/2011

Pokyny ES k Správnej výrobnej praxi (Good manufacturing practice (GMP) Guidelines)

09/12/2011

Pozastavenie výdaja Oxyphyllin, tbl 50x100mg

05/12/2011

Podmienky pre vydanie Osvedčenia ŠÚKL

02/12/2011

Korekčný plán pre odlišnosti v balení a v PIL

24/11/2011

Stiahnutie z trhu VELCADE plv ino 1x3,5mg

16/11/2011

Uvoľnenie na trh Landex Rapitab 5mg, tbl oro 28x5mg a Landex Rapitab 10mg, tbl oro 28x10mg

07/11/2011

Stiahnutie z trhu NuTRIflex Omega special emu inf 5x2500ml

07/11/2011

Stiahnutie z trhu NuTRIflex Omega special emu inf 5x1875ml

28/10/2011

Pozastavenie distribúcie lieku Herbadent sol gin 1x25ml

22/10/2011

Stiahnutie z trhu KIOVIG sol inf 1x10 ml/1 g (liek.inj.skl.)

06/10/2011

Stiahnutie z trhu CO-VALSACOR 160mg/25mg filmom obalené tablety tbl flm 28x160mg/25mg

05/10/2011

Stiahnutie z trhu SANDOSTATIN LAR 30mg plv iul 1x30mg+sol

05/10/2011

Stiahnutie z trhu SANDOSTATIN LAR 20mg plv iul 1x20mg+sol

17/09/2011

Stiahnutie z trhu NuTRIflex Omega plus emu inf 5x2500ml

17/09/2011

Stiahnutie z trhu NuTRIflex Omega plus emu inf 5x1875ml

08/09/2011

Zníženie dodávok lieku CAELYX (doxorubicínchlorid)

16/08/2011

Pozastavenie distribúcie SUPRACAIN 4% sol inj 10x2 ml (amp.skl.)

11/08/2011

Rozhodnutie o pozastavení distribúcie MALTOFER tbl mnd 30x100mg

11/08/2011

Rozhodnutie o pozastavení distribúcie MALTOFER FOL tbl mnd 30

11/08/2011

Rozhodnutie o pozastavení distribúcie MALTOFER gto por 1x150ml

11/08/2011

Rozhodnutie o pozastavení distribúcie MALTOFER sir 1x150ml

28/07/2011

Oznámenie o pozastavení distribúcie lieku Calofra ODT 5mg a Calofra ODT 10mg

28/07/2011

Pozastavenie distribúcie LANDEX RAPITAB 10mg tbl oro 28x10mg

28/07/2011

Pozastavenie distribúcie LANDEX RAPITAB 5mg tbl oro 28x5mg

26/07/2011

Uvoľnenie na trh Arthrotec Forte, tbl flm 30x75mg

14/07/2011

Stiahnutie z trhu NAVELBINE 50mg, con inf 1x5ml/50mg

14/07/2011

Stiahnutie z trhu NAVELBINE 10mg, con inf 10x1ml/10mg & con inf 1x1ml/10mg

07/07/2011

Stiahnutie z trhu IMODIUM cps 8x2mg (blis.PVC/Al)

01/07/2011

Stiahnutie z trhu Arthrotec Forte, tbl flm 30x75mg

30/06/2011

Upozornenie: Tobi 300mg/5ml, sol neb 56x5ml/300mg - Údaj o čísle šarže a exspirácii je uvedený v opačnom poradí

29/06/2011

Stiahnutie z trhu ZOMACTON 10mg plv iol 1x10mg+solv

29/06/2011

Stiahnutie z trhu MENOPUR 600 IU plv iol 1x600 IU+1ml solv.

14/06/2011

Uvoľnenie na trh Alprostapint, 20µg/ml, con inf 5x1ml/20µg/ml

12/06/2011

Uvoľnenie na trh JOX aer ora 1x30ml

27/05/2011

Stiahnutie z trhu ALPROSTAPINT 20µg/ml con inf 5x1ml/20µg

22/05/2011

Stiahnutie z trhu Pramipexole Sandoz 0,18 mg tablety, tbl 30x0,18 mg a Pramipexole Sandoz 0,7 mg tablety, tbl 30x0,7 mg

11/05/2011

Stiahnutie z trhu RISPEN 1mg, tbl flm 20x1mg

18/04/2011

Stiahnutie z trhu DIANEAL PD1 glucose; DIANEAL PD4 glucose

18/04/2011

Stiahnutie z trhu EXTRANEAL, sol pnd, 1x2000ml (vak); EXTRANEAL, sol pnd, 1x2000ml (dvojvak)

14/04/2011

Stiahnutie z trhu DOCETAXEL TEVA 20mg koncentrát a rozpúšťadlo na infúzny roztok cif fol 1x0,72/20mg

07/04/2011

Usmernenie pre lekárnikov - príprava perorálnej suspenzie Augmentin Duo, plv sir 1x70ml

16/02/2011

Predpisy a doporučenia PIC/S v oblasti SVP

11/02/2011

Obnovenie distribúcie POLYOXIDONIUM 6mg lyo ijo 5x6mg

28/01/2011

Podozrenie na kontamináciu alkoholových tampónov priložených k liekom IntronA a PEGINTRON

13/01/2011

Uvoľnenie na trh Aminosteril N HEPA 8%, sol inf 1x500ml

29/12/2010

Stiahnutie z trhu URCYSTON PLANTA spc 20x1,5g

20/12/2010

Stiahnutie z trhu NUTRINEAL PD4 with 1,1% Amino Acidis sol pnd 1x2000ml (SINGL)

20/12/2010

Stiahnutie z trhu NUTRINEAL PD4 with 1,1% Amino Acidis sol pnd 1x2000ml (TWIN)

20/12/2010

Stiahnutie z trhu DIANEAL PD1 glucose, DIANEAL PD4 glucose

14/12/2010

Stiahnutie z trhu DIANEAL PD1 glucose 1,36% w/v 13,6mg/ml sol pnd 1x2000ml (dvojvak)

10/12/2010

Stiahnutie z trhu GLUCOBENE 3,5mg tbl 120x3,5mg

03/12/2010

Stiahnutie z trhu REPARIL-GEL N, gel der 100g(tuba Al)

03/12/2010

Stiahnutie z trhu REPARIL-GEL N, gel der 40g (tuba Al)

26/11/2010

Pozastavenie distribúcie Aminosteril N HEPA 8%, sol inf 1x500ml

23/11/2010

Stiahnutie z trhu L-Thyroxin 100 Berlin-Chemie tbl 100x100 µg

16/11/2010

Stiahnutie z trhu Methotrexat Ebewe 1000mg sol inj 1x10ml/1000mg

16/11/2010

Stiahnutie z trhu VELCADE plv ino 1x3,5mg

11/11/2010

Oznámenie o stiahnutí liekov Avandia, Avandamet a Avaglim

05/11/2010

Inštrukcie pre pacientov a lekárne v súvislosti so stiahutím TRI-REGOL tbl obd z trhu

05/11/2010

Stiahnutie z trhu TRI - REGOL 21+7, tbl obd 3x (21+7)

05/11/2010

Stiahnutie z trhu TRI - REGOL tbl obd 3x21

29/10/2010

Stiahnutie z trhu PegIntron 150 µg, prášok a rozpúšťadlo na inj roztok naplnený v pere, plv iol 4x150µg

29/10/2010

Stiahnutie z trhu PegIntron 120 µg, prášok a rozpúšťadlo na inj roztok naplnený v pere, plv iol 4x120µg

29/10/2010

Stiahnutie z trhu PegIntron 100 µg, prášok a rozpúšťadlo na inj roztok naplnený v pere, plv iol 4x100µg

29/10/2010

Stiahnutie z trhu PegIntron 80 µg, prášok a rozpúšťadlo na inj roztok naplnený v pere, plv iol 4x80µg

14/10/2010

Stiahnutie z trhu JOX aer ora 1x30ml

07/10/2010

Stiahnutie z trhu OCTAGAM sol inf, OCTAGAM 10% sol inf

04/10/2010

Oznámenie Vigantol

09/07/2010

Stiahnutie z trhu Atorvastatin ratiopharm 40mg tbl flm 30x40mg

09/07/2010

Stiahnutie z trhu Atorvastatin ratiopharm 20mg tbl flm 30x20mg

09/07/2010

Stiahnutie z trhu Atorvastatin ratiopharm 10mg tbl flm 30x10mg

30/04/2010

Stiahnutie z trhu MALTOFER sir 1x150ml

30/04/2010

Stiahnutie z trhu MALTOFER FOL tbl mnd 30

30/04/2010

Stiahnutie z trhu MALTOFER gto por 1x30ml

15/04/2010

Oznámenie o stiahnutí niektorých liekov spoločnosti Baxter z trhu

15/03/2010

Vyhláška MZ SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásielkovom výdaji liekov a zdravotníckych pomôcok

29/01/2010

Reductil - informácia o stiahnutí lieku z trhu

28/01/2010

Stiahnutie z trhu CARTEOL LP 2%

12/01/2010

Stiahnutie z trhu NUROFEN pre deti jahoda, sus por 1x100ml (Pet fľ. + dávk. trub.)

24/12/2009

Stiahnutie z trhu BiCNU (sterile carmustine /BCNU/) plv iol 1x100 mg

22/12/2009

Stiahnutie z trhu FLUORESCITE sol inj 12x5 ml

26/11/2009

Stiahnutie z trhu ANACID sus por 30x5ml

26/11/2009

Stiahnutie z trhu GLIMEPIRID MYLAN 2mg tbl 30x2mg

27/10/2009

Uvoľnenie na trh ACCUSOL 35 POTASSIUM 2mmol/l, 4mmol/l; ACCUSOL 35

08/10/2009

Oznámenie o zrušení registrácie lieku DUROGESIC

18/09/2009

Informácia v súvislosti s rozhodnutím ŠÚKL číslo 09/2791 zo dňa 29.06.2009

21/08/2009

Upozornenie MALTOFER FOL, tbl mnd 30

18/08/2009

Poznámky k rozhodnutiu o stiahnutí Grecian Formula vlasový kondicionér, kód ŠÚKL P 79317

05/08/2009

Stiahnutie z trhu Grecian Formula vlasový kondicionér

07/07/2009

Stiahnutie z trhu MALTOFER FOL tbl mnd 30

29/06/2009

Stiahnutie z prevádzky Prístroj SYSMEX XE-2100

26/06/2009

Upozornenie Cellcept tbl flm 50x500mg

19/06/2009

Stiahnutie z prevádzky Prístroj SYSMEX K4500

12/06/2009

Stiahnutie z trhu KETONAL 100mg sup 12x100mg

10/06/2009

Stiahnutie z trhu RAPTIVA plv iol 4x125mg

26/03/2009

Doplnok 1 k Pokynom ES k správnej výrobnej praxi - výroba sterilných liekov

19/03/2009

Uvoľnenie na trh Cedrox 500 cps 12x500mg

19/03/2009

Uvoľnenie na trh Cedrox 250 gru por 1x60ml

06/02/2009

Stiahnutie z trhu BLEOCIN inj 1 x 15 mg

21/01/2009

Stiahnutie z trhu Simgal 20mg

07/01/2009

SOKL 57 / 2008

19/12/2008

Stiahnutie z trhu CEDROX 250 gru por 1x60ml

19/12/2008

Stiahnutie z trhu Mesocain gel 1x20g

01/12/2008

Stiahnutie z trhu MESOCAIN

30/10/2008

Stiahnutie z trhu CALCITONIN-ratiopharm 200 nasal, aer nao 14x200 IU

30/10/2008

Oznámenie ACOMPLIA tbl flm 28x20mg

17/10/2008

Upozornenie GENAM 5 mg

06/10/2008

Stiahnutie z trhu RECTOGESIC 4 mg/g rektálna masť, 30 g

25/08/2008

Upozornenie - AFONILUM SR 125, cps plg 50 x 125 mg

25/08/2008

Upozornenie (oprava) - Fexofenadin Generics 120 mg

13/08/2008

SOKL 56 / 2008

03/08/2008

Upozornenie - Fexofenadin Generics 120 mg

24/07/2008

Stiahnutie z trhu ACCUSOL 35

23/05/2008

Stiahnutie z trhu NUROFEN PRE DETI čapíky 60 mg, rct sup 10 x 60 mg

16/05/2008

SOKL 55 / 2008

30/04/2008

Informácia pre držiteľov rozhodnutí o registrácii liekov

23/04/2008

Stiahnutie z trhu Drytec Radionuclide Generator

17/04/2008

Stiahnutie autolekárničky pre poskytnutie prvej predlekárskej pomoci

08/04/2008

Stiahnutie autolekárničky BRILLANT

20/03/2008

Upozornenie XYZAL 5 mg/10 ml

14/02/2008

Upozornenie - VIRU-MERZ 2g gel

31/01/2008

Stiahnutie z trhu MICROSER tbl, 50 x 8 mg

19/11/2007

Stiahnutie z trhu ALYOSTAL PRICK

12/11/2007

Stiahnutie z trhu SUPRACAIN inj 4 %, 10 x 2 ml

08/11/2007

Stiahnutie z trhu STALORAL sol slg

07/11/2007

Stiahnutie z trhu - Phostal

03/10/2007

Správy o kvalite liečiv - archív

13/09/2007

Stiahnutie z trhu CISPLATIN – TEVA con inf 1 x 10 ml/10 mg

26/07/2007

Upozornenie - TRALGIT kvapky - tlačová chyba

12/07/2007

Uvoľnenie na trh - EUVAX B20 µg

07/06/2007

Stiahnutie z trhu - VIRACEPT

04/06/2007

Upozornenie - IBALGIN - tlačová chyba

24/05/2007

Stiahnutie FRAXIPARINE a FRAXIPARINE FORTE

17/05/2007

Pozastavenie výdaja a použitia Euvax 20 µg

12/04/2007

Stiahnutie z trhu - DICLOFENAC DUO Pharmavit 75 mg cps

06/02/2007

Stiahnutie z trhu zdravotníckych pomôcok - VISINE

01/02/2007

Stiahnutie z trhu - SEDACORON inj

08/12/2006

Uvoľnenie výdaja prípravku Pollinex

27/11/2006

Stiahnutie prípravku Clarithromycin 500mg, tbl 14x500mg

13/11/2006

Upozornenie: Zovudex 125 mg tbl

16/10/2006

Upozornenie: EMOXEN gél 10%, gel der 1x50g je registrovaný s výdajom bez receptu

26/09/2006

SOKL 49 / 2006

28/08/2006

Uvolnenie prípravku Dilatrend tbl 28x6,25 mg

10/08/2006

Stiahnutie prípravku: Dilatrend tbl 28x6,25 mg

01/08/2006

Stiahnutie prípravku:Ultravist 370 - všetky balenia

04/07/2006

Stiahnutie prípravku: PLEXXO por tbl nob

27/06/2006

Nelegálny predaj:KAMAGRA tablets 4x100 mg (Sildenafil 100 mg)

22/06/2006

SOKL 48 / 2006

20/06/2006

Stiahnutie prípravkov:NEOLUTIN FORTE INJ, inj 5x1 ml, METHYLERGOMETRIN SPOFA inj 5x1ml

19/05/2006

Stiahnutie prípravku: ReNu s MoistureLoc

09/05/2006

Uvolnenie prípravku na trh: PLEXXO por tbl nob

21/04/2006

Stiahnutie z obehu:AMPISULCILLIN 1,5g, plv inj 10x1,5 g

21/03/2006

SOKL 47 / 2006

10/02/2006

Stiahnutie prípravku CLEXANE 4 000 anti-XA IU/0,4 ml, sol inj 10 x 0,4 ml/ 40 mg

07/02/2006

Stiahnutie prípravku ISOKET roztok 0.1 % pro inf.

19/12/2005

SOKL 46 / 2005

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png