sk

Oznam pre držiteľov registrácií - Oznámenia o prerušení, zrušení alebo obnovení dodávok humánneho lieku na slovenský trh

12.4.2019

Štátny ústav pre kontrolu liečiv zriadil elektronický systém na podávanie Oznámení o prerušení, zrušení alebo obnovení dodávok humánneho lieku na slovenský trh prostredníctvom webovej stránky ŠÚKL.

Webové sídlo portal.sukl.sk/prerušenie Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv je určené držiteľom registrácie humánneho lieku na podávanie oznámenia o prerušení, zrušení alebo obnovení dodávok liekov na slovenský trh v elektronickej podobe.

Držiteľ registrácie humánneho lieku podľa § 60 ods. 1 písm. i) zákona č.362/2011 Z.z. oliekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje:

podľa § 60 ods. 1 písm. i) bod 2

prerušenie alebo zrušenie dodávania humánneho lieku na trh Slovenskej republiky s uvedením dôvodov pred prerušením alebo zrušením dodávania; plánované prerušenie alebo plánované zrušenie  dodávania humánneho lieku na trh Slovenskej republiky je držiteľ registrácie povinný oznámiť štátnemu ústavu najmenej dva mesiace vopred;

podľa § 60 ods. 1 písm. i) bod 7

dátum obnovenia dodávania humánneho lieku na trh Slovenskej republiky pred jeho obnovením, ak ide o prerušenie podľa bodu 2. 

Vyplnením a odoslaním formulára držiteľ registrácie zašle informácie o prerušení, zrušení alebo obnovení dodávok humánneho  lieku Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv, ktorý ho po spracovaní zverejní na tomto portáli. Pre správne vyplnenie formulára si prečítajte informáciu o postupe pri vypĺňaní.

ŠÚKL bude odo dňa 15.4.2019 prijímať a považovať za platné len hlásenia podané prostredníctvom elektronického systému.

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png