sk

Výroba

Žiadosť o inšpekciu/vydanie Posudku ŠÚKL

Postup pre vydávanie certifikátu pre produkt (CPP) podľa schémy SZO

Oznámenie o zámere vykonávať výrobu, dovoz alebo distribúciu účinnej látky

Držitelia osvedčenia SVP a API registrácie

POKYNY ES K SPRÁVNEJ VÝROBNEJ PRAXI (GOOD MANUFACTURING PRACTICE (GMP) GUIDELINES)

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png