sk

Výroba

Žiadosť o inšpekciu/vydanie Posudku ŠÚKL

Postup pre vydávanie certifikátu pre produkt (CPP) podľa schémy SZO

Oznámenie o zámere vykonávať výrobu, dovoz alebo distribúciu účinnej látky

Držitelia osvedčenia SVP a API registrácie

MP - 116/2012 - Pokyny SVP stanovené ŠÚKL pre rozsah výroby "Balenie do vonkajšieho obalu" - verzia 1

Informácie pre výrobcov liekov

POKYNY ES K SPRÁVNEJ VÝROBNEJ PRAXI (GOOD MANUFACTURING PRACTICE (GMP) GUIDELINES)

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png