sk

Držitelia osvedčenia SVP a API registrácie

Štátny ústav pre kontrolu liečiv vydáva povolenie na výrobu humánnych liekov, výrobu skúšaných humánnych produktov a skúšaných humánnych liekov v zmysle Zákona 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Sekcia inšpekcie ŠÚKL vydáva Posudok na materiálne a priestorové vybavenie a personálne zabezpečenie žiadateľa o povolenie na výrobu humánnych liekov (ďalej iba „posudok“) v zmysle ustanovenia § 6 ods. 5 písm. f) zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov. Posudok je prílohou žiadosti o vydanie Povolenia na výrobu humánnych liekov. Ďalšie náležitosti žiadosti o vydanie povolenia na výrobu humánnych liekov nájdete tu.

Držitelia osvedčenia SVP a držitelia registrácie API

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png