sk

Nakladanie s odpadmi

Informácie ohľadom likvidácie samotestov na SARS-CoV-2

MP 105-2023 Zneškodňovanie liekov nespotrebovaných fyzickými osobami

Príloha č. 1. ku MP 105-2023 Opatrenia pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečným odpadom

Príloha č. 2. ku MP 105-2023 Identifikačný list nebezpečného odpadu (kat č. 200131)

Príloha č. 3. ku MP 105-2023 Prevádzkový poriadok lekárne pre miesto vyhradené na zhromažďovanie nebezpečného odpadu (kat. č. 200131 cytotoxické a cytostatické látky)

Príloha č. 4. ku MP 105-2023 Oznam pre občanov

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png