sk

Nakladanie s odpadmi

MP 105/2016 - Zneškodňovanie liekov nespotrebovaných fyzickými osobami - 5

Oznam pre držiteľov povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti

Opatrenia pre prípad havárie pre lekárne

Prevádzkový poriadok 20 01 31 pre lekárne

Štátny ústav pre kontrolu liečiv žiada o spoluprácu v súvislosti s likvidáciou nespotrebovaných liekov od obyvateľstva

Identifikačný list NO na označenie miesta skladovania nespotrebovaných liekov v lekárni

Oznam pre lekárne o zmene systému zberu nespotrebovaných liekov od obyvateľstva

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png