sk

Zoznam prijatých žiadostí o novú registráciu

1
2022-11-24
Metformín a sitagliptín
50 mg/1000 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
A10BD07
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
2
2022-11-23
Meldón, dihydrát
500 mg/5 ml
SOL INJ
Injekčný roztok
C01EB22
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
3
2022-11-22
Amsakrín
75 mg
PLV IFO
Prášok na infúzny roztok
L01XX01
Odkazovaná žiadost - odkaz do vedeckých prác (bibliografia)
DCP
Decentralizovaná
4
2022-11-16
Klopidogrel
75 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
B01AC04
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
5
2022-11-16
Klopidogrel
300 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
B01AC04
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
6
2022-11-11
Lanreotid
60 mg
SOL IRU
Injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke (Injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke - platné do okt2020)
H01CB03
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
7
2022-11-11
Lanreotid
90 mg
SOL IRU
Injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke (Injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke - platné do okt2020)
H01CB03
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
8
2022-11-11
Lanreotid
120 mg
SOL IRU
Injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke (Injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke - platné do okt2020)
H01CB03
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
9
2022-11-09
Rivaroxabán
2,5 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
B01AF01
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
10
2022-11-09
Rivaroxabán
10 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
B01AF01
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
11
2022-11-09
Rivaroxabán
15 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
B01AF01
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
12
2022-11-09
Rivaroxabán
20 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
B01AF01
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
13
2022-11-07
Ibuprofen
50 mg/g
GEL
Gél
M02AA13
Odkazovaná žiadost s rozdielmi v porovnaní s referencným liekom (hybridná)
DCP
Decentralizovaná
14
2022-11-07
Pirfenidón
filmom obalené tablety
TBL FLM
Filmom obalená tableta
L04AX05
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
15
2022-11-04
Kodeín a paracetamol
500/8/30 mg
TBL EFF
Šumivá tableta
N02AJ06
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
16
2022-11-04
Pirfenidón
filmom obalené tablety
TBL FLM
Filmom obalená tableta
L04AX05
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
17
2022-11-03
Tigecyklín
50 mg
PLV IFO
Prášok na infúzny roztok
J01AA12
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
18
2022-10-27
Tikagrelor
60 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
B01AC24
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
19
2022-10-27
Tikagrelor
90 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
B01AC24
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
20
2022-10-27
Atorvastatín a ezetimib
10 mg/10 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
C10BA05
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
21
2022-10-27
Atorvastatín a ezetimib
10 mg/20 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
C10BA05
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
22
2022-10-27
Atorvastatín a ezetimib
10 mg/40 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
C10BA05
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
23
2022-10-27
Atorvastatín a ezetimib
10 mg/80 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
C10BA05
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
24
2022-10-26
Formoterol a beklometazón
100 µg/6 µg
SOL INH
Inhalačný roztok v tlakovom obale
R03AK08
Odkazovaná žiadost s rozdielmi v porovnaní s referencným liekom (hybridná)
DCP
Decentralizovaná
25
2022-10-26
Formoterol a beklometazón
200 µg/6 µg
SOL INH
Inhalačný roztok v tlakovom obale
R03AK08
Odkazovaná žiadost s rozdielmi v porovnaní s referencným liekom (hybridná)
DCP
Decentralizovaná
26
2022-10-26
Pantoprazol
40 mg
PLV INO
Prášok na injekčný roztok
A02BC02
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
27
2022-10-25
Sitagliptín
25 mg/ml
SOL POR
Perorálny roztok
A10BH01
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
28
2022-10-24
Efedrín
10 mg/ml
SOL INJ
Injekčný roztok
C01CA26
Odkazovaná žiadost s rozdielmi v porovnaní s referencným liekom (hybridná)
DCP
Decentralizovaná
29
2022-10-24
Efedrín
50 mg/ml
SOL INJ
Injekčný roztok
C01CA26
Odkazovaná žiadost s rozdielmi v porovnaní s referencným liekom (hybridná)
DCP
Decentralizovaná
30
2022-10-19
Doxazosín
1 mg
TBL
Tableta
C02CA04
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
NAR
Národná
31
2022-10-19
Celekoxib
100 mg
CPS DUR
Tvrdá kapsula
M01AH01
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
NAR
Národná
32
2022-10-19
Celekoxib
200 mg
CPS DUR
Tvrdá kapsula
M01AH01
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
NAR
Národná
33
2022-10-19
Doxazosín
2 mg
TBL
Tableta
C02CA04
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
NAR
Národná
34
2022-10-19
Doxazosín
4 mg
TBL
Tableta
C02CA04
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
NAR
Národná
35
2022-10-19
Levetiracetam
250 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
N03AX14
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
36
2022-10-19
Doxazosín
8 mg
TBL
Tableta
C02CA04
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
NAR
Národná
37
2022-10-19
Levetiracetam
500 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
N03AX14
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
38
2022-10-19
Levetiracetam
1000 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
N03AX14
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
39
2022-10-18
Isavukonazol
200 mg
PLV IFO
Prášok na infúzny roztok
J02AC05
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
40
2022-10-18
Ibuprofen
50 mg/g
GEL DER
Dermálny gél
M02AA13
Odkazovaná žiadost s rozdielmi v porovnaní s referencným liekom (hybridná)
DCP
Decentralizovaná
41
2022-10-17
Oktenidín, kombinácie
1 mg/g + 20 mg/g
AER DEO
Dermálny roztokový sprej (Dermálna roztoková aerodisperzia - platné do okt2020)
D08AJ57
Odkazovaná žiadost s rozdielmi v porovnaní s referencným liekom (hybridná)
DCP
Decentralizovaná
42
2022-10-14
Oktenidín, kombinácie
1 mg/g + 10 mg/g
GEL
Gél
D08AJ57
Odkazovaná žiadost s rozdielmi v porovnaní s referencným liekom (hybridná)
DCP
Decentralizovaná
43
2022-10-14
Formoterol a beklometazón
100 µg/6 µg
SOL INH
Inhalačný roztok v tlakovom obale
R03AK08
Odkazovaná žiadost s rozdielmi v porovnaní s referencným liekom (hybridná)
DCP
Decentralizovaná
44
2022-10-14
Formoterol a beklometazón
200 µg/6 µg
SOL INH
Inhalačný roztok v tlakovom obale
R03AK08
Odkazovaná žiadost s rozdielmi v porovnaní s referencným liekom (hybridná)
DCP
Decentralizovaná
45
2022-10-11
Amoxicilín a inhibítor betalaktamázy
250 mg/125 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
J01CR02
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
NAR
Národná
46
2022-10-10
Glykopyrónium
2,2 mg
CRM
Krém
D11AA01
Samostatná úplná – známe liečivo
MRP
Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
47
2022-10-10
Atorvastatín a ezetimib
10 mg/10 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
C10BA05
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
48
2022-10-10
Betahistín
16 mg
TBL
Tableta
N07CA01
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
49
2022-10-10
Betahistín
24 mg
TBL
Tableta
N07CA01
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
50
2022-10-10
Atorvastatín a ezetimib
10 mg/20 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
C10BA05
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
51
2022-10-10
Atorvastatín a ezetimib
10 mg/40 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
C10BA05
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
52
2022-10-10
Atorvastatín a ezetimib
10 mg/80 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
C10BA05
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
53
2022-10-06
Flutikazón,kombinácie
137 µg/50 µg
AER NAU
Nosový suspenzný sprej (Nosová suspenzná aerodisperzia - platné do okt2020)
R01AD58
Odkazovaná žiadost s rozdielmi v porovnaní s referencným liekom (hybridná)
DCP
Decentralizovaná
54
2022-10-06
Eribulín
0,44 mg/ml
SOL INJ
Injekčný roztok
L01XX41
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
55
2022-10-03
Tapentadol
50 mg
TBL PLG
Tableta s predĺženým uvoľňovaním
N02AX06
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
56
2022-10-03
Tapentadol
100 mg
TBL PLG
Tableta s predĺženým uvoľňovaním
N02AX06
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
57
2022-10-03
Tapentadol
150 mg
TBL PLG
Tableta s predĺženým uvoľňovaním
N02AX06
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
58
2022-09-30
Aciklovir
200 mg
CPS DUR
Tvrdá kapsula
J05AB01
Odkazovaná žiadost s rozdielmi v porovnaní s referencným liekom (hybridná)
NAR
Národná
59
2022-09-30
Dabigatránetexilát
75 mg
CPS DUR
Tvrdá kapsula
B01AE07
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
60
2022-09-30
Dabigatránetexilát
110 mg
CPS DUR
Tvrdá kapsula
B01AE07
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
61
2022-09-30
Dabigatránetexilát
150 mg
CPS DUR
Tvrdá kapsula
B01AE07
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
62
2022-09-28
Expektoranciá
490 mg/49 mg/1 ml
SOL POR
Perorálny roztok
R05CA
Odkazovaná žiadost - odkaz do vedeckých prác (bibliografia)
DCP
Decentralizovaná
63
2022-09-26
Rôzne
1,5 mg + 5 mg
AER ORA
Orálna aerodisperzia (zamietnuté od mája 2021, použiť skratku pre celú liekovú formu)
R02AA20
Odkazovaná žiadost s rozdielmi v porovnaní s referencným liekom (hybridná)
DCP
Decentralizovaná
64
2022-09-26
Apixabán
2,5 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
B01AF02
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
65
2022-09-26
Apixabán
5 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
B01AF02
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
66
2022-09-22
Flukloxacilín
1 g
SOL IJF
Injekčný/infúzny roztok (Injekčný a infúzny roztok - používané do roku 2015)
J01CF05
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
67
2022-09-22
Flukloxacilín
2 g
SOL IJF
Injekčný/infúzny roztok (Injekčný a infúzny roztok - používané do roku 2015)
J01CF05
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
68
2022-09-20
Dimetyl-fumarát
120 mg
CPS END
Tvrdá gastrorezistentná kapsula
L04AX07
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
69
2022-09-20
Dimetyl-fumarát
240 mg
CPS END
Tvrdá gastrorezistentná kapsula
L04AX07
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
70
2022-09-20
Atorvastatín a ezetimib
10 mg/10 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
C10BA05
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
71
2022-09-20
Atorvastatín a ezetimib
10 mg/40 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
C10BA05
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
72
2022-09-20
Atorvastatín a ezetimib
10 mg/80 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
C10BA05
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
73
2022-09-20
Atorvastatín a ezetimib
10 mg/20 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
C10BA05
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
74
2022-09-19
Hmyz
120 µg
PLV IOL
Prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok
V01AA07
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
75
2022-09-19
Hmyz
550 µg
PLV IOL
Prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok
V01AA07
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
76
2022-09-19
Hmyz
120 µg
PLV IOL
Prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok
V01AA07
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
77
2022-09-19
Hmyz
550 µg
PLV IOL
Prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok
V01AA07
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
78
2022-09-19
Zopiklón
3,75 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
N05CF01
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
79
2022-09-19
Zopiklón
5 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
N05CF01
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
80
2022-09-19
Zopiklón
7,5 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
N05CF01
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
81
2022-09-16
?
30 mg/ml
SIR
Sirup
?
Tradičný rastlinný liek
DCP
Decentralizovaná
82
2022-09-16
Inozínpranobex
1000 mg
TBL
Tableta
J05AX05
Odkazovaná žiadost - odkaz do vedeckých prác (bibliografia)
NAR
Národná
83
2022-09-14
Permetrín
50 mg/g
GEL
Gél
P03AC04
Odkazovaná žiadost - odkaz do vedeckých prác (bibliografia)
MRP
Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
84
2022-09-14
Benzylpenicilín
1 MIU
PLV INO
Prášok na injekčný roztok
J01CE01
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
85
2022-09-14
Benzylpenicilín
5 MIU
PLV INO
Prášok na injekčný roztok
J01CE01
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
86
2022-09-14
Benzylpenicilín
10 MIU
PLV INO
Prášok na injekčný roztok
J01CE01
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
87
2022-09-13
Apixabán
2,5 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
B01AF02
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
88
2022-09-13
Apixabán
5 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
B01AF02
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
89
2022-09-12
Laryngologiká
10 mg
PAS ORM
Mäkká pastilka
R02A
Tradičný rastlinný liek
DCP
Decentralizovaná
90
2022-09-09
Pregabalín
82,5 mg
TBL PLG
Tableta s predĺženým uvoľňovaním
N03AX16
Odkazovaná žiadost s rozdielmi v porovnaní s referencným liekom (hybridná)
DCP
Decentralizovaná
91
2022-09-09
Pregabalín
165 mg
TBL PLG
Tableta s predĺženým uvoľňovaním
N03AX16
Odkazovaná žiadost s rozdielmi v porovnaní s referencným liekom (hybridná)
DCP
Decentralizovaná
92
2022-09-09
Pregabalín
330 mg
TBL PLG
Tableta s predĺženým uvoľňovaním
N03AX16
Odkazovaná žiadost s rozdielmi v porovnaní s referencným liekom (hybridná)
DCP
Decentralizovaná
93
2022-09-09
Faktor VIII - inhibítor bypassovej aktivity
25 U/ml
PLO JOF
Prášok na injekčný alebo infúzny roztok
B02BD03
Samostatná úplná – známe liečivo
MRP
Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
94
2022-09-09
Faktor VIII - inhibítor bypassovej aktivity
50 U/ml
PLO JOF
Prášok na injekčný alebo infúzny roztok
B02BD03
Samostatná úplná – známe liečivo
MRP
Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
95
2022-09-05
Lisdexamfetamín
20 mg
CPS DUR
Tvrdá kapsula
N06BA12
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
96
2022-09-05
Lisdexamfetamín
30 mg
CPS DUR
Tvrdá kapsula
N06BA12
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
97
2022-09-05
Lisdexamfetamín
40 mg
CPS DUR
Tvrdá kapsula
N06BA12
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
98
2022-09-05
Lisdexamfetamín
50 mg
CPS DUR
Tvrdá kapsula
N06BA12
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
99
2022-09-05
Lisdexamfetamín
60 mg
CPS DUR
Tvrdá kapsula
N06BA12
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
100
2022-09-05
Lisdexamfetamín
70 mg
CPS DUR
Tvrdá kapsula
N06BA12
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
101
2022-09-05
Empagliflozín
10 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
A10BK03
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
102
2022-09-05
Empagliflozín
25 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
A10BK03
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
103
2022-09-05
?
5 mg/5 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
?
Nová kombinácia známych liečiv (fixná kombinácia)
DCP
Decentralizovaná
104
2022-08-30
Lidokaín, kombinácie
70 mg/g + 70 mg/g
CRM
Krém
N01BB52
Samostatná úplná – známe liečivo
DCP
Decentralizovaná
105
2022-08-30
Sitagliptín
100 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
A10BH01
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
106
2022-08-25
Amikacín
125 mg/ml
SOL IJF
Injekčný/infúzny roztok (Injekčný a infúzny roztok - používané do roku 2015)
J01GB06
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
107
2022-08-25
Amikacín
250 mg/ml
SOL IJF
Injekčný/infúzny roztok (Injekčný a infúzny roztok - používané do roku 2015)
J01GB06
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
108
2022-08-24
Omeprazol
20 mg
TBL ENT
Gastrorezistentná tableta
A02BC01
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
109
2022-08-23
Dimetyl-fumarát
120 mg
CPS ENT
Gastrorezistentná kapsula (zamietnuté od mája 2021, použiť skratku pre celú liekovú formu)
L04AX07
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
110
2022-08-23
Dimetyl-fumarát
240 mg
CPS ENT
Gastrorezistentná kapsula (zamietnuté od mája 2021, použiť skratku pre celú liekovú formu)
L04AX07
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
111
2022-08-22
List brečtana popínavého
8,25 mg/ml
SIR
Sirup
R05CA12
Odkazovaná žiadost - odkaz do vedeckých prác (bibliografia)
DCP
Decentralizovaná
112
2022-08-19
metamizol, sodná soľ
2,5 g/5 ml
SOL INJ
Injekčný roztok
N02BB02
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
113
2022-08-19
Eribulín
0,44 mg/ml
SOL INJ
Injekčný roztok
L01XX41
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
114
2022-08-17
metamizol, sodná soľ
1 g/2 ml
SOL INJ
Injekčný roztok
N02BB02
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
115
2022-08-16
Vankomycín
1 g
PLO POR
Prášok na perorálny roztok
J01XA01
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
116
2022-08-16
Vankomycín
500 mg
PLO POR
Prášok na perorálny roztok
J01XA01
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
117
2022-08-15
Cefalosporíny tretej generácie
1 g
PLO IJF
Prášok na injekčný/infúzny roztok
J01DD
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
118
2022-08-15
Ceftazidím
2 g
PLO IJF
Prášok na injekčný/infúzny roztok
J01DD02
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
119
2022-08-15
Piperacilín a inhibítor betalaktamázy
4 g/0,5 g
PLO IJF
Prášok na injekčný/infúzny roztok
J01CR05
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
120
2022-08-10
Vortioxetín
5 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
N06AX26
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
121
2022-08-10
Vortioxetín
10 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
N06AX26
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
122
2022-08-10
Vortioxetín
15 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
N06AX26
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
123
2022-08-10
Vortioxetín
20 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
N06AX26
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
124
2022-08-09
Sugamadex
100 mg/ ml
SOL INJ
Injekčný roztok
V03AB35
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
125
2022-08-08
Fenylefrín
100 mg/ml
INT OPO
Očné roztokové kvapky (Očná roztoková instilácia - platné do okt2020)
S01FB01
Odkazovaná žiadost s rozdielmi v porovnaní s referencným liekom (hybridná)
DCP
Decentralizovaná
126
2022-08-08
Flutikazón,kombinácie
137 µg/50 µg
AER NAU
Nosový suspenzný sprej (Nosová suspenzná aerodisperzia - platné do okt2020)
R01AD58
Odkazovaná žiadost s rozdielmi v porovnaní s referencným liekom (hybridná)
DCP
Decentralizovaná
127
2022-08-05
Levosimendan
2,5 mg/ ml
CON INF
Koncentrát na infúzny roztok (Infúzny koncentrát - platné do okt2020)
C01CX08
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
128
2022-08-05
Tapentadol
25 mg
TBL PLG
Tableta s predĺženým uvoľňovaním
N02AX06
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
129
2022-08-05
Tapentadol
50 mg
TBL PLG
Tableta s predĺženým uvoľňovaním
N02AX06
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
130
2022-08-05
Tapentadol
100 mg
TBL PLG
Tableta s predĺženým uvoľňovaním
N02AX06
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
131
2022-08-05
Tapentadol
150 mg
TBL PLG
Tableta s predĺženým uvoľňovaním
N02AX06
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
132
2022-08-05
Tapentadol
200 mg
TBL PLG
Tableta s predĺženým uvoľňovaním
N02AX06
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
133
2022-08-05
Tapentadol
250 mg
TBL PLG
Tableta s predĺženým uvoľňovaním
N02AX06
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
134
2022-08-04
Cholekalciferol
20000 IU/ml
GTT ORA
Orálne kvapky
A11CC05
Odkazovaná žiadost - odkaz do vedeckých prác (bibliografia)
DCP
Decentralizovaná
135
2022-08-02
Dabigatránetexilát
75 mg
CPS DUR
Tvrdá kapsula
B01AE07
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
136
2022-08-02
Dabigatránetexilát
110 mg
CPS DUR
Tvrdá kapsula
B01AE07
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
137
2022-08-02
Dabigatránetexilát
150 mg
CPS DUR
Tvrdá kapsula
B01AE07
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
138
2022-08-01
Ciklezonid
160 µg/1 dávka
SOL INH
Inhalačný roztok v tlakovom obale
R03BA08
Odkazovaná žiadost s rozdielmi v porovnaní s referencným liekom (hybridná)
DCP
Decentralizovaná
139
2022-07-29
Sertralín
50 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
N06AB06
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
140
2022-07-29
Sertralín
100 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
N06AB06
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
141
2022-07-28
Empagliflozín
10 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
A10BK03
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
142
2022-07-28
Empagliflozín
25 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
A10BK03
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
143
2022-07-21
Ceftazidím
1 g
PLO IJF
Prášok na injekčný/infúzny roztok
J01DD02
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
NAR
Národná
144
2022-07-21
Ceftazidím
2 g
PLO IJF
Prášok na injekčný/infúzny roztok
J01DD02
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
NAR
Národná
145
2022-07-18
Tropikamid
10 mg/ml
INT OPO
Očné roztokové kvapky (Očná roztoková instilácia - platné do okt2020)
S01FA06
Odkazovaná žiadost s rozdielmi v porovnaní s referencným liekom (hybridná)
DCP
Decentralizovaná
146
2022-07-18
Ezomeprazol
40 mg
PLV IFO
Prášok na infúzny roztok
A02BC05
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
147
2022-07-18
Perampanel
2 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
N03AX22
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
148
2022-07-18
Perampanel
4 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
N03AX22
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
149
2022-07-18
Perampanel
6 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
N03AX22
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
150
2022-07-18
Perampanel
8 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
N03AX22
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
151
2022-07-14
Flurbiprofén
8,75 mg
PAS ORD
Tvrdá pastilka
R02AX01
Odkazovaná žiadost s rozdielmi v porovnaní s referencným liekom (hybridná)
DCP
Decentralizovaná
152
2022-07-13
Chlorálhydrát
500 mg/5 ml
SOL ORA
Orálny roztok
N05CC01
Odkazovaná žiadost - odkaz do vedeckých prác (bibliografia)
DCP
Decentralizovaná
153
2022-07-12
Mometazón
1 mg/g
CRM
Krém
D07AC13
Odkazovaná žiadost s rozdielmi v porovnaní s referencným liekom (hybridná)
MRP
Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
154
2022-07-07
Progesterón
10 mg/g
GEL TDM
Transdermálny gél
G03DA04
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
155
2022-07-06
metamizol, sodná soľ
500 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
N02BB02
Odkazovaná žiadost - odkaz do vedeckých prác (bibliografia)
DCP
Decentralizovaná
156
2022-07-06
Pantoprazol
40 mg
PLV INO
Prášok na injekčný roztok
A02BC02
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
157
2022-07-04
Apixabán
2,5 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
B01AF02
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
158
2022-07-04
Apixabán
5 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
B01AF02
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
159
2022-07-04
Pazopanib
400 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
L01EX03
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
160
2022-07-04
Pazopanib
200 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
L01EX03
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
161
2022-07-01
Tikagrelor
60 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
B01AC24
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
162
2022-07-01
Tikagrelor
90 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
B01AC24
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
163
2022-07-01
Cetirizín
10 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
R06AE07
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
164
2022-06-30
Meropeném
1 g
PLO IJF
Prášok na injekčný/infúzny roztok
J01DH02
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
165
2022-06-30
Escitalopram
10 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
N06AB10
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
166
2022-06-29
Piperacilín a inhibítor betalaktamázy
2 g/0,25 g
PLV IFO
Prášok na infúzny roztok
J01CR05
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
167
2022-06-27
Ľudský imunoglobulín proti cytomegalovírusovej infekcii
100 U/ml
SOL INF
Infúzny roztok
J06BB09
Samostatná úplná – známe liečivo
MRP
Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
168
2022-06-27
Fentanyl
12,5 mcg/h
EMP TDM
Transdermálna náplasť
N02AB03
Odkazovaná žiadost s rozdielmi v porovnaní s referencným liekom (hybridná)
DCP
Decentralizovaná
169
2022-06-27
Fentanyl
25 µg/h
EMP TDM
Transdermálna náplasť
N02AB03
Odkazovaná žiadost s rozdielmi v porovnaní s referencným liekom (hybridná)
DCP
Decentralizovaná
170
2022-06-27
Fentanyl
50 µg/h
EMP TDM
Transdermálna náplasť
N02AB03
Odkazovaná žiadost s rozdielmi v porovnaní s referencným liekom (hybridná)
DCP
Decentralizovaná
171
2022-06-27
Fluoxetín
75 µg/h
EMP TDM
Transdermálna náplasť
N06AB03
Odkazovaná žiadost s rozdielmi v porovnaní s referencným liekom (hybridná)
DCP
Decentralizovaná
172
2022-06-27
Fentanyl
100 µg/h
EMP TDM
Transdermálna náplasť
N02AB03
Odkazovaná žiadost s rozdielmi v porovnaní s referencným liekom (hybridná)
DCP
Decentralizovaná
173
2022-06-24
Levonorgestrel a etinylestradiol
100 µg/20 µg
TBL OBD
Tableta obalená
G03AA07
Odkazovaná žiadost s rozdielmi v porovnaní s referencným liekom (hybridná)
DCP
Decentralizovaná
174
2022-06-24
Paracetamol
500 mg
TBL
Tableta
N02BE01
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
175
2022-06-23
Apixabán
2,5 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
B01AF02
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
176
2022-06-23
Apixabán
5 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
B01AF02
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
177
2022-06-23
Rilmenidín
1 mg
TBL
Tableta
C02AC06
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
178
2022-06-23
Metformín a vildagliptín
50 mg/850 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
A10BD08
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
179
2022-06-23
Metformín a vildagliptín
50 mg/1000 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
A10BD08
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
180
2022-06-16
Technécium (99mTc) pertechnetát
2-50 GB
GEN RNK
Rádionuklidový generátor
V09FX01
Odkazovaná žiadost - odkaz do vedeckých prác (bibliografia)
MRP
Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
181
2022-06-16
Aciklovir
30 mg/g
UNG OPH
Očná masť
S01AD03
Odkazovaná žiadost s rozdielmi v porovnaní s referencným liekom (hybridná)
DCP
Decentralizovaná
182
2022-06-15
Klonidín
150 µg/ml
SOL INJ
Injekčný roztok
C02AC01
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
183
2022-06-13
Jodid draselný
65 mg
TBL
Tableta
V03AB21
Odkazovaná žiadost - odkaz do vedeckých prác (bibliografia)
MRP
Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
184
2022-06-10
Gabapentín
100 mg
CPS DUR
Tvrdá kapsula
N03AX12
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
185
2022-06-10
Gabapentín
300 mg
CPS DUR
Tvrdá kapsula
N03AX12
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
186
2022-06-10
Gabapentín
400 mg
CPS DUR
Tvrdá kapsula
N03AX12
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
187
2022-06-09
Tigecyklín
50 mg
PLV IFO
Prášok na infúzny roztok
J01AA12
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
188
2022-06-08
Flurbiprofén
8,75 mg
PAS ORD
Tvrdá pastilka
R02AX01
Odkazovaná žiadost s rozdielmi v porovnaní s referencným liekom (hybridná)
DCP
Decentralizovaná
189
2022-06-08
Flurbiprofén
8,75 mg/dávka
AER ORS
Orálny roztokový sprej (Orálna roztoková aerodisperzia - platné do okt2020)
R02AX01
Odkazovaná žiadost s rozdielmi v porovnaní s referencným liekom (hybridná)
DCP
Decentralizovaná
190
2022-06-06
Perindopril,amlodipín a indapamid
5 mg/1,25 mg/5 mg
TBL
Tableta
C09BX01
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
191
2022-06-06
Perindopril,amlodipín a indapamid
10 mg/2,5 mg/5 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
C09BX01
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
192
2022-06-06
Perindopril,amlodipín a indapamid
10 mg/2,5 mg/10 mg
TBL
Tableta
C09BX01
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
193
2022-06-06
Dimetyl-fumarát
120 mg
CPS END
Tvrdá gastrorezistentná kapsula
L04AX07
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
194
2022-06-06
Dimetyl-fumarát
240 mg
CPS END
Tvrdá gastrorezistentná kapsula
L04AX07
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
195
2022-06-06
Dimetyl-fumarát
120 mg
CPS END
Tvrdá gastrorezistentná kapsula
L04AX07
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
196
2022-06-06
Dimetyl-fumarát
240 mg
CPS END
Tvrdá gastrorezistentná kapsula
L04AX07
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
197
2022-06-02
Rivaroxabán
10 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
B01AF01
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
198
2022-06-02
Sildenafil
25 mg
TBL MND
Žuvacia tableta
G04BE03
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
199
2022-06-02
Sildenafil
50 mg
TBL MND
Žuvacia tableta
G04BE03
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
200
2022-06-02
Antiagreganciá trombocytov okrem heparínu, kombinácie
75 mg/75 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
B01AC30
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
201
2022-06-01
Atorvastatín
10 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
C10AA05
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
202
2022-06-01
Atorvastatín
20 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
C10AA05
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
203
2022-06-01
Atorvastatín
40 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
C10AA05
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
204
2022-06-01
Atorvastatín
80 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
C10AA05
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
205
2022-06-01
Rivaroxabán
2,5 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
B01AF01
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
206
2022-06-01
Rivaroxabán
15 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
B01AF01
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
207
2022-06-01
Rivaroxabán
20 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
B01AF01
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
208
2022-06-01
Rivaroxabán
15 mg + 20 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
B01AF01
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
209
2022-06-01
Atorvastatín
30 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
C10AA05
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
210
2022-06-01
Atorvastatín
60 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
C10AA05
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
211
2022-05-31
Pregabalín
75 mg
CPS DUR
Tvrdá kapsula
N03AX16
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
212
2022-05-31
Pregabalín
150 mg
CPS DUR
Tvrdá kapsula
N03AX16
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
213
2022-05-31
Amoxicilín a inhibítor betalaktamázy
875 mg/125 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
J01CR02
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
214
2022-05-27
Esmolol
10 mg/ml
SOL INF
Infúzny roztok
C07AB09
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
215
2022-05-27
Brimonidín
2 mg/ml
INT OPO
Očné roztokové kvapky (Očná roztoková instilácia - platné do okt2020)
S01EA05
Odkazovaná žiadost s rozdielmi v porovnaní s referencným liekom (hybridná)
DCP
Decentralizovaná
216
2022-05-25
Drospirenón a etinylestradiol
0,03 mg/3 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
G03AA12
Samostatná úplná – známe liečivo
MRP
Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
217
2022-05-20
Bortezomib
2,5 mg/ml
SOL INJ
Injekčný roztok
L01XG01
Odkazovaná žiadost s rozdielmi v porovnaní s referencným liekom (hybridná)
DCP
Decentralizovaná
218
2022-05-19
Ampicilín a inhibítor betalaktamázy
2 g/1 g
PLO IJF
Prášok na injekčný/infúzny roztok
J01CR01
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
219
2022-05-13
Doxorubicín
2 mg/ml
CON INF
Koncentrát na infúzny roztok (Infúzny koncentrát - platné do okt2020)
L01DB01
Odkazovaná žiadost s rozdielmi v porovnaní s referencným liekom (hybridná)
DCP
Decentralizovaná
220
2022-05-04
Dabigatránetexilát
75 mg
CPS DUR
Tvrdá kapsula
B01AE07
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
221
2022-05-04
Dabigatránetexilát
110 mg
CPS DUR
Tvrdá kapsula
B01AE07
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
222
2022-05-04
Dabigatránetexilát
150 mg
CPS DUR
Tvrdá kapsula
B01AE07
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
223
2022-05-04
Botulotoxín
50 U
PLV INO
Prášok na injekčný roztok
M03AX01
Samostatná úplná – známe liečivo
MRP
Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
224
2022-05-03
Linagliptín
5 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
A10BH05
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
225
2022-05-03
Alopurinol
100 mg
TBL
Tableta
M04AA01
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
226
2022-05-03
Alopurinol
300 mg
TBL
Tableta
M04AA01
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
227
2022-05-02
Omeprazol
40 mg
PLV IFO
Prášok na infúzny roztok
A02BC01
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
228
2022-04-28
Diklofenak
140 mg
EMP MED
Liečivá náplasť
M02AA15
Odkazovaná žiadost s rozdielmi v porovnaní s referencným liekom (hybridná)
MRP
Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
229
2022-04-28
?
0,10 g/g
CRM
Krém
?
Tradičný rastlinný liek
DCP
Decentralizovaná
230
2022-04-28
Kaspofungín
50 mg
PLC IFC
Prášok na koncentrát na infúzny roztok (Prášok na infúzny koncentrát - platné do okt2020)
J02AX04
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
231
2022-04-28
Kaspofungín
70 mg
PLC IFC
Prášok na koncentrát na infúzny roztok (Prášok na infúzny koncentrát - platné do okt2020)
J02AX04
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
232
2022-04-14
Norepinefrín (Noradrenalín)
1 mg/ml
CON INF
Koncentrát na infúzny roztok (Infúzny koncentrát - platné do okt2020)
C01CA03
Odkazovaná žiadost - odkaz do vedeckých prác (bibliografia)
DCP
Decentralizovaná
233
2022-04-14
Perindopril,amlodipín a indapamid
5 mg/1,25 mg/5 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
C09BX01
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
234
2022-04-14
Perindopril,amlodipín a indapamid
5 mg/1,25 mg/ 10 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
C09BX01
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
235
2022-04-14
Perindopril,amlodipín a indapamid
10 mg/2,5 mg/ 5 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
C09BX01
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
236
2022-04-14
Perindopril,amlodipín a indapamid
10 mg/2,5 mg/10 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
C09BX01
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
237
2022-04-13
Klobetazol
500 µg/g
SHP
Šampón
D07AD01
Odkazovaná žiadost - odkaz do vedeckých prác (bibliografia)
DCP
Decentralizovaná
238
2022-04-11
Alfakalcidol
1,0 µg
CPS MOL
Mäkká kapsula
A11CC03
Odkazovaná žiadost - odkaz do vedeckých prác (bibliografia)
MRP
Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
239
2022-04-08
Mirtazapín
15 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
N06AX11
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
240
2022-04-08
Mirtazapín
30 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
N06AX11
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
241
2022-04-08
Mirtazapín
45mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
N06AX11
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
242
2022-04-06
Teriflunomid
14 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
L04AA31
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
243
2022-04-06
Dabigatránetexilát
75 mg
CPS DUR
Tvrdá kapsula
B01AE07
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
244
2022-04-06
Dabigatránetexilát
110 mg
CPS DUR
Tvrdá kapsula
B01AE07
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
245
2022-04-06
Dabigatránetexilát
150 mg
CPS DUR
Tvrdá kapsula
B01AE07
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
246
2022-04-05
Dapagliflozín
5 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
A10BK01
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
247
2022-04-05
Dapagliflozín
10 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
A10BK01
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
248
2022-04-05
Paracetamol
500 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
N02BE01
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
249
2022-04-05
Metformín
500 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
A10BA02
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
250
2022-04-05
Metformín
850 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
A10BA02
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
251
2022-04-05
Metformín
1000 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
A10BA02
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
252
2022-04-05
Sitagliptín
25 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
A10BH01
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
253
2022-04-05
Sitagliptín
50 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
A10BH01
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
254
2022-04-05
Sitagliptín
100 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
A10BH01
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
255
2022-04-04
Flukloxacilín
500 mg
CPS DUR
Tvrdá kapsula
J01CF05
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
256
2022-04-01
Mikafungín
100 mg
PLC IFC
Prášok na koncentrát na infúzny roztok (Prášok na infúzny koncentrát - platné do okt2020)
J02AX05
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
257
2022-04-01
Cefazolín
2 g
PLV IFO
Prášok na infúzny roztok
J01DB04
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
258
2022-04-01
Chondroitínsulfát
1200 mg
GEL POR
Perorálny gél
M01AX25
Odkazovaná žiadost - odkaz do vedeckých prác (bibliografia)
DCP
Decentralizovaná
259
2022-04-01
Progesterón
25 mg/ 1ml
SOL IRU
Injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke (Injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke - platné do okt2020)
G03DA04
Samostatná úplná – známe liečivo
DCP
Decentralizovaná
260
2022-04-01
Metformín a sitagliptín
50 mg/850 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
A10BD07
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
261
2022-04-01
Metformín a sitagliptín
50 mg/1000 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
A10BD07
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
262
2022-03-31
Kyselina alendrónová a cholekalciferol
70 mg/2 800 IU
TBL
Tableta
M05BB03
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
263
2022-03-31
Parenterálne lieky s trojmocným železom
50 mg/ml
SOL IJF
Injekčný/infúzny roztok (Injekčný a infúzny roztok - používané do roku 2015)
B03AC
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
264
2022-03-31
Kyselina alendrónová a cholekalciferol
70 mg/5 600 IU
TBL
Tableta
M05BB03
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
265
2022-03-31
Ertapeném
1 g
PLV IFO
Prášok na infúzny roztok
J01DH03
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
266
2022-03-31
Koagulačné faktory IX, II, VII a X v kombinácii
500 IU
PLV IOL
Prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok
B02BD01
Samostatná úplná – známe liečivo
DCP
Decentralizovaná
267
2022-03-30
Nebivolol
5 mg
TBL
Tableta
C07AB12
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
268
2022-03-30
Dezflurán
100 % (v/v)
VAP INL
Kvapalina na paru na inhaláciu
N01AB07
Samostatná úplná – známe liečivo
MRP
Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
269
2022-03-29
Diklofenak
20 mg/g
GEL
Gél
M02AA15
Odkazovaná žiadost s rozdielmi v porovnaní s referencným liekom (hybridná)
DCP
Decentralizovaná
270
2022-03-29
Rivaroxabán
2,5 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
B01AF01
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
271
2022-03-29
Rivaroxabán
10 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
B01AF01
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
272
2022-03-29
Rivaroxabán
15 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
B01AF01
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
273
2022-03-29
Rivaroxabán
20 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
B01AF01
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
274
2022-03-28
Sunitinib
12,5 mg
CPS DUR
Tvrdá kapsula
L01EX01
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
275
2022-03-28
Sunitinib
25 mg
CPS DUR
Tvrdá kapsula
L01EX01
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
276
2022-03-28
Sunitinib
50 mg
CPS DUR
Tvrdá kapsula
L01EX01
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
277
2022-03-24
Iné urologiká
36 mg/36 mg/36 mg
TBL
Tableta
G04BX
Odkazovaná žiadost - odkaz do vedeckých prác (bibliografia)
MRP
Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
278
2022-03-23
Rivaroxabán
10 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
B01AF01
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
279
2022-03-23
Rivaroxabán
15 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
B01AF01
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
280
2022-03-23
Rivaroxabán
20 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
B01AF01
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
281
2022-03-22
Teriflunomid
14 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
L04AA31
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
282
2022-03-22
Dezmopresín
60 µg
TBL SLG
Sublingválna tableta
H01BA02
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
283
2022-03-22
Dezmopresín
120 µg
TBL SLG
Sublingválna tableta
H01BA02
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
284
2022-03-22
Dezmopresín
240 µg
TBL SLG
Sublingválna tableta
H01BA02
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
285
2022-03-17
Escitalopram
5 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
N06AB10
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
286
2022-03-17
Escitalopram
10 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
N06AB10
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
287
2022-03-17
Escitalopram
20 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
N06AB10
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
288
2022-03-17
Adapalén, kombinácie
3 mg/25 mg/g
GEL
Gél
D10AD53
Nová kombinácia známych liečiv (fixná kombinácia)
MRP
Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
289
2022-03-17
?
5 mg/1.25 mg/5 mg/5 mg
CPS DUR
Tvrdá kapsula
?
Nová kombinácia známych liečiv (fixná kombinácia)
DCP
Decentralizovaná
290
2022-03-17
?
10 mg/2.5 mg/5 mg/5 mg
CPS DUR
Tvrdá kapsula
?
Nová kombinácia známych liečiv (fixná kombinácia)
DCP
Decentralizovaná
291
2022-03-17
?
10 mg/2.5 mg/10 mg/5 mg
CPS DUR
Tvrdá kapsula
?
Nová kombinácia známych liečiv (fixná kombinácia)
DCP
Decentralizovaná
292
2022-03-15
Dimetyl-fumarát
120 mg
CPS END
Tvrdá gastrorezistentná kapsula
L04AX07
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
293
2022-03-15
Dimetyl-fumarát
240 mg
CPS END
Tvrdá gastrorezistentná kapsula
L04AX07
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
294
2022-03-15
Ľudský menopauzový gonadotropín
600 IU
SOL IRA
Injekčný roztok v naplnenom pere (Injekčný roztok naplnený v injekčnom pere - platné do okt2020)
G03GA02
Samostatná úplná – známe liečivo
DCP
Decentralizovaná
295
2022-03-15
Ľudský menopauzový gonadotropín
1200 IU
SOL INJ
Injekčný roztok
G03GA02
Samostatná úplná – známe liečivo
DCP
Decentralizovaná
296
2022-03-15
Saccharomyces Boulardii
500 mg
PLU POR
Prášok na perorálnu suspenziu
A07FA02
Odkazovaná žiadost - odkaz do vedeckých prác (bibliografia)
NAR
Národná
297
2022-03-14
Estriol
0,5 mg/g
CRM VAG
Vaginálny krém
G03CA04
Odkazovaná žiadost s rozdielmi v porovnaní s referencným liekom (hybridná)
DCP
Decentralizovaná
298
2022-03-12
Nitrofurantoín
50 mg
CPS DUR
Tvrdá kapsula
J01XE01
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
299
2022-03-12
Nitrofurantoín
100 mg
CPS DUR
Tvrdá kapsula
J01XE01
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
300
2022-03-11
Meropeném
500 mg
PLO IJF
Prášok na injekčný/infúzny roztok
J01DH02
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
301
2022-03-11
Meropeném
1 g
PLO IJF
Prášok na injekčný/infúzny roztok
J01DH02
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
302
2022-03-11
Expektoranciá
168 mg/16,8 mg/1 ml
SIR
Sirup
R05CA
Odkazovaná žiadost - odkaz do vedeckých prác (bibliografia)
DCP
Decentralizovaná
303
2022-03-11
Expektoranciá
168 mg/16,8 mg/1 ml
SIR
Sirup
R05CA
Odkazovaná žiadost - odkaz do vedeckých prác (bibliografia)
DCP
Decentralizovaná
304
2022-03-09
Ganirelix
0,25 mg/ 0,5 ml
SOL INJ
Injekčný roztok
H01CC01
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
MRP
Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
305
2022-03-09
Omeprazol
2 mg/ml
PLU POR
Prášok na perorálnu suspenziu
A02BC01
Odkazovaná žiadost s rozdielmi v porovnaní s referencným liekom (hybridná)
DCP
Decentralizovaná
306
2022-03-08
Sugamadex
100 mg/ml
SOL INJ
Injekčný roztok
V03AB35
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
307
2022-03-08
Bilastín
20 mg
TBL
Tableta
R06AX29
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
308
2022-03-07
Ramipril, amlodipín a hydrochlorotiazid
5 mg/5 mg/12,5 mg
CPS DUR
Tvrdá kapsula
C09BX03
Nová kombinácia známych liečiv (fixná kombinácia)
MRP
Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
309
2022-03-07
Ramipril, amlodipín a hydrochlorotiazid
5 mg/5 mg/25 mg
CPS DUR
Tvrdá kapsula
C09BX03
Nová kombinácia známych liečiv (fixná kombinácia)
MRP
Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
310
2022-03-07
Ramipril, amlodipín a hydrochlorotiazid
10 mg/5 mg/25 mg
CPS DUR
Tvrdá kapsula
C09BX03
Nová kombinácia známych liečiv (fixná kombinácia)
MRP
Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
311
2022-03-07
Ramipril, amlodipín a hydrochlorotiazid
10 mg/10 mg/25 mg
CPS DUR
Tvrdá kapsula
C09BX03
Nová kombinácia známych liečiv (fixná kombinácia)
MRP
Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
312
2022-03-07
Nitrofurantoín
100 mg
CPS MOD
Kapsula s riadeným uvoľňovaním
J01XE01
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
313
2022-03-07
Fludrokortizón
0,1 mg
TBL
Tableta
H02AA02
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
314
2022-03-07
Dichlórbenzylalkohol
2 mg/0,6 mg/1,2 mg
AER ORS
Orálny roztokový sprej (Orálna roztoková aerodisperzia - platné do okt2020)
R02AA03
Odkazovaná žiadost s rozdielmi v porovnaní s referencným liekom (hybridná)
DCP
Decentralizovaná
315
2022-03-07
Rôzne
2 mg /0,6 mg/1,2 mg
PAS ORD
Tvrdá pastilka
R02AA20
Odkazovaná žiadost s rozdielmi v porovnaní s referencným liekom (hybridná)
DCP
Decentralizovaná
316
2022-03-04
Dimetyl-fumarát
120 mg
CPS END
Tvrdá gastrorezistentná kapsula
L04AX07
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
317
2022-03-04
Dimetyl-fumarát
240 mg
CPS END
Tvrdá gastrorezistentná kapsula
L04AX07
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
318
2022-03-04
Dimetyl-fumarát
120 mg
CPS END
Tvrdá gastrorezistentná kapsula
L04AX07
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
319
2022-03-04
Dimetyl-fumarát
240 mg
CPS END
Tvrdá gastrorezistentná kapsula
L04AX07
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
320
2022-03-02
Ľudský menopauzový gonadotropín
75 IU
PLV IOL
Prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok
G03GA02
Samostatná úplná – známe liečivo
MRP
Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
321
2022-03-01
Bimatoprost
0,1 mg/g
GEL OPH
Očný gél
S01EE03
Odkazovaná žiadost s rozdielmi v porovnaní s referencným liekom (hybridná)
DCP
Decentralizovaná
322
2022-03-01
Sitagliptín
50 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
A10BH01
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
323
2022-03-01
Sitagliptín
100 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
A10BH01
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
324
2022-02-28
Tikagrelor
60 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
B01AC24
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
325
2022-02-28
Tikagrelor
90 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
B01AC24
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
326
2022-02-25
Ibuprofén, kombinácie
200 mg/500 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
M01AE51
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
327
2022-02-25
Fingolimod
0,5 mg
CPS DUR
Tvrdá kapsula
L04AA27
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
328
2022-02-24
Cytizín
1,5 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
N07BA04
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
329
2022-02-23
Flurbiprofén
8,75 mg
PAS ORD
Tvrdá pastilka
R02AX01
Odkazovaná žiadost - odkaz do vedeckých prác (bibliografia)
DCP
Decentralizovaná
330
2022-02-11
Dimetyl-fumarát
120 mg
CPS END
Tvrdá gastrorezistentná kapsula
L04AX07
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
331
2022-02-11
Dimetyl-fumarát
240 mg
CPS END
Tvrdá gastrorezistentná kapsula
L04AX07
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
332
2022-02-09
Dabigatránetexilát
110 mg
CPS DUR
Tvrdá kapsula
B01AE07
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
333
2022-02-09
Dabigatránetexilát
150 mg
CPS DUR
Tvrdá kapsula
B01AE07
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
334
2022-02-06
Latanoprost
50 µg/ml
INT OPO
Očné roztokové kvapky (Očná roztoková instilácia - platné do okt2020)
S01EE01
Odkazovaná žiadost s rozdielmi v porovnaní s referencným liekom (hybridná)
DCP
Decentralizovaná
335
2022-02-03
Vorikonazol
200 mg
PLV IFO
Prášok na infúzny roztok
J02AC03
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
336
2022-02-03
Tapentadol
25 mg
TBL PLG
Tableta s predĺženým uvoľňovaním
N02AX06
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
337
2022-02-03
Tapentadol
50 mg
TBL PLG
Tableta s predĺženým uvoľňovaním
N02AX06
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
338
2022-02-03
Tapentadol
100 mg
TBL PLG
Tableta s predĺženým uvoľňovaním
N02AX06
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
339
2022-02-03
Tapentadol
150 mg
TBL PLG
Tableta s predĺženým uvoľňovaním
N02AX06
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
340
2022-02-03
Tapentadol
200 mg
TBL PLG
Tableta s predĺženým uvoľňovaním
N02AX06
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
341
2022-02-03
Tapentadol
250 mg
TBL PLG
Tableta s predĺženým uvoľňovaním
N02AX06
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
342
2022-02-03
Kalcifediol
0,266 mg
CPS MOL
Mäkká kapsula
A11CC06
Samostatná úplná – známe liečivo
DCP
Decentralizovaná
343
2022-02-01
Suxametónium
50 mg/ml
SOL IJF
Injekčný/infúzny roztok (Injekčný a infúzny roztok - používané do roku 2015)
M03AB01
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
344
2022-01-31
Ibuprofén, kombinácie
500 mg/200 mg
CPS MOL
Mäkká kapsula
M01AE51
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
345
2022-01-28
Kolchicín
0,5 mg
TBL
Tableta
M04AC01
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
346
2022-01-24
Dabigatránetexilát
75 mg
CPS DUR
Tvrdá kapsula
B01AE07
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
347
2022-01-24
Dabigatránetexilát
110 mg
CPS DUR
Tvrdá kapsula
B01AE07
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
348
2022-01-24
Dabigatránetexilát
150 mg
CPS DUR
Tvrdá kapsula
B01AE07
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
349
2022-01-21
Diozmín, kombinácie
1000 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
C05CA53
Odkazovaná žiadost - odkaz do vedeckých prác (bibliografia)
DCP
Decentralizovaná
350
2022-01-17
Lizinopril
5 mg
TBL
Tableta
C09AA03
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
351
2022-01-17
Lizinopril
10 mg
TBL
Tableta
C09AA03
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
352
2022-01-17
Lizinopril
20 mg
TBL
Tableta
C09AA03
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
353
2022-01-12
Dabigatránetexilát
75 mg
CPS DUR
Tvrdá kapsula
B01AE07
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
354
2022-01-12
Dabigatránetexilát
110 mg
CPS DUR
Tvrdá kapsula
B01AE07
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
355
2022-01-12
Dabigatránetexilát
150 mg
CPS DUR
Tvrdá kapsula
B01AE07
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
356
2022-01-12
Dabigatránetexilát
75 mg
CPS DUR
Tvrdá kapsula
B01AE07
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
357
2022-01-12
Dabigatránetexilát
110 mg
CPS DUR
Tvrdá kapsula
B01AE07
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
358
2022-01-12
Dabigatránetexilát
150 mg
CPS DUR
Tvrdá kapsula
B01AE07
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
359
2022-01-07
Sugamadex
100 mg/ml
SOL INJ
Injekčný roztok
V03AB35
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
360
2022-01-06
Formoterol a beklometazón
200 µg/6 µg
SOL INH
Inhalačný roztok v tlakovom obale
R03AK08
Odkazovaná žiadost s rozdielmi v porovnaní s referencným liekom (hybridná)
DCP
Decentralizovaná
361
2022-01-04
Salmeterol a flutikazón
50 µg/100 µg
PLV INH
Inhalačný prášok
R03AK06
Odkazovaná žiadost s rozdielmi v porovnaní s referencným liekom (hybridná)
DCP
Decentralizovaná
362
2022-01-04
Salmeterol a flutikazón
50 µg/250 µg
PLV INH
Inhalačný prášok
R03AK06
Odkazovaná žiadost s rozdielmi v porovnaní s referencným liekom (hybridná)
DCP
Decentralizovaná
363
2022-01-04
Salmeterol a flutikazón
50 µg/500 µg
PLV INH
Inhalačný prášok
R03AK06
Odkazovaná žiadost s rozdielmi v porovnaní s referencným liekom (hybridná)
DCP
Decentralizovaná
364
2021-12-28
Metformín a sitagliptín
50 mg/1000 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
A10BD07
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
365
2021-12-28
Tiotropiumbromid
18 µg
PLV ICD
Inhalačný prášok v tvrdej kapsule
R03BB04
Odkazovaná žiadost s rozdielmi v porovnaní s referencným liekom (hybridná)
DCP
Decentralizovaná
366
2021-12-23
Trabektedín
0,25 mg
PLC IFC
Prášok na koncentrát na infúzny roztok (Prášok na infúzny koncentrát - platné do okt2020)
L01CX01
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
367
2021-12-23
Trabektedín
1 mg
PLC IFC
Prášok na koncentrát na infúzny roztok (Prášok na infúzny koncentrát - platné do okt2020)
L01CX01
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
368
2021-12-23
Dichlórbenzylalkohol
0,6 mg/1,2 mg
PAS ORD
Tvrdá pastilka
R02AA03
Odkazovaná žiadost s rozdielmi v porovnaní s referencným liekom (hybridná)
DCP
Decentralizovaná
369
2021-12-23
Dichlórbenzylalkohol
0,6 mg/1,2 mg
PAS ORD
Tvrdá pastilka
R02AA03
Odkazovaná žiadost s rozdielmi v porovnaní s referencným liekom (hybridná)
DCP
Decentralizovaná
370
2021-12-23
Dichlórbenzylalkohol
0,6 mg/1,2 mg
PAS ORD
Tvrdá pastilka
R02AA03
Odkazovaná žiadost s rozdielmi v porovnaní s referencným liekom (hybridná)
DCP
Decentralizovaná
371
2021-12-22
Dimetyl-fumarát
120 mg
CPS END
Tvrdá gastrorezistentná kapsula
L04AX07
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
372
2021-12-22
Dimetyl-fumarát
240 mg
CPS END
Tvrdá gastrorezistentná kapsula
L04AX07
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
373
2021-12-22
Diozmín
1000 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
C05CA03
Odkazovaná žiadost - odkaz do vedeckých prác (bibliografia)
DCP
Decentralizovaná
374
2021-12-20
Betahistín
8 mg
TBL
Tableta
N07CA01
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
375
2021-12-20
Betahistín
16 mg
TBL
Tableta
N07CA01
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
376
2021-12-20
Betahistín
24 mg
TBL
Tableta
N07CA01
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
377
2021-12-20
Flutikazón,kombinácie
137 µg/50 µg
AER NAU
Nosový suspenzný sprej (Nosová suspenzná aerodisperzia - platné do okt2020)
R01AD58
Odkazovaná žiadost s rozdielmi v porovnaní s referencným liekom (hybridná)
DCP
Decentralizovaná
378
2021-12-17
Klindamycín
150 mg/ml
SOL INJ
Injekčný roztok
J01FF01
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
379
2021-12-15
Teriflunomid
14 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
L04AA31
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
380
2021-12-15
Ciklezonid
80 µg/1 dávka
SOL INH
Inhalačný roztok v tlakovom obale
R03BA08
Odkazovaná žiadost s rozdielmi v porovnaní s referencným liekom (hybridná)
DCP
Decentralizovaná
381
2021-12-15
Ciklezonid
160 µg/1 dávka
SOL INH
Inhalačný roztok v tlakovom obale
R03BA08
Odkazovaná žiadost s rozdielmi v porovnaní s referencným liekom (hybridná)
DCP
Decentralizovaná
382
2021-12-15
Ciklezonid
320 µg/1 dávka
SOL INH
Inhalačný roztok v tlakovom obale
R03BA08
Odkazovaná žiadost s rozdielmi v porovnaní s referencným liekom (hybridná)
DCP
Decentralizovaná
383
2021-12-14
Teriflunomid
14 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
L04AA31
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
384
2021-12-13
Dabigatránetexilát
75 mg
CPS DUR
Tvrdá kapsula
B01AE07
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
385
2021-12-13
Dabigatránetexilát
110 mg
CPS DUR
Tvrdá kapsula
B01AE07
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
386
2021-12-13
Dabigatránetexilát
150 mg
CPS DUR
Tvrdá kapsula
B01AE07
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
387
2021-12-13
Pantoprazol
40 mg
PLV INO
Prášok na injekčný roztok
A02BC02
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
388
2021-12-07
Formoterol a beklometazón
100 µg/6 µg
PLV ICD
Inhalačný prášok v tvrdej kapsule
R03AK08
Odkazovaná žiadost s rozdielmi v porovnaní s referencným liekom (hybridná)
DCP
Decentralizovaná
389
2021-12-06
Elektrolyty v kombinácii s inými liečivami
CON INF
Koncentrát na infúzny roztok (Infúzny koncentrát - platné do okt2020)
B05XA31
Odkazovaná žiadost - odkaz do vedeckých prác (bibliografia)
DCP
Decentralizovaná
390
2021-12-05
Paracetamol, kombinácie s výnimkou psycholeptík
32 mg+9,6 mg
SUS POR
Perorálna suspenzia
N02BE51
Samostatná úplná – známe liečivo
DCP
Decentralizovaná
391
2021-12-03
Doxorubicín
2 mg/ml
CON INF
Koncentrát na infúzny roztok (Infúzny koncentrát - platné do okt2020)
L01DB01
Odkazovaná žiadost s rozdielmi v porovnaní s referencným liekom (hybridná)
DCP
Decentralizovaná
392
2021-12-03
Metformín a sitagliptín
50 mg/850 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
A10BD07
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
393
2021-12-03
Metformín a sitagliptín
50 mg/1000 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
A10BD07
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
394
2021-12-03
Dimetyl-fumarát
120 mg
CPS END
Tvrdá gastrorezistentná kapsula
L04AX07
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
395
2021-12-03
Dimetyl-fumarát
240 mg
CPS END
Tvrdá gastrorezistentná kapsula
L04AX07
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
396
2021-12-02
Metformín a sitagliptín
50 mg/850 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
A10BD07
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
397
2021-12-02
Metformín a sitagliptín
50 mg/1000 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
A10BD07
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
398
2021-12-02
Eltrombopag
12,5 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
B02BX05
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
399
2021-12-02
Eltrombopag
25 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
B02BX05
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
400
2021-12-02
Eltrombopag
50 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
B02BX05
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
401
2021-12-02
Eltrombopag
75 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
B02BX05
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
402
2021-12-02
Pantoprazol
40 mg
PLV INO
Prášok na injekčný roztok
A02BC02
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
403
2021-12-01
Dimetindén
1 mg/g
GEL
Gél
D04AA13
Odkazovaná žiadost s rozdielmi v porovnaní s referencným liekom (hybridná)
DCP
Decentralizovaná
404
2021-12-01
Teriflunomid
14 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
L04AA31
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
405
2021-12-01
Lapatinib
250 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
L01EH01
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
406
2021-11-30
Rivaroxabán
2,5 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
B01AF01
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
407
2021-11-30
Rivaroxabán
10 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
B01AF01
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
408
2021-11-30
Rivaroxabán
15 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
B01AF01
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
409
2021-11-30
Rivaroxabán
20 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
B01AF01
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
410
2021-11-30
Metformín a sitagliptín
50 mg/850 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
A10BD07
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
411
2021-11-30
Metformín a sitagliptín
50 mg/1 000 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
A10BD07
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
412
2021-11-29
Formoterol a beklometazón
100 µg/6 µg
SOL INH
Inhalačný roztok v tlakovom obale
R03AK08
Odkazovaná žiadost s rozdielmi v porovnaní s referencným liekom (hybridná)
DCP
Decentralizovaná
413
2021-11-29
Fludrokortizón
0,1 mg
TBL
Tableta
H02AA02
Odkazovaná žiadost - odkaz do vedeckých prác (bibliografia)
DCP
Decentralizovaná
414
2021-11-27
Oxykodón a naloxón
80 mg/40 mg
TBL PLG
Tableta s predĺženým uvoľňovaním
N02AA55
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
415
2021-11-25
Cefepím
2 g
PLV IFO
Prášok na infúzny roztok
J01DE01
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
416
2021-11-25
Levodopa a inhibítory dekarboxylázy
100 mg/25 mg
TBL
Tableta
N04BA02
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
417
2021-11-24
Cefepím
1 g
PLV IFO
Prášok na infúzny roztok
J01DE01
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
418
2021-11-24
Fesoterodín
4 mg
TBL PLG
Tableta s predĺženým uvoľňovaním
G04BD11
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
419
2021-11-24
Fesoterodín
8 mg
TBL PLG
Tableta s predĺženým uvoľňovaním
G04BD11
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
420
2021-11-12
metamizol, sodná soľ
500 mg
TBL
Tableta
N02BB02
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
421
2021-11-09
Losartan a diuretiká
50 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
C09DA01
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
422
2021-11-05
Escitalopram
5 mg
TBL FLM
Filmom obalená tableta
N06AB10
Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická)
DCP
Decentralizovaná
423
2021-11-05
Escitalopram
10 mg
TBL FLM