sk

Kontakty

Telefónne čísla
Predkladanie DHPC a edukačných materiálov, oznamovanie kontaktných osôb pre farmakovigilanciu, všeobecné informácie o farmakovigilancii:
Vedúci Sekcie klinického skúšania liekov a farmakovigilancie: MUDr. S. Fundárková
klapka: 329
Asistent: Táňa Baloghová
klapka: 204
Asistent: Bc. Denisa Požgaiová
klapka: 204
Vedúci oddelenia farmakovigilancie: RNDr. Tatiana Magálová
klapka: 207
Posudzovateľ nežiaducich účinkov: PharmDr. Miroslava Gočová
klapka: 207
Posudzovateľ farmakovigilancie: PharmDr. Miriam Verčinská, PhD.
klapka: 337
Posudzovateľ farmakovigilancie: PharmDr. Michal Radik
klapka: 210
Inšpektor Správnej farmakovigilančnej praxe: PharmDr. Boris Bobovnický
klapka: 210
Kontakt na krízovú komunikáciu – Emerging safety issue:
Centrálny e-mail: sukl@sukl.sk
Poskytovanie informácii: informacie@sukl.sk
Informácie pre médiá: media@sukl.sk
Systém rýchlej výstrahy / Rapid Alert: 00421/903 25 19 79
Nežiadúce účinky liekov: neziaduce.ucinky@sukl.sk
eu-flag.png sk-flag.png