sk

Kontakty

Telefónne čísla
Predkladanie DHPC a edukačných materiálov, oznamovanie kontaktných osôb pre farmakovigilanciu, všeobecné informácie o farmakovigilancii:
Vedúci Sekcie klinického skúšania liekov a farmakovigilancie:
MUDr. Soňa Fundárková
Asistent:
Táňa Baloghová
Koordinátor administratívnych činností:
Kamila Šebeňová
Vedúci oddelenia farmakovigilancie:
PharmDr. Michal Radik, PhD. - Poverený vedením
Posudzovateľ nežiaducich účinkov:
PharmDr. Miroslava Gočová
Posudzovateľ nežiaducich účinkov:
Mgr. Jana Delinčáková
Posudzovateľ farmakovigilancie:
PharmDr. Miriam Verčinská, PhD.
Posudzovateľ farmakovigilancie:
PharmDr. Michal Radik, PhD.
Posudzovateľ farmakovigilancie:
Mgr. Marek Juračka
Vedúci oddelenia dohľadu nad farmakovigilančnou a klinickou praxou:
Mgr. Monika Čičová- poverená vedením
Inšpektor správnej farmakovigilančnej praxe:
PharmDr. Boris Bobovnický
Kontakt na krízovú komunikáciu – Emerging safety issue:
Centrálny e-mail: sukl@sukl.sk
Poskytovanie informácií: informacie@sukl.sk
Informácie pre médiá: media@sukl.sk
Systém rýchlej výstrahy / Rapid Alert: 00421/903 25 19 79
Nežiaduce účinky liekov: neziaduce.ucinky@sukl.sk
Zdravotnícke pomôcky: pomocky@sukl.sk 
e-mailová adresa všeobecne: meno.priezvisko@sukl.sk
eu-flag.png sk-flag.png