sk

Kontakty

Telefónne čísla
Predkladanie DHPC a edukačných materiálov, oznamovanie kontaktných osôb pre farmakovigilanciu, všeobecné informácie o farmakovigilancii:
Vedúci Sekcie klinického skúšania liekov a farmakovigilancie:
MUDr. Soňa Fundárková
klapka: 329
Asistent:
Táňa Baloghová
klapka: 204
Asistent:
Kamila Šebeňová
klapka: 204
Vedúci oddelenia farmakovigilancie:
RNDr. Tatiana Magálová
klapka: 207
Posudzovateľ nežiaducich účinkov:
PharmDr. Miroslava Gočová
klapka: 337
Posudzovateľ nežiaducich účinkov:
Mgr. Jana Delinčáková
klapka: 337
Posudzovateľ farmakovigilancie:
PharmDr. Miriam Verčinská, PhD.
klapka: 177
Posudzovateľ farmakovigilancie:
PharmDr. Michal Radik, PhD.
klapka: 148
Posudzovateľ farmakovigilancie:
Mgr. Monika Čičová
klapka: 177
Posudzovateľ farmakovigilancie:
Mgr. Marek Juračka
klapka: 148
Inšpektor Správnej farmakovigilančnej praxe:
PharmDr. Boris Bobovnický
klapka: 209
Kontakt na krízovú komunikáciu – Emerging safety issue:
Centrálny e-mail: sukl@sukl.sk
Poskytovanie informácií: informacie@sukl.sk
Informácie pre médiá: media@sukl.sk
Systém rýchlej výstrahy / Rapid Alert: 00421/903 25 19 79
Nežiadúce účinky liekov: neziaduce.ucinky@sukl.sk
eu-flag.png sk-flag.png