sk

Kontakty

Telefónne čísla
Informácie týkajúce sa inšpekcií Správnej farmakovigilančnej praxe:
Predkladanie DHPC a edukačných materiálov, všeobecné informácie o farmakovigilancii:
Oznámenie vymenovania QPPV alebo kontaktnej osoby pre dohľad nad bezpečnosťou humánnych liekov v Slovenskej republike a ich zmien:
Vedúci Sekcie klinického skúšania liekov a farmakovigilancie:
MUDr. Soňa Fundárková
Asistent:
Táňa Baloghová
Koordinátor administratívnych činností:
Kamila Šebenová
Vedúci oddelenia farmakovigilancie:
PharmDr. Miroslava Gočová
Kontakt na krízovú komunikáciu – Emerging safety issue:

Ústredňa: 00421/2/50 70 11 11
Fax: 00421/2/55 56 41 27
Informácie pre médiá: media@sukl.sk
Poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.: 211@sukl.sk
Všeobecné informácie: info@sukl.sk
Systém rýchlej výstrahy - Rapid Alert: 
00421/903 25 19 79alert@sukl.sk
Nežiaduce účinky liekov: 
neziaduce.ucinky@sukl.sk
Bezpečnosť/vigilancia zdravotníckych pomôcok: vigilanciazp@sukl.sk 
Registrácia humánnych liekov: registracia@sukl.sk
Prepúšťanie vakcín/liekov vyrobených z krvi: ocabr@sukl.sk
Faktúry: faktury@sukl.sk

eu-flag.png sk-flag.png