sk

Kontakty

Telefónne čísla
Predkladanie DHPC a edukačných materiálov, všeobecné informácie o farmakovigilancii:
Oznámenie vymenovania QPPV alebo kontaktnej osoby pre dohľad nad bezpečnosťou humánnych liekov v Slovenskej republike a ich zmien:
Vedúci Sekcie klinického skúšania liekov a farmakovigilancie:
MUDr. Soňa Fundárková
Asistent:
Táňa Baloghová
Koordinátor administratívnych činností:
Kamila Šebenová
Vedúci oddelenia farmakovigilancie:
PharmDr. Miroslava Gočová
Posudzovateľ farmakovigilancie:
Mgr. Linda Mihálová
Posudzovateľ farmakovigilancie:
PharmDr. Anna Mareková, PhD.
Posudzovateľ farmakovigilancie:
Mgr. Lucia Kuráková, PhD.
Posudzovateľ farmakovigilancie:
PharmDr. Jana Čurillová, PhD.
Posudzovateľ farmakovigilancie:
Mgr. Giovanna Salvatierra Gutiérrez
Vedúci oddelenia dohľadu nad farmakovigilančnou a klinickou praxou:
PharmDr. Monika Čičová
Inšpektor správnej farmakovigilančnej praxe:
Mgr. Pavol Klučka
Kontakt na krízovú komunikáciu – Emerging safety issue:
Centrálny e-mail a poskytovanie informácií: info@sukl.sk
Informácie pre médiá: media@sukl.sk
Systém rýchlej výstrahy / Rapid Alert: 00421/903 25 19 79
Nežiaduce účinky liekov: neziaduce.ucinky@sukl.sk
Zdravotnícke pomôcky: pomocky@sukl.sk 
eu-flag.png sk-flag.png