sk

ŠÚKL informuje o falšovanom balení lieku Xarelto zachytenom v Anglicku - Aktualizácia

V anglickej veľkodistribučnej spoločnosti bolo identifikované falšované balenie lieku Xarelto 20 mg filmom obalené tablety, tbl flm 28x20 mg (blis.PP/Al), šarža BXHVHC3 s exspiráciou 09/2020 dodané z Poľska, v poľsko-slovenskej jazykovej verzii. Predmetná šarža BXHVHC3 je originálnou šaržou vyrobenou autorizovaným výrobcom a bola distribuovaná výlučne na poľský trh.

Vyzývame držiteľov príslušných povolení  o kontrolu a zvýšenú opatrnosť pri príjme a výdaji tohto lieku. Vzhľadom na skutočnosti, že držitelia povolenia na veľkodistribúciu liekov sú povinní overovať si svojich dodávateľov liekov a vykonávať senzorickú kontrolu liekov, pričom súbežný dovoz predmetného lieku nie je povolený, nepredpokladáme, že by sa v oficiálnom liekovom reťazci mohli podozrivé balenia lieku Xarelto 20 mg x 28 tbl flm vyskytnúť.

V prípade podozrenia na výskyt falšovaného balenia, bezodkladne kontaktujte ŠÚKL na: counterfeits@sukl.sk alebo na telefónnom čísle: 02/50 701 276.

Zverejnené: 31.05.2019

Aktualizácia zo dňa 14.6.2019:

V anglickej veľkodistribučnej spoločnosti boli identifikované ďalšie falšované balenia lieku Xarelto 20 mg filmom obalené tablety, tbl flm 28x20 mg (blis.PP/Al), a to konkrétne so šaržou

BXHUBD2, exspirácia 09/2020

a

BXHXL41, exspirácia 09/2020.

V obidvoch prípadoch sa jedná o balenia v poľsko-slovenskej jazykovej verzii. Predmetné šarže BXHUBD2 a BXHXL41 sú originálnymi šaržami vyrobenými autorizovaným výrobcom a boli distribuované výlučne na poľský trh.

Vyzývame držiteľov príslušných povolení aby si overovali svojich dodávateľov a venovali zvýšenú pozornosť a kontrolu pri príjme a výdaji tohto lieku.

V prípade podozrenia na výskyt daných balení, bezodkladne kontaktujte ŠÚKL na: counterfeits@sukl.sk alebo na telefónnom čísle: 02/50 701 276.

 

Aktualizácia zo dňa 25.11.2019:

ŠÚKL zaevidoval informáciu od Európskej liekovej agentúry o zachytených falšovaných baleniach lieku Xarelto 20 mg filmom obalené tablety, tbl flm 28x20 mg (blis.PP/Al) v poľsko-slovenskej jazykovej verzii, a to konkrétne so šaržami

BXJ06P3 s exp. 05/2021

BXJ34U1 s exp. 05/2021

BXJ0UN2 s exp06/2021

Zároveň boli identifikované falšované balenia lieku so šaržou BXJ34U2, pričom v tomto prípade sa jedná novovytvorené/vymyslené číslo šarže, keďže balenia lieku Xarelto 20 mg x 28 tbl s takouto šaržou neboli originálnym výrobcom nikdy vyrobené.

Predmetné, vyššie uvedené, šarže BXJ06P3, BXJ34U1 a BXJ0UN2 sú originálnymi šaržami výrobcu. Originálne balenia lieku so šaržou BXJ0UN2 boli uvedené a obchodované aj na slovenskom trhu autorizovaným dovozcom – spoločnosťou Bayer, spol. s r.o. 

Vyzývame držiteľov príslušných povolení aby si overovali svojich dodávateľov a venovali zvýšenú pozornosť a kontrolu pri príjme a výdaji tohto lieku.

V prípade podozrenia na výskyt daných balení, bezodkladne kontaktujte ŠÚKL na: counterfeits@sukl.sk alebo na telefónnom čísle: 02/50 701 276.

 

 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png