sk

Implementácia internetového loga a podpísanie Sublicenčných zmlúv o používaní loga

26.05.2016

Verejné lekárne alebo výdajne zdravotníckych pomôcok prevádzkujúce internetový výdaj sú od júla 2015 povinné v zmysle zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach zverejniť na svojom webovom sídle, prostredníctvom ktorého sa internetový výdaj vykonáva, kontaktné údaje o štátnom ústave, hypertextový odkaz na webové sídlo a spoločné logo.

Štátny ústav pre kontrolu liečiv, na základe poverenia MZ SR, preveril v zmysle zákona č. 362/2011 Z. z. existujúce subjekty zabezpečujúce internetový výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok, podpísal s nimi sublicenčnú zmluvu o používaní spoločného loga a poskytol samotné logo. Priebežne doplnil novovzniknuté subjekty poskytujúce internetový výdaj v súlade so zákonom.

ŠÚKL v súčasnosti eviduje 49 subjektov, ktoré majú platné povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni alebo vo výdajni zdravotníckych pomôcok zabezpečujúcich internetový výdaj.

Tzv. spoločné logo zaviedla Európska komisia na to, aby sa zabránilo nákupu ilegálnych alebo falšovaných liekov, resp. nekvalitných a životu nebezpečných prípravkov.

Spoločným logom sú označené stránky všetkých subjektov, ktoré sú oprávnené vykonávať internetový výdaj v členských štátoch EÚ.

Je dôležité, aby si občania kupovali lieky cez internet z overených zdrojov. Na webovej stránke štátneho ústavu je aktualizovaný zoznam subjektov vykonávajúcich internetový výdaj, ktoré majú povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, teda aj na poskytovanie služieb internetového výdaja.

Overením si dôveryhodnosti webovej stránky, z ktorej si produkty objednávajú,  predchádzajú občania nákupu liekov z nelegálnych zdrojov, na ktorých nemusia mať zabezpečenú kvalitu, bezpečnosť a účinnosť liekov.

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png