sk

Informácie o výskyte falzifikátov lieku Herceptin v niektorých krajinách EÚ

Bratislava, 24.4.2014

Štátny ústav pre kontrolu liečiv dostal hlásenie o výskyte falzifikátov lieku Herceptin 150 mg, inf. plv. sol., 1x150mg v niektorých krajinách EÚ. Hlásenie sa týkalo 20 šarží. Ani jedna z dotknutých šarží, u ktorých bolo potvrdené, že sa jedná o falzifikáty, nebola na Slovensko dovezená. 

Hlásenie o výskyte falzifikátov liekov bolo zaslané nemeckou agentúrou Paul-Ehrlich-Institut. Agentúra informovala o výskyte 20 šarží falzifikátu lieku Herceptin 150 mg, inf. plv. sol., 1x150mg, ktoré boli zadržané u paralelných dovozcov v Nemecku, Fínsku a vo Veľkej Británii. 

Hlásenie sa týkalo nasledovných šarží: 

H4136B02 / H4150B01 / H4152B04 / H4168B02 / H4169B01 / H4171B01 / H4179B02 / H4180B01 / H4184B01 / H4185B02 / H4194B01 / H4195B01 / H4261B01 /H4263B02 / H4279B01 / H4293B01 / N1001B01 / N1002B02 / N1002B03 / N1010B02 / 

Na základe analýz zachytených prípravkov bolo dokázané, že falzifikáty neobsahovali účinnú látku alebo obsahovali výrazne nižšie množstvo účinnej látky. Nemecká agentúra zároveň upozornila na odlišnosti falzifikátu v porovnaní s pravým liekom, na základe ktorých je možné falzifikáty od pravých liekov odlíšiť. Falzifikáty mali nasledujúce znaky: 

  • Číslo šarže a dátum exspirácie na vonkajšom obale lieku sa odlišovali od čísla šarže a dátumu exspirácie na vnútornom obale lieku.
  • V niektorých liekovkách bola zaznamenaná prítomnosť tekutiny (Herceptin obsahuje prášok bielej až žltkastej farby).
  • Viditeľná bola manipulácia s uzávermi na liekovke.
  • Na vonkajšom obale lieku bol uvedený názov Italian Herceptin® 150 mg. 

Štátny ústav pre kontrolu liečiv nezaznamenal výskyt dotknutých šarží na slovenskom trhu. Zástupca držiteľa rozhodnutia o registrácii lieku, Roche Slovakia, potvrdil, že dotknuté šarže lieku do SR nedoviezol. Uvedené šarže lieku neboli zaznamenané ani v hláseniach o dovoze liekov do SR, ktoré štátnemu ústavu hlásia distribútori. Zároveň potvrdzujeme, že žiadnemu dovozcovi nebolo vydané povolenie do súbežný dovoz lieku do SR. 

Vzhľadom na to, že držiteľ povolenia na veľkodistribúciu liekov je povinný overovať si dodávateľov liekov, nepredpokladá sa, že by sa v oficiálnom liekovom reťazci mohli falzifikáty lieku Herceptin 150 mg vyskytnúť. Upozorňujeme však na nákup liekov z iných ako oficiálnych zdrojov. Riziko nákupu falšovaného lieku sa znižuje na minimum v prípade, ak sa nákup liekov uskutoční cez oficiálne subjekty liekového reťazca (distribútori, lekárne). 

V prípade, že sa dostanete do kontaktu s liekom, o ktorom máte podozrenie, že môže ísť o falzifikát, prosíme, aby ihneď informovali Štátny ústav pre kontrolu liečiv: PharmDr. Zuzana Skalská, email: zuzana.skalska@sukl.sk, tel: 02/50 70 12 76. 

Liek Herceptin obsahuje účinnú látku trastuzumab. Používa sa pri liečbe karcinómu prsníka a karcinómu žalúdka.

 

 

Aktualizácia, 9.5.2014

V súvislosti s výskytom falšovaného lieku Herceptin 150 mg, inf. plv. sol., 1x150mg v niektorých krajinách EÚ pripravila spoločnosť Roche Slovensko, a.s. informačný list pre zdravotníckych pracovníkov. 

Falzifikáty lieku Herceptin 150 mg, inf. plv. sol., 1x150mg boli zachytené boli zachytené v Nemecku, Veľkej Británii, Fínsku, Rakúsku a Švédsku a týkali sa nasledovných šarží:

H4105B01, H4136B02, H4196B01, H4143B01, H4150B01, H4152B04, H4171B01, H4168B02, H4169B01, H4179B02, H4180B01, H4184B01, H4185B02, H4194B01, H4195B01, H4261B01, H4263B02, H4271B01, H4279B01, H4284B04, H4293B01, H4303B01, H4301B09, H4311B07, H4319B02, H4324B03, H4329B01, N1001B01, N1002B02, N1002B03, N1010B02.

Na Slovensko neboli uvedené šarže lieku Herceptin 150 mg dovezené, preto sa nepredpokladá, že by sa v oficiálnom liekovom reťazci mohli falzifikáty lieku Herceptin 150 mg vyskytnúť. Štátny ústav pre kontrolu liečiv upozorňuje však na nákup liekov z iných ako oficiálnych zdrojov. Riziko nákupu falšovaného lieku sa znižuje na minimum v prípade, ak sa nákup liekov uskutoční cez oficiálne subjekty liekového reťazca (distribútori, lekárne). 

V prípade, že sa dostanete do kontaktu s liekom, o ktorom máte podozrenie, že môže ísť o falzifikát, prosíme, aby ihneď informovali Štátny ústav pre kontrolu liečiv: PharmDr. Zuzana Skalská, email: zuzana.skalska@sukl.sk, tel: 02/50 70 12 76. 

 DHPC_Roche_Slovensko_-__Vyskyt_falsovaneho_lieku_oznacovaneho_ako_Herceptin

Aktualizácia, 11.6.2014

V súvislosti s vyšetrovaním výskytu falšovaného lieku Herceptin 150 mg, inf. plv. sol., 1x150mg, ktorý sa objavil v niektorých krajinách EÚ, zverejnila Európska lieková agentúra zoznam ďalších liekov, ktoré boli ilegálne distribuované do viacerých krajín EÚ. Na zozname sú uvedené viaceré šarže liekov Alimta, Remicade, Avastin 100 mg, Avastin 400 mg, MabThera 100 mg a Mabthera 500 mg.

Žiadna z uvedených šarží nebola na Slovensko dovezená. Štátny ústav pre kontrolu liečiv preto  nepredpokladá, že by sa v oficiálnom liekovom reťazci mohli tieto lieky vyskytnúť.

Európska lieková agentúra spolu s národnými liekovými agentúrami situáciu naďalej monitoruje. V prípade, že by ste sa dostali do kontaktu s liekmi uvedených šarží, prosíme, aby ste ihneď informoval Štátny ústav pre kontrolu liečiv: PharmDr. Zuzana Skalská, email: zuzana.skalska@sukl.sk, tel: 02/ 50 70 12 76. 

 

Názov lieku

Číslo šarže  

Herceptin

H4105B01, H4136B02, H4196B01, H4143B01, H4150B01, H4152B04, H4171B01, H4168B02, H4169B01, H4179B02, H4180B01, H4184B01, H4185B02, H4194B01, H4195B01, H4261B01, H4263B02, H4271B01, H4279B01, H4284B04, H4293B01, H4303B01, H4301B09, H4311B07, H4319B02, H4324B03, H4329B01, N1001B01, N1002B02, N1002B03, N1010B02

Alimta

C134092E,C160908C, C021161E

Remicade

3RMA66304, 3RMA67102, 3RMA68106, 3RMA67602

Avastin 100mg

B7100B18, B7101B12, B7102B04, B7102B21, B7103B09, B7103B14, B7104B04, B7105B02, B7105B08, H0113B29, H0115B02, H0115B17, H0119B17, H0121B02

Avastin 400mg

B7100B13, B7103B08, B7106B07, B7107B07, B7108B01, B7109B11, B7110B11, B7111B06, B7112B05, B7113B02, B7114B04, B7115B04, H0139B09, H0141B08, H0144B06, H0148B12, H0150B03, H0155B04

MabThera 100mg

B6092B04, H0101B03, H0110B02, H0111B03, H0115B05, H0121B10, H0122B03, H0122B07, H0125B01, H0125B05, H0128B01, H0136B03, H0138B03

MabThera 500mg

H0520B02, H0533B01, H0549B03, H0549B04, H0551B03, H0564B01, H0569B02, H0580B01, H0596B02, H0597B02, H0616B01, H0617B01, H0626B03, H0634B01, H0637B01, H0656B01, H0671B02, H0679B02, H0689B05, H0698b01, H0520B02, H0533B01, N3615B01, N3527B04, N3543B03, N3549B01, N3554B02, N3605B01, N3610B02

 

 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png