sk

Štátny ústav pre kontrolu liečiv informuje o falšovaných baleniach lieku Avastin zachytených v Maďarsku

V maďarskej veľkodistribučnej spoločnosti boli identifikované falšované balenia lieku Avastin 25 mg/ml. Balenia boli označené šaržami B8032H10 (exp. 06/2019) a N7178H02 (exp. 04/2019) a boli v bulharskej jazykovej mutácii. Predmetné šarže sú originálnymi šaržami od výrobcu a boli vyrobené pre bulharský trh.

Vyzývame držiteľov príslušných povolení  o kontrolu a zvýšenú opatrnosť pri príjme a výdaji tohto lieku. Držitelia povolenia na veľkodistribúciu liekov sú povinní overovať si svojich dodávateľov liekov, a preto nepredpokladáme, že by sa v oficiálnom liekovom reťazci mohli podozrivé balenia lieku Avastin 25 mg/ml vyskytnúť.

V prípade podozrenia na výskyt falšovaného balenia, bezodkladne kontaktujte ŠÚKL na: counterfeits@sukl.sk alebo na telefónnom čísle: 02/50 701 276.

Zverejnené: 18. 12. 2018

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png