sk

Štvrťročné hlásenie držiteľa povolenia na výrobu liekov

V súlade s § 15 ods. 1 písm. h), bod 1 Zákona č. 362/2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov je držiteľ povolenia na výrobu liekov povinný oznámiť ŠÚKL do siedmich dní po skončení štvrťroka počet a veľkosť balení a druh vyrobených liekov a liekov dodaných na domáci a zahraničný trh.

ŠÚKL vyžaduje oznámenie podľa prílohy.

Príloha: Hlasenie_vyrobcov_362_2011.xls

Hlásenia je možné podávať aj plne elektronicky prostredníctvom formulára zverejneného na Ústrednom portáli verejnej správy (slovensko.sk). Pre elektronické podanie na slovensko.sk je nevyhnutné použiť eID (elektroninký občiansky preukaz) a KEP (Kvalifikovaný Elektronický Podpis).

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png