sk

Štátny ústav pre kontrolu liečiv informuje o falšovaných baleniach lieku Iclusig zachytených v Turecku - aktualizácia

V Turecku boli identifikované falšované balenia liekov

Iclusig, 15 mg x 60 tbl, šarža 25A19E09, exp. 10/2020

Iclusig, 45 mg x 30 tbl, šarža PE072875, exp. 12/2019

v jazykovej mutácii pre anglický a írsky trh, ktoré boli ponúkané aj do distribučnej siete EÚ. Predmetné šarže nie sú originálnymi šaržami od výrobcu.

Vyzývame držiteľov príslušných povolení  o kontrolu a zvýšenú opatrnosť pri príjme a výdaji týchto liekov. Držitelia povolenia na veľkodistribúciu liekov sú povinní overovať si svojich dodávateľov liekov, a preto nepredpokladáme, že by sa v oficiálnom liekovom reťazci mohli podozrivé balenia liekov Iclusig vyskytnúť. Zároveň uvádzame, že v zmysle zákona 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov je pri dovoze liekov zo štátov, ktoré nie sú členskými štátmi potrebné povolenie na výrobu liekov.

V prípade podozrenia na výskyt falšovaného balenia, bezodkladne kontaktujte ŠÚKL na: counterfeits@sukl.sk alebo na telefónnom čísle: 02/50 701 276.

Zverejnené: 18. 12. 2018

Aktualizácia zo dňa 12.3.2019:

V Malajzii bolo identifikované ďalšie falšované balenie lieku Iclusig, 45 mg x 30 tbl, šarža PR0834170 exp. 06/2020 v nemeckej jazykovej verzii. Predmetná šarža nie je originálnou šaržou od výrobcu.

Vyzývame držiteľov príslušných povolení, aby si overovali svojich dodávateľov liekov. V prípade podozrenia na výskyt daných balení, bezodkladne kontaktujte ŠÚKL na: counterfeits@sukl.sk alebo na telefónnom čísle: 02/50 701 276.

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png