sk

Informácie o výskyte falzifikátu lieku Alimta

Štátny ústav pre kontrolu liečiv informuje o podozrení na výskyt falšovaného lieku Alimta, plc ifo 1x500 mg (liek.inj.skl.), šarža C556498K s exspiráciou 01/2019 v zahraničnom distribučnom reťazci. Vonkajší obal v česko-slovenskej jazykovej verzii bol výrazne poškodený.

 

Zástupca držiteľa registrácie lieku – spoločnosť Eli Lilly Nederland B.V. – potvrdil, že predmetná šarža C556498K s exspiráciou 01/2019 je originálnou šaržou vyrobenou autorizovaným výrobcom a bola distribuovaná aj na trhu v SR.

 

Vyzývame držiteľov príslušných povolení  o kontrolu a zvýšenú opatrnosť pri príjme a výdaji tohto lieku. Držitelia povolenia na veľkodistribúciu liekov sú povinní overovať si svojich dodávateľov liekov, a preto nepredpokladáme, že by sa v oficiálnom liekovom reťazci mohli podozrivé balenia lieku Alimta, plc ifo 1x500 mg vyskytnúť.

 

V prípade výskytu podozrivého balenia lieku, bezodkladne kontaktujte ŠÚKL na: counterfeits@sukl.sk alebo na telefónnom čísle: 02/50 701 276

 

 

 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png