sk

Informácie o výskyte falzifikátov lieku Sprycel

Štátny ústav pre kontrolu liečiv informuje o odhalení podozrivého falšovaného balenia  lieku Sprycel 100 mg x 30 tbl, šarža AAS4094, exp. 03/2020. Podozrivé balenie bolo zachytené nemeckou veľkodistribučnou spoločnosťou, pričom bolo dovezené z Maďarska. Podozrivé falšované balenie bolo odhalené na základe rozdielov identifikovaných na obale lieku.

Podozrivé balenie bolo v jazykovej mutácii pre trhy: Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Rumunsko.

SPRYCEL je určený na liečbu dospelých pacientov s chronickou myelocytovou leukémiou (CML) alebo s akútnou lymfoblastovou leukémiou (ALL) s pozitívnym chromozómom Philadelphia (Ph+) a dospelých v lymfoidnej blastickej fáze CML, u ktorých nezabrala predošlá liečba.

Liek Sprycel 100 mg x 30 tbl je v Slovenskej republike registrovaný a nachádza sa na trhu. Predmetná šarža AAS4094, exp. 03/2020 na základe prijatých hlásení od veľkodistribučných spoločností nebola do SR dovezená. Výhradným dovozcom predmetného lieku je veľkodistribučná spoločnosť A&D Pharma Slovakia s. r. o., Plynárenská 7/B, Bratislava 821 09, ktorá liek následne dodáva do iných veľkodistribučných spoločností.

Vzhľadom na skutočnosť, že držiteľ povolenia na veľkodistribúciu liekov je povinný overovať si svojich dodávateľov liekov a súbežný dovoz tohto lieku nie je povolený, nepredpokladá sa, že by sa v oficiálnom liekovom reťazci mohli falšované balenia lieku Sprycel 100 mg x 30 tbl vyskytnúť. Napriek tomu prosíme držiteľov príslušných povolení  o zvýšenú opatrnosť a kontrolu pri príjme/výdaji tohto lieku.

V prípade podozrenia na výskyt daného balenia lieku, bezodkladne kontaktujte ŠÚKL na: counterfeits@sukl.sk alebo na telefónnom čísle: 02/50 701 276

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png